Er hangt nog steeds een luchtje aan acties van Costa Rica en Duitsland

13 december 2012

Er hangt nog steeds een luchtje aan acties van Costa Rica en Duitsland

Commentaar door kapitein Alex Cornelissen

Sea Shepherd crew approaches the VaraderoBemanning Sea Shepherd nadert Varadero
Foto: Sea Shepherd
Afgelopen vrijdag kregen wij informatie over een besluit dat onomstotelijk bewijst dat de zaak tegen kapitein Paul Watson een politieke achtergrond heeft.

Sinds de arrestatie van kapitein Watson in Duitsland probeert ons juridisch team onvermoeibaar bewijs te verzamelen om ervoor te zorgen dat Costa Rica de aanklacht tegen hem laat vallen. Onze advocaat in Costa Rica heeft twee goed gefundeerde moties en zelfs een constitutionele motie ingediend bij de rechtbank. Al deze verzoeken zijn zonder veel rechtvaardiging afgewezen.

Onze laatste motie werd vrijdag afgewezen. In dit document hebben wij heel duidelijk beargumenteerd dat kapitein Watson wordt beschuldigd van een misdrijf dat niet eens bestaat volgens de wet van Costa Rica. Hij wordt namelijk beschuldigd van poging tot veroorzaking van schipbreuk met letsel. Zoiets bestaat helemaal niet. In de wet zijn genoemd: 1) Poging tot schipbreuk, 2) Schipbreuk en 3) Schipbreuk met letsel. Het gaat om drie verschillende misdrijven waar verschillende straffen op staan. Kapitein Watson wordt nu vervolgd voor het veroorzaken van schipbreuk met letsel, terwijl er helemaal geen schipbreuk heeft plaatsgevonden. Wij hebben het dan nog niet eens over de absurditeit van het opgevoerde letsel (een van de vissers beweert te zijn uitgegleden en daarbij zijn vinger te hebben gebroken). Wij stellen het oneigenlijke gebruik van dit artikel aan de orde. Daarbij wijzen wij er tevens op dat dit artikel is opgesteld ten behoeve van de openbare veiligheid en de veiligheid van het openbaar vervoer. Een aanvaring (nauwelijks te beschouwen als een schipbreuk) tussen een privaat vissersschip en een schip van Sea Shepherd, valt in ieder geval niet in die categorie. Wij gaan hierbij zelfs niet in op de vraag door wie de aanvaring is veroorzaakt...

Door de laatste beslissing van de rechtbank is deze zaak inmiddels van een vreemde zaak in een absurde zaak veranderd. Het argument voor het laatste besluit is dat deze zaak voor de rechtbank moet worden gebracht, voordat de rechtbank bereid is een besluit te nemen.

Wacht even: kapitein Watson moet dus in Costa Rica verschijnen om in de gevangenis te worden geplaatst, in afwachting van een zaak waarin hij zich moet verdedigen vanwege een misdrijf dat niet eens bestaat volgens de Costaricaanse wet? Welke garantie heeft hij dat hij een eerlijk proces krijgt, als zelfs de basisprincipes van de Costaricaanse wet niet door haar eigen rechtbanken wordt gerespecteerd? En hoe zeker is het dat, zelfs als wij deze zaak winnen, hij niet alsnog aan Japan wordt uitgeleverd? Hoelang zou hij hierdoor weg worden gehouden van zijn uiterst belangrijke werk? Ik denk dat wij het er allemaal over eens zijn dat er belangrijker zaken zijn die zijn aandacht nodig hebben. Hoeveel geld moeten wij nog uitgeven om kapitein Watson tegen deze onwettige aanklachten te verdedigen?

Wat nog verder bijdraagt aan de absurditeit van deze zaak is de weigering van de Duitse rechtbank om het arrestatiebevel tegen de kapitein te laten vallen. Een arrestatiebevel dat, volgende de Duitse wet, alleen kan worden gehandhaafd als kapitein Watson daadwerkelijk in Duitsland is. Het is volgens de Duitse rechtbank niet zeker dat kapitein Watson Duitsland daadwerkelijk heeft verlaten. Ik ben in verwarring. Wie is dan die man op de Steve Irwin? Ik zou kunnen zweren dat dat kapitein Watson is.

Een arrestatiebevel handhaven voor iemand die niet eens in het land is, is net zoiets als het uitvaardigen van een arrestatiebevel tegen iedereen op de rode lijst van Interpol, ongeacht waar zij zich bevinden. De hele kwestie is absurd, onnodig en ongehoord.

De zaak wordt getraineerd en de rechtbanken weigeren naar onze argumenten te luisteren, hoewel alles kristalhelder zou moeten zijn. Wat voor ons kristalhelder is, is dat deze zaak niet gaat over gerechtigheid. Het is vanaf het begin een politieke zaak geweest, een manier om ons lam te leggen, een manier om ons bezig te houden in de rechtbank, een manier om onze juridische kosten te laten stijgen, waardoor wij minder geld overhouden voor onze campagnes.

Deze taktiek lijkt niet echt te werken, integendeel zelfs. Wat er wel is gebeurd sinds de arrestatie van kapitein Watson is dat de wereldwijde steun voor onze acties is gegroeid, wij een nieuw schip hebben gekocht (met een wel heel ironische afkomst) en kapitein Watson zich weer bij ons heeft gevoegd om de campagne te leiden. En deze vrijdag kregen wij bericht dat Sea Shepherd officieel is ingeschreven als NGO in Costa Rica.

Het is overduidelijk dat wij steun krijgen van mensen over de hele wereld, maar het is ook duidelijk dat tegelijkertijd regeringen niet luisteren naar hun eigen bevolking. Maar goed, dat is niets nieuws.

Supporters in Germany at an S.O.S day gathering in honor of Captain WatsoDuitse aanhangers komen op SOS-dag bijeen ter ere van kapitein Watson.
Foto: Sea Shepherd

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: