Geef de dolfijnen een stem

18 januari 2013

Geef de dolfijnen een stem

Kom in actie tegen de misdaden en overtredingen tegen onze oceanen door de Japanse overheid

Commentaar door Scott West, directeur Inlichtingen en Onderzoek

A pod of Pan-tropical spotted dolphins attempt to escape the killing CoveEen kudde pantropische gevlekte dolfijnen
probeert aan de dodelijke Cove te ontsnappen.
Foto: Sea Shepherd
Het komt niet als een verrassing dat de Japanse overheid bang blijkt te zijn voor de waarheid. Weinig, mogelijk geen enkele, overheid ter wereld staat geheel open voor de waarheid of voor het naar buiten brengen daarvan. Maar de minachting van Japan voor de waarheid is uniek.  Het meest verontrustend daaraan is dat Japan beweert een open en democratische overheid te hebben.

Censuur

Japanse verslaggevers deden alsof ze geschokt waren toen ik zulke opmerkingen maakte terwijl wij bij politieafzettingen stonden waarachter de dolfijnenslachters van Taji hun vuile werk deden. De Japanse media wordt vaak door de overheid gebruikt en de meeste burgers in Japan accepteren de informatie uit de media over welk onderwerp dan ook als de waarheid. Gelukkig is er sprake van een kentering en beginnen sommige Japanse burgers door de mediacensuur heen te kijken. Dit komt onder andere door de nasleep van de ramp in Fukushima.

Het is de Japanse bevolking en de rest van de wereld inmiddels duidelijk dat de Japanse overheid leugens heeft verteld over de hoeveelheid gelekte radioactieve straling. Amerikaanse zeelieden hebben het Japanse energiebedrijf inmiddels aangeklaagd vanwege de blootstelling aan straling als gevolg van de onjuiste informatie die door de Japanse overheid werd verspreid. Deze overheid heeft bovendien miljoenen dollars verkwist, die waren bedoeld voor de hulp aan burgers die als gevolg van de aardbeving en tsunami alles waren kwijtgeraakt. Nu probeert Japan zich voor het Amerikaanse gerechtshof te verschuilen achter hun claim dat mensenlevens nooit in gevaar mogen worden gebracht. Waar was hun bezorgdheid voor de menselijke veiligheid na de ramp bij Fukushima?

Gedeeltelijke waarheden en leugens rollen makkelijk uit hun mond. Japanse schepen overtreden al jaren het moratorium op de commerciële walvisvaart en overtreden op dit moment ook het gerechtelijke bevel van de Australische rechtbank waarin staat dat zij moeten stoppen met het doden van walvissen in het walvisreservaat bij Antarctica. De grootste leugen is natuurlijk de Japanse bewering dat de walvisjacht is bedoeld voor onderzoek.

Manipulatie en leugens

Japan beschuldigt Sea Shepherd ervan mensenlevens in gevaar te brengen. Feit is echter dat in meer dan 35 jaar actie, wij nog nooit iemand hebben verwond en dat de walvisvaarders ook nooit klachten in die richting hard hebben kunnen maken of medische verklaringen hebben kunnen overleggen van verwondingen. De Japanse walvisvaarders, daarentegen, hebben wel mensen verwond en in gevaar gebracht. Bovendien hebben zij aan boord van hun eigen schepen sterfgevallen en verwondingen veroorzaakt door hun eigen acties. Toch beval het Amerikaanse gerechtshof Sea Shepherd om afstand te houden, op verzoek van Japan.

Andere overheden worden ook door Japan gemanipuleerd. Bijvoorbeeld de overheid van Costa Rica, dat afgelopen jaar aan Duitsland heeft gevraagd kapitein Watson te arresteren. Gebaseerd op gedeeltelijke waarheden en leugens die Japan aan een gevangene heeft ontlokt heeft Japan een eigen arrestatiebevel voor kapitein Watson uitgevaardigd, om daarmee Duitsland ertoe te bewegen kapitein Watson uit te leveren aan Japan. Gelukkig heeft de kapitein hun complot tijdig doorzien.

Minachting voor de waarheid speelt ook in Taji, waar de trainers en slachters zielige pogingen doen om zich achter de politieafzettingen en schermen te verschuilen. Wij weten allemaal wat er achter deze afzettingen gebeurt. Wij zien dat een school dolfijnen meedogenloos de Cove in wordt gedreven en er worden er daarvan maar enkele levend teruggezien. Hoeveel afzettingen en schermen ze ook neerzetten, de wereld weet dat de dolfijnen in Taji een bloederige dood wacht. Gevangen dolfijnen uit Taji die blijven leven, worden de hele wereld over gestuurd om te worden gebruikt voor amusement in zeeparken en voor dolfijnenshows.

Voormalige Cove Guardians mogen Japan niet meer in. Natuurlijk heeft een land het recht om zijn grenzen te bewaken. Maar het tegenhouden van personen die geen misdaad hebben begaan en wiens enige ‘overtreding’ is dat zij de waarheid over Taji hebben gezien en vastgelegd, is schandalig. Wij moeten er trots op zijn dat onze actievoerders worden geweerd, want als een ‘beschaafd’ land deze extreme stappen neemt om de waarheid te verbergen bewijst dit dat de waarheid gevaarlijk is.

Groeiend verzet

Al dit soort acties leveren wereldwijde aandacht op voor de illegale en barbaarse praktijken van de Japanse walvisjagers en dolfijnenslachters. Iedereen die in het verleden passief is gebleven, heeft het nu over actie en iedereen die actief is geweest, is nu betrokken. Tijdens deze derde campagne beschikken wij over het grootste aantal Cove Guardian vrijwilligers ooit. Wij hebben meer schepen en meer bemanningsleden dan ooit om de illegale Japanse walvisvloot bij Antarctica op te wachten. Terwijl de Japanse overheid steeds meer leugens verspreidt, neemt het aantal mensen dat tegen hun daden opstaat toe, net als de schande waar dit land haar eigen burgers mee opzadelt.

Dit is je kans om op te komen voor waar je in gelooft, door je afkeuring uit te spreken over het moordlustige en manipulatieve gedrag van Japan. Als wereldwijde gemeenschap hebben wij de opdracht om onze verantwoordelijkheid te nemen en op te komen tegen onrecht en voor diegenen die geen stem hebben. Doe mee met de Cove Guardians in Taji in februari. Dit zou de laatste maand moeten zijn van deze drijfjachten. Het kan echter nog doorgaan in maart. Laten wij hen overweldigen met ons massale protest tegen deze illegale en inhumane activiteiten. Laten wij voor elke Cove Guardian veteraan die het land niet inmag, vijf nieuwe Cove Guardians plaatsen!

Hierna volgt een citaat van een toekomstige Cove Guardian in Taji:

“Ik weet dat mijn partner en ik van een ‘financiële supporter’ zijn veranderd in een ‘persoonlijk betrokken supporter’ vanwege de arrestatie van Paul. Vanaf dat ‘oh-nee-het-zal-toch niet!'-moment zijn wij van aanhangers in ‘verontwaardigde’ activisten veranderd... Toen wij zagen dat Japan probeerde om Paul op die manier uit te schakelen, realiseerden wij ons dat de fysieke actievoerders binnen deze organisatie net zo belangrijk, misschien zelfs belangrijker, zijn als de financiële steun.”

Als jij de Japanse illegale tactieken ook schandelijk vindt en direct betrokken wilt worden bij onze inspanningen om de slachting van het leven in de oceanen te stoppen, schrijf dan naar coveguardian@seashepherd.org voor een aanmeldingsformulier, pak je spullen en kom in actie voor de dolfijnen, voor de oceanen en voor het leven.

Cove Guardians
Bezoek onze
Cove Guardians
website voor meer informatie.
 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: