Stemfraude bij CITES?

9 januari 2013

Stemfraude bij CITES?

Anonieme stemmen werken corruptie in de hand

Commentaar door Gary Stokes, Sea Shepherd Hong Kong

CITES delegates vote on protecting living species that, in most cases, humans have driven to the verge of extinctionCITES-vertegenwoordigers stemmen over het beschermen van soorten die meestal door toedoen van de mens bedreigd worden met uitsterven
Foto: CITES
Iedereen maakt zich op voor de 16e Conferentie van de Partijen van CITES (beter bekend als CITES CoP16), die in maart 2013 in Bangkok wordt gehouden. Hoewel we hopen dat de enkele integere mensen die er over zijn bij CITES (Secr. Gen. John Scanlon, voorzitter van het Comité voor Dieren Solano senior en een handjevol anderen) het roer nog kunnen omgooien, valt het niet mee om zo'n groot schip snel van koers te laten veranderen. Sea Shepherd heeft aangeboden te helpen en heeft waar nodig druk uitgeoefend, maar er is nog zoveel te doen.

Veel niet-gouvernementele organisaties, wetenschappers en regeringen hebben een heleboel tijd gestoken in het opstellen van voorstellen die een zaal vol handelsbeluste vertegenwoordigers er hopelijk toe kunnen bewegen om diersoorten te beschermen die we in de meeste gevallen zelf bijna tot uitsterven hebben gedreven door onze eigen hebzucht. Dankzij de bedragen die met de exploitatie van veel van deze soorten zijn gemoeid, ligt corruptie al snel op de loer. Het lijkt er zelfs op dat de corruptie tijdens de laatste CoP15 in Doha in 2010 al toegeslagen heeft.

Classificering van de haringhaai (Lamnus nasus).

Tijdens de 2010 CoP15 CITES-vergadering in Doha was de haringhaai de enige van de 8 genomineerde haaiensoorten die een beschermde status kreeg. Singapore deed echter op een later moment in de conferentie een voorstel om het debat rond de haringhaai weer te openen. Hierover werd gestemd en de uitkomst was 42 stemmen voor, 84 tegen en 14 onthoudingen. Het debat werd nipt heropend met slechts één stem verschil, en uiteraard werd het voorstel om de haringhaai te beschermen bij de volgende stemming afgewezen.

Waarom is dit relevant?

Enige tijd na de conferentie kwam Duitsland erachter dat haar stem TEGEN het heropenen van het debat niet goed geteld was, dus diende zij een officiële klacht in. "Onafhankelijke getuigen kunnen verklaren dat de Duitse gedelegeerden de "NEE" knop indrukten ten tijde van de stemming." Als de stem van Duitsland juist was geteld waren er 85 stemmen tegen de heropening van het debat geweest, wat betekend zou hebben dat de haringhaai op CITES Bijlage II zou zijn geplaatst.

Is er met de stemmen gefraudeerd?

We hebben officieel geëist dat CITES een volledig onderzoek naar deze zaak instelt, deze illegale stemming ongeldig verklaart en de haringhaai aan CITES Bijlage II toevoegt.

Waarom kwam Duitsland hier niet eerder mee?

Dit leidt ons naar de toepassing van de "anonieme stemming" in CITES-vergaderingen. In het geval van de haringhaai was er sprake van een anonieme stemming, zodat Duitsland pas na afloop van de conferentie ontdekte dat haar stem niet goed geteld was.

Germany's formal complaint regarding the improper counting of their vote.De officiële klacht van Duitsland over de onjuiste telling van haar stem
Foto: Gary Stokes / Sea Shepherd

De toepassing van anonieme stemmingen

Elk land kan, met de steun van 10 landen, te allen tijde een "anonieme stemming" aanvragen tijdens een CoP-vergadering, waardoor de resultaten van de stemming (wie stemde waarvoor) niet gelijk openbaar worden gemaakt. Dit leidt alleen maar tot mogelijkheden voor corruptie binnen CITES.

Zo kunnen gedelegeerden bijvoorbeeld worden omgekocht door een ander land dat een stemming wil beinvloeden. Ze hoeven alleen maar voor een anonieme stemming te stemmen, zodat niemand ooit zal weten dat ze ergens anders op hebben gestemd. Dit is al eerder gebeurd bij de IWC (Internationale Walviscommissie), waar men erachter kwam dat Japan stemmen kocht in ruil voor geld en prostituees. Deze corruptie werd blootgelegd door journalisten van de Britse Sunday Times.

CITES weet dat de toepassing van anonieme stemmingen een probleem vormt, en tijdens de 62e vergadering van het CITES Comité in 2012 introduceerde het secretariaat een agendapunt met als doel het verbeteren van de transparantie van het stemmen tijdens de bijeenkomsten. "Het is opmerkelijk dat van de 69 anonieme stemmingen die er de afgelopen 6 vergaderingen zijn gehouden, 48 verband hielden met de zee of haar bewoners (walvissen, schildpadden, haaien, andere vissen en koralen) en 17 met de Afrikaanse olifanten- en ivoorhandel." aldus CITES.

Er is binnen CITES geen plaats voor "anonieme stemmingen", daarom hebben wij om algehele afschaffing hiervan verzocht.

Teken alstublieft deze petitie, die rechtstreeks aan CITES en de overheden van Hong Kong en Singapore wordt gestuurd.

Petitie - CITES: Kom in actie

Lees de gehele officiële klacht van Duitsland

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: