Bescherming van blauwe vinvissen in Californië

20 december 2012

Bescherming van blauwe vinvissen in Californië

Commentary by Marnie Gaede, Director and Vice President

Aanvaringen met schepen

Onlangs hoorde ik over een geweldig initiatief om bedreigde populaties blauwe vinvissen en andere prachtige walvissen te beschermen tegen aanvaringen met olietankers, vrachtschepen en cruiseschepen langs de kust van Californië.  De migratieroute van deze walvissen doorkruist een van ‘s werelds drukste vaarroutes die naar de havens van Los Angeles en Long Beach leidt. Deze schepen vervoeren enorme aantallen mensen en goederen door een van de belangrijkste voedselgebieden van de migrerende walvissen. Elk jaar worden er meer walvissen gedood of aan flarden gesneden door enorme scheepsschroeven.

Noodzaak om vaarroutes te verleggen

De scheepvaartindustrie gelooft dat het hen teveel zou gaan kosten om de scheepvaartroutes uit de forageergebieden te verleggen. Vrijwillige inspanningen hebben niets opgeleverd en schepen doden nog steeds walvissen. In een studie over haventoegankelijkheid uit 2011 erkende de Amerikaanse kustwacht de noodzaak om de scheepvaartroutes te verplaatsen ter bescherming van de walvissen. De Amerikaanse marine maakte echter bezwaar tegen verlegging van de route door de wateren van de Point Mugu militaire luchtbasis, hoewel olietankers routinematig door dat gebied worden geloodst.

Petitie

De organisatie Great Whales Conservancy is bezig een petitie in te dienen bij de Amerikaanse regering om te voorkomen dat de blauwe vinvis uitsterft. Een aanvaring met een schip is net zo dodelijk als een harpoen en het aantal blauwe vinvissen blijft dalen. Nog meer verliezen en een vermindering van de genetische diversiteit van de soort zou een tragedie zijn. Een soortgelijk conflict vond plaats met de noordkaper. In dat geval werden de vaarroutes en vaarsnelheden aangepast waardoor levens worden gered.

Dit is een dringende kwestie en ik hoop dat mijn medeleden van de Sea Shepherd Conservation Society een belangrijk verzoekschrift willen ondertekenen. Hierin wordt aan het NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration – Nationaal Agentschap van Oceanografie en Meteorologie), de Raad voor Milieukwaliteit van het Witte Huis, de commandant van de kustwacht en de Secretaris van de Marine gevraagd om routes voor de commerciële scheepvaart door de wateren van de Point Mugu luchtbasis te realiseren om te voorkomen dat de blauwe vinvis uitsterft en om alle migrerende walvissen tegen een vermijdbare, gruwelijke dood door aanvaring met een schip te beschermen.

 

Bezoek de website van de Great Whale Conservancy,  bekijk de video over aanvaringen met schepen en teken de petitie om te helpen de scheepvaartroutes uit de kustwateren van Californië en uit de kwetsbare voedselgebieden van de walvissen te verplaatsen.

 

Evenementen:

4, 5 en 6 augustus
Lisse
23 & 24 juni
Groningen

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: