Steeds meer mensen scharen zich achter de bescherming van Hawaii's koraalrif-ecosysteem

18 december 2012

Steeds meer mensen scharen zich achter de bescherming van Hawaii's koraalrif-ecosysteem

Commentaar door Robert Wintner, lid van de Raad van Bestuur van Sea Shepherd

Bi-color anthiusBicolor anthias
Foto: Robert Wintner
De handel in wilde rifdieren voor de huisdierenmarkt is niet duurzaam, ongeacht wat aquariumhouders zeggen. William Aila, directeur van het Department of Land and Natural Resources (DLNR) was zo’n aquariumhouder. Dit is het officiële standpunt van DLNR:

"Aquaria zijn voor veel mensen de enige manier om in aanraking te komen met het zeeleven en koraalriffen, en om er zorg voor te kunnen dragen. Daardoor kunnen mensen het rif steunen zonder ooit fysiek bij een rif te zijn… …rifaquaria stimuleren bezoekers om naar Hawaii te komen."

Het probleem is dat aquariumvissen snel dood gaan, waardoor er nog meer vissen nodig zijn. De koraalriffen bij Hawaii nemen af, maar William Aila hanteert nog steeds de bestaande voorschriften bij het arrangeren van de aquariumhandel in Hawaii. Deze voorschriften zijn opgesteld door aquariumhouders en groothandels, en na geveinsde hoorzittingen om de publieke verontwaardiging aan te horen, heeft aquariumhouder Aila deze regelgeving aangenomen zonder dat er unaniem mee ingestemd is.

Aanklacht tegen de staat Hawaii

Earthjustice vertegenwoordigt de Humane Society van Amerika, het Center for Biological Diversity, de Conservation Council van Hawaii en een dwarsdoorsnede van de bevolking van Hawaii bij het aanklagen van de staat - een aanklacht tegen de staat Hawaii omdat deze niet heeft onderzocht wat de impact op het rif is voordat zij toestemming aan aquaria gaf voor de totale extractie van Hawaii's zeeleven. Deze nepvoorschriften stellen wel een limiet per verzamelaar, maar geen limiet aan het aantal verzamelaars.

De voorschriften

Volgens deze nepvoorschriften mag elke verzamelaar zes Hawaiiaanse poetslipvissen per dag vangen. Maar de Hawaiiaanse poetslipvis sterft snel in gevangenschap en ze staan op de planing voor een beschermde status in Hawaii. Hoe kan een soort op de ene plaats beschermd zijn en ergens anders een doelwit zijn? Het draait allemaal om geld. Deze voorschriften zijn gebaseerd op leugens en eigenbelang. Volgens deze voorschriften mag elke verzamelaar 25 maskerwimpelvissen per dag vangen. Dus 23 verzamelaars zouden 575 maskerwimpelvissen per dag mogen vangen, waarmee het jaarlijkse gemiddelde al in 10 dagen bereikt zou zijn. Waarom zou je voorschriften aannemen die geen enkele betekenis en geen enkel effect hebben? De aquariumhandel van Oahu wil drie koraalvlindersoorten beschermen - van de 50 vissoorten die sinds 1999 worden gevangen - maar het is wel toegestaan om drie andere soorten die al onder grote druk staan te vangen. Waarom? Het draait om geld. En het mooiste is: de voorschriften hebben betrekking op 260 soorten. Eén van deze soorten is de bicolor anthias. Deze vissoort brengt online $ 70,- per stuk op, maar op Hawaii krijgen verzamelaars er slechts $ 5,- voor. Dat is $ 8.500,- voor de jaarvangst van deze wonderbaarlijke vis. Je kunt geen diersoort kopen voor $ 8.500,-, maar je kunt hem wel verkopen. Het vangen van deze vis voor hobby-aquaria op het vasteland is verkeerd en het is een misdaad ten opzichte van de bevolking van Hawaii.

Ik verzet me tegen deze voorschriften en ik daag DLNR uit zich buiten de aquariumhandel te houden zolang William Aila directeur is. Eerder was er enkel sprake van een belangenconflict, maar nu is er sprake van samenzwering tussen overheidsfunctionarissen en het bedrijfsleven.

Publieke verklaringen in de rechtszaak tegen DLNR kunnen worden afgelegd tot 19 december 2012. De link naar de petitie waarbij men commentaar kan geven: Earthjustice Petition

Dragon moray eelEnchelycore pardalis
Foto: Robert Wintner

De Enchelycore pardalis is een zeer zeldzame murenesoort. Dit wonderbaarlijke dier is van onschatbare waarde voor de balans van het rif, de schoonheid van het rif en voor de manier waarop het rif wordt ervaren. Maar we kunnen het leefgebied van deze murene of van welke andere exotische soort niet bekend maken, omdat aquariumhandelaren deze dieren direct zouden vangen en online te koop aanbieden. De Enchelycore pardalis levert zo’n $ 950,- per stuk op. William Aila arrangeert nu de aquariumhandel van het rif van Hawaii. Neil Abercrombie is nergens te bekennen, hij heeft geen visie, geen politieke wil en geen hartslag, waardoor hij Hawaii laat zitten met niets dan schande. Maar... de tijden veranderen.

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: