Donate Now

Afdrukken

Sea Shepherd en Taiji – een geschiedenis

In 2003 raakte Sea Shepherd actief betrokken bij het verzet tegen de slachting van walvisachtigen in Taiji, Japan, zich aansluitend bij verschillende individuen en organisaties die zich met de kwestie bezighielden, inclusief Sea Shepherd vriend, dierenrijk en conservatie filmmaker Hardy Jones, die de drijfjacht van Taiji al bijna sinds het begin volgt. Toen Sea Shepherd in 2003 een bemanning naar Taiji stuurde om de kwestie te documenteren was één van de leden van het team Ric O’Barry, een vooraanstaand verdediger van dolfijnen en tegenstander van de gevangenschap industrie.

Foto's die de wereld shockeerden

sscs-history-01Na zich een aantal weken te hebben verscholen in de kliffen die over de baai uitkijken, filmden en fotografeerden de Sea Shepherd teamleden van de Taiji dolfijn campagne op 6 oktober 2003 vissers die dolfijnen aan het slachten waren in de haven van Taiji.

Het team werd aangevallen, geïntimideerd en hun levens werden bedreigd door lokale bevolking vanwege het aan het licht brengen van deze voorheen onbekende wreedheden. Enkele foto’s die zij hebben genomen staan op deze pagina’s. Je kan zien dat het bloed van de dolfijnen de zee letterlijk rood laat kleuren. Na het vrijgeven van de foto’s verklaarde AP Photo Japan dat de foto’s op geen enkele manier waren bewerkt.

Het team van Sea Shepherd hield zich anderhalve maand sterk in Taiji, desondanks de groeiende vijandigheden die op hen waren gericht door lokale vissers. Het team filmde en fotografeerde bij iedere gelegenheid en hield wacht over de haven.

sscs-history-02

sscs-history-03

Gevangenen vrijlaten

Op 18 november 2003 doken twee teamleden, Allison Lance Watson en Alex Cornelissen, de baai in en zwommen richting vijftien gevangen dolfijnen die de volgende ochtend zouden worden geslacht om ze te bevrijden.  BEKIJK VIDEO

Ze zwommen meer dan een uur waarin ze delen van het net ontknoopten en neerhaalden om zo vluchtroutes voor de dolfijnen te creëren. Een voorbijganger aan wal belde de politie van Taiji die op hun beurt weer contact opnam met verscheidene vissersboten in de haven. Na een dappere strijd in het water, zwommen ze naar de kant en werden onmiddellijk gearresteerd. Ze werden in aparte cellen 23 dagen lang vastgehouden zonder borgtocht of contact met de buitenwereld. Met behulp van andere groepen werden in 28 steden protesten georganiseerd door supporters van Sea Shepherd.

sscs-history-04

De wereld, inclusief veel Japanse burgers, zagen voor de eerste keer de gruwelijke wreedheid van deze slachting van prachtige wezens. Dat beeld kwam wereldwijd in het nieuws en verbijsterde de wereld. Dolfijnliefhebbers en natuurbeschermers wereldwijd waren woedend en veroordeelden de Japanse regering voor het gedogen van dit doodsritueel.

De reactie van de Japanse autoriteiten was het plaatsen van borden in het stadje en langs de kliffen om het filmen of fotograferen van de dolfijnen-slacht te verbieden. Niet lang daarna spande de moordenaars grote dekzeilen over de baai om te verbergen wat ze aan het doen waren en bewakers werden al snel gestationeerd om potentiële dolfijnbeschermers op afstand te houden en het fotograferen van de brutaliteit die op deze intelligente en sociaal complexe dieren gepleegd werd tegen te gaan.

Om de vrijlating van Alex en Allison te bewerkstelligen, schreef kapitein Paul Watson een brief naar de Japanse politie waarin hij verklaarde dat Sea Shepherd niemand naar Japan zou sturen met de intentie om de wet te overtreden.

Wacht staan

sscs-history-05

In de afgelopen jaren zijn demonstranten en verslaggevers op één september naar Taiji getrokken om verslag te doen van het begin van de jacht. De dolfijnmoordenaars bleven dan gewoon in de haven wachten tot de demonstranten en journalisten weer vertrokken. Daarna gingen de moordenaars ongemoeid verder met hun akelige taken. In de herfst van 2010 stelde kapitein Watson de vraag: “Wat zou er gebeuren als de demonstranten niet meer weggingen?”. Hij wendde zich tot de Sea Shepherd directeur voor inlichtingen en onderzoek Scott West, en vroeg Scott naar Taiji te gaan en gedurende het primaire slachtseizoen te blijven. Scott kwam in september 2010 aan in Taiji met zijn toen 16-jarige dochter, Elora Malama West.

Voordat hij naar Taiji ging, sprak Scott met Ric O’Barry. Ric vertelde hem dat als Scott zichzelf zou identificeren als lid van Sea Shepherd de politie hem direct zou arresteren. Ric legde uit dat de Japanse politie Ric vaak had ondervraagd over zijn contacten met Sea Shepherd en dat wanneer de politie Ric kon linken aan Sea Shepherd ze hem direct zouden arresteren. Het eerste wat Scott dus deed toen hij aankwam in de omgeving was het hoofdbureau van politie in Shingu, in de Wakayama prefectuur, bezoeken terwijl hij Sea Shepherd kleding droeg en zijn aankomst aankondigde. Hij werd niet gearresteerd maar de politie volgde hem en hield toezicht op zijn en zijn dochters activiteiten. Het andere dat Scott deed was de politie er van op de hoogte stellen dat hij een gepensioneerde politieagent is (in werkelijkheid een gepensioneerde Amerikaanse federale agent) en dat hij het niet zou tolereren als iemand hem of zijn dochter fysiek zou aanvallen. De politie moet dit duidelijk begrepen hebben en deze boodschap hebben doorgegeven aan de Taiji Vissers Bond (VB) want niemand heeft Scott of zijn dochter aangesproken.

Scott en Elora bleven in Taiji tot begin december 2010. Een aantal vrijwilligers uit de hele wereld sloot zich bij hen aan gedurende die drie maanden. Scott werd opgevolgd door vrijwilliger Libby Miller en keerde terug in maart 2011.

De dolfijnmoordenaars legden hun activiteiten stil aan het einde van februari omdat hun vangst was gehalveerd door de dagelijkse activiteiten en rapportages van Scott en Libby. Scott en andere Sea Shepherd vrijwilligers gingen daarna naar de Iwate prefectuur om de slachting van bruinvissen te documenteren en kwamen vast te zitten in het door de Tsunami verwoestte Otsuchi op 11 maart 2011.

Begin mei 2011 keerde Scott terug naar Taiji om de VB te betrappen op het doden van grienden. Blijkbaar was de VB boos omdat ze tijdens het normale seizoen nog maar ongeveer de helft van wat ze wilden hadden gedood, zodat ze verder gingen met doden om zo te proberen hun quotum te halen. We wachten al vanaf medio september 2011 tot ze de “officiële” aantallen van de gedode dieren vrijgeven.

Operatie Infinite Patience 2011

Het slacht-seizoen is hervat in Taiji in 2011. Sea Shepherd is ter plaatse. Vrijwilliger Rosie Kunneke leidt de inspanningen ter plaatse. We noemen deze inspanningen operatie Infinite Patience.

Kom meer te weten over onze campagne, die werd aangekondigd op 30 augustus 2011!

 
Cove Guardian Reports
What You Can Do
Photo Gallery
Shop to Support
Donate Now