Internationaal Gerechtshof Walvisvaart in Antarctica Update 10-7-13

12 juli 2013

Internationaal Gerechtshof Walvisvaart in Antarctica Update

10 juli 2013 - De derde week in Den Haag

Commentaar door Alex Cornelissen, Sea Shepherd Global Executive Officer

Sea Shepherd Global Executive Officer, Alex Cornellisen, outside of the International Court of JusticeSea Shepherd Global Executive Officer, Alex Cornellisen, outside of the International Court of Justice
Photo: Sea Shepherd
Tweede ronde pleidooi Australië en tussenkomst van Nieuw Zeeland.

De dagen zijn korter hier bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Slechts ongeveer de helft van de tijd die tijdens de eerste ronde beschikbaar was is nu gereserveerd voor de tweede ronde bij het proces van Australië tegen Japan. Ik ben blij dat ik nu minder uren bij het Internationaal Gerechtshof hoef door te brengen. Hoewel Sea Shepherd een welbekende en constante partij is bij dit proces, lijkt de zaak helder en zou ik mijn tijd liever besteden aan het voorbereiden van campagnes.

Afgelopen maandag had Nieuw Zeeland slechts 90 minuten om tussenbeide te komen. Nieuw Zeeland legde hierbij de nadruk op de totstandkoming van artikel 8 van de conventie in 1964, de inhoud van artikel 8 en hoe het artikel zou moeten worden geïnterpreteerd. Het is duidelijk dat Japan alleen staat in haar foutieve interpretatie van het artikel, en op veel andere vlakken die zijn besproken tijdens de eerste ronde. Dit was uiteraard geen verrassing, aangezien Japan zichzelf blijft vervreemden van de internationale gemeenschap doordat zij deze schertsvertoning blijft voortzetten. Daarnaast blijft Japan de beledigingen verergeren door te doen alsof de meerderheid van de landen, geleid door Australië, zich schuldig maakt aan imperialisme en door te zeggen dat zij niet capabel zijn om de internationale regelgeving te begrijpen.

De tweede dag van deze week, en de eerste dag van Australië's tweede ronde, opende advocaat-generaal Mark Dreyfus de zitting door zijn ongenoegen te uiten over de valse beschuldigingen die de Japanse advocaat tijdens de eerste ronde had gemaakt. Hij tekende ook dringend bezwaar aan tegen de diverse beledigingen van de Japanse advocaat. Wederom werd Sea Shepherd genoemd; Australië betoogde dat het herhaaldelijk noemen van onze organisatie een poging is om de aandacht van het Hof af te leiden en dat het niet van invloed zou mogen zijn op deze zaak. Sea Shepherd heeft er alle vertrouwen in dat de edelgrootachtbare rechters van het Internationaal Gerechtshof niet geïnteresseerd zijn in de zwakke pogingen van Japan om sympathie te winnen voor hun bezwaren. Het is al erg genoeg dat de deelnemers van de jaarlijkse IWC-vergaderingen moeten luisteren naar hun geweeklaag.

Verdere korte presentaties tijdens deze 90 minuten durende openingsdag richtten zich op de reden waarom het Internationaal Gerechtshof jurisdictie heeft, en waarom de Japanse walvisjacht niets anders dan een commerciële onderneming is. Australië stelde dat Japan tijdens de eerste ronde niets naar voren heeft gebracht dat haar zogenaamde onderzoek verdedigt. Het was slechts een opeenstapeling van argumenten die vaak geen betrekking hadden op de daadwerkelijke zaak, en die continu gebruikt werden als afleiding van de daadwerkelijke kwestie. Dit was natuurlijk te verwachten, daar Japan geen echte verdediging heeft. Zij jagen commercieel op walvissen en vermommen dit zeer slecht als wetenschappelijk onderzoek. In feite is hun vermomming zo slecht dat je je afvraagt waarom ze überhaupt de moeite doen.

De laatste dag voor Australië bestond uit zorgvuldige analyse van de diverse uitspraken die Japan de week ervoor had gedaan, waarbij er niets van hun argumenten heel bleef. De verklaring van Japans' enige getuige, Professor Walløe, is een serieus probleem geworden voor Japan. Hij zei dat het vangen van vinvissen en bultruggen nooit zijn goedkeuring heeft kunnen wegdragen, omdat dat is gebaseerd op slechte wetenschap. Hij heeft daarmee eigenhandig de gedeeltelijke overwinning aan Australië bezorgd, omdat het erg onwaarschijnlijk is dat iemand nog in overweging zal nemen dat het vangen van deze twee walvissoorten onder het JARPA II programma van wetenschappelijke aard is.

Dit kan verregaande consequenties hebben voor de gehele zaak, daar Japan beweerde dat het doden van walvissen onder JARPA II deel uitmaakt van een groter wetenschappelijk programma en dat alle aspecten van dat programma nodig zijn voor succes. Dit is natuurlijk onzin, JARPA II (en JARPA) bestaan uit niets anders dan commerciële walvisjacht. Maar deze onjuiste bewering van Japan is nu hun probleem geworden. Nu hun eigen wetenschapper verklaard heeft dat een groot deel van het programma (vinvissen en bultruggen) geen wetenschappelijke fundering heeft, hoe kan dan de rest van het programma (dwergvinvissen) van enige waarde zijn, zonder de ontbrekende gegevens. Elk ander onderzoeksprogramma zou moeten worden gestaakt na zo'n groot verlies van informatie. Hoe ironisch is het dat de man waarvan verondersteld werd dat hij het Hof van Japans' wetenschappelijke intentie zou overtuigen, weleens de man zou kunnen zijn die het belangrijkste bewijs heeft geleverd voor de beëindiging van de Japanse walvisjacht in de Zuidelijke Oceaan.

In zijn slotwoord voor Australië sprak advocaat-generaal Mark Dreyfus de hoop uit dat deze zaak wordt beslist in het voordeel van Australië, omdat dit een probleem zal oplossen dat vele decennia het onderwerp van gesprek en frustratie is geweest. Natuurlijk is Sea Shepherd het daarmee eens, wij hopen dat wij nooit hoeven terug te keren naar de Zuidelijke Oceaan en we verwelkomen het einde van de campagnes in de Zuidelijke Oceaan. Er zijn vele andere illegale visserijactiviteiten waar wij onze tijd en middelen aan willen besteden, en het jaarlijkse Antarctica-budget zou ons een eind op de goede weg helpen.

Volgende week begint de tweede ronde van pleidooien voor Japan. Ik ben erg benieuwd naar wat zij zoal als verdediging zullen aandragen, maar ik voorspel dat Sea Shepherd meermaals genoemd zal worden. Ik moet zeggen dat het me met trots vervult te horen hoezeer wij van invloed zijn geweest op de walvisjagers en hun woede hebben opgewekt.

 

Meer informatie: seashepherd.nl/international-court-of-justice/

Sea Shepherd Global Executive Officer, Alex Cornelissen
geeft een update na afloop van de tweede week van het proces
inzake de Japanse Walvisvaart bij het Internationaal Gerechtshof
te Den Haag.

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: