Zuid-Korea ziet af van zogenaamde 'wetenschappelijke walvisvaart', maar 'bijvangst' gaat door

12 december 2012

Zuid-Korea ziet af van zogenaamde 'wetenschappelijke walvisvaart', maar 'bijvangst' gaat door

Commentaar door Erwin Vermeulen

Minke Whale Spyhopping in the ArcticDwergvinvis op de uitkijk in het Noordpoolgebied
Foto: Erwin Vermeulen / Sea Shepherd
Vorige week werd Zuid-Korea geprezen om hun beslissing de plannen voor de 'wetenschappelijke' walvisvaart op te geven. Volgens de regels van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) moest een officieel jachtverzoek voor 3 december 2012 ingediend zijn. Dit verzoek is niet ingediend.

Discussie over walvisvangst

De wereld reageerde geschokt toen Zuid-Korea tijdens de bijeenkomst van de IWC in Panama in juli van dit jaar haar plan onthulde om de walvisjacht weer op te pakken. Zuid-Korea beweerde dat ze een maas in de wet van een wereldwijd moratorium zou gebruiken dat het doden van walvissen voor 'wetenschappelijk onderzoek' mogelijk maakt. De commissaris van Zuid-Korea kondigde aan dat Zuid-Korea niet accepteert dat walvissen niet mogen worden gedood of gevangen. Hij betoogde verder dat de IWC een forum is voor juridische (en geen morele) debatten, en dat "moreel prediken" ook niet passend zou zijn in de kwestie van walvisvangst.

Zuid-Korea was één van de eerste landen die de route van de 'wetenschappelijke walvisjacht' nam nadat het wereldwijde moratorium op de commerciële jacht in 1986 van kracht werd. Dit duurde echter slechts één seizoen, het programma werd opgegeven onder druk van activisten en diplomaten.

Taiji als voorbeeld?

Jangsengpo, nu onderdeel van de stad Ulsan in de zuidoostelijke regio van Korea, lijkt erg veel op Taiji. Er zijn muurschilderingen met walvissen op de zeedijk, een bushalte in de vorm van de staart van een walvis, er wordt een jaarlijks walvisfestival gehouden en er is een walvisvaartmuseum compleet met een oude walvisvaarder en harpoen. Ze houden op dezelfde manier van de grote walvissen als hun beruchte tegenhangers in Japan. Langs de straat aan de overkant van de haven is een lange rij van restaurants waar ze walvisvlees serveren.

Waar halen zij hun walvisvlees vandaan, aangezien Korea niet meer op walvissen heeft gejaagd sinds dit in 1986 illegaal werd?

Er is op dit punt een gigantische maas in de wet. De binnenlandse verkoop van vlees en spek van beschermde dwergvinvissen van de zogenaamde 'J-stock' (uit de Oost-Chinese zee, Japanse zee en Gele zee) wordt toegestaan indien de walvissen 'per ongeluk' zijn gevangen. Het lijkt erop dat deze voorschriften doelbewust de 'bijvangst' stimuleren, waarbij walvissen opzettelijk worden gedood door netten of door vissers overgelaten aan de verdrinkingsdood wanneer ze 'per ongeluk' in de netten verstrikt raken.

In 2009 waren Korea en Japan verantwoordelijk voor meer dan 80% van de wereldwijde bijvangst van grote walvissen. Het Earth Island Institute meldde dat volgens de Koreaanse kustwacht 'van 2007 tot 2009 elk jaar meer dan 660 walvissen zijn gevangen.' Onderzoekers van de Duke Universityen de University of St. Andrews in Schotland schatten dat er elk jaar meer dan 300.000 walvissen, dolfijnen en bruinvissen gedood worden als gevolg van bijvangst in drijfnetten, kieuwnetten, pelagische sleepnetten en in de ringzegen-tonijnvisserij. Dit zijn er bijna 1.000 per dag!

Tragische gevolgen

De IUCN (Internationale Unie voor Natuurbehoud) erkent bijvangst als één van de grootste bedreigingen voor het voortbestaan van walvisachtigen.

Verschillende soorten walvisachtigen staan op punt van uitsterven als gevolg van bijvangst, waaronder de Californische bruinvis, Nieuw-Zeelandse Maui-dolfijn en de Filippijnse Irrawaddy-dolfijn.

Professor Douglas MacMillan van de University of Kent's School of Anthropology and Conservation zegt in een onderzoek dat is gepubliceerd in januari 2012, dat hij gelooft dat de impact van de doorsnee visser klein is, maar 'dat de legale "maas in de wet" de illegale walvisjacht door criminele bendes met behulp van speciaal aangepaste vissersboten kan hebben aangemoedigd.' Als bewijs wijst professor MacMillan op de aanzienlijke prijsdaling van walvisvlees in Zuid-Korea tussen 2006 en 2010, een tijd waarin de hoeveelheid 'bijvangst' relatief stabiel was. Als een andere bron van dwergvinvisvlees noemt hij illegale import vanuit Japan.

Dit is mogelijk omdat de 'bijvangst van walvissen' als maas in de wet wordt misbruikt door zowel Japan als Korea. In 2009 zei Scott Baker, adjunct-directeur van het Marine Mammal Institute van de Oregon State University dat DNA-analyse van walvisvleesproducten die op de Japanse markt verkocht worden, suggereert dat het aantal walvissen dat daadwerkelijk gedood wordt door deze 'bijvangst' wel eens gelijk kan zijn aan het aantal dat gedood wordt door de Japanse 'wetenschappelijke' walvisjacht. Hun studie wees uit dat bijna 46% van de onderzochte dwergvinvisproducten van de Japanse markten afkomstig is van een kustpopulatie die onderscheidende genetische eigenschappen heeft en wordt beschermd door internationale afspraken.

Per ongeluk expres?

Japan en Zuid-Korea zijn de enige landen die de commerciële verkoop van producten uit 'toevallige bijvangst' toestaan. 'Het grote aantal walvissen dat de walvisvleesproducten op de markt vertegenwoordigt, wijst erop dat beide landen een buitensporige hoeveelheid bijvangst hebben,' zei Baker. 'De verkoop van alleen al de bijvangst ondersteunt een lucratieve handel in walvisvlees op markten in een aantal Koreaanse kuststeden, waar de groothandelprijs van een volwassen dwergvinvis kan oplopen tot $100.000 dollar (rond de 76.000 euro). Gezien deze financiële prikkels moet je je afvragen hoeveel van deze walvissen eigenlijk opzettelijk gedood zijn.' Andere beschermde soorten grote walvissen die zijn waargenomen in marktonderzoeken zijn bultruggen, vinvissen, Edens walvissen en de zeer bedreigde westelijke grijze walvissen.

Minke Whale in the ArcticDwergvinvis in het Noordpoolgebied
Foto: Erwin Vermeulen / Sea Shepherd

Wat kunnen we hiervan leren?

- We moeten de schurkenstaten Japan, IJsland en Noorwegen, die nog steeds op walvissen jagen, stoppen, zodat het precedent verdwijnt en een land als Zuid-Korea niet langer het excuus kan gebruiken 'als zij walvissen mogen doden, waarom wij dan niet?'

- De commissaris van de IWC van Zuid-Korea pleitte vorig jaar dat de consumptie van walvisvlees in kustgemeenschappen zoals Osong al uit de 'prehistorie' stamt. Dit is een culturele misvatting. Enkel omdat het volgens een cultuur okee is om walvissen te doden, maakt het niet okee. De bewering dat het historisch cultureel is, is geen geldig excuus om met die praktijk door te gaan of deze te hervatten. In feite heeft de commerciële walvisvangst voor consumptie in Korea pas aan populariteit gewonnen aan het eind van de 19e eeuw en vooral tijdens Japans kolonisatie van het schiereiland tussen 1910 en 1945.

Uiteindelijk zouden cultuur, religie of traditie, vanwege hun irrationele karakter, nooit als excuus gebruikt mogen worden om andere levende wezens schade toe te brengen.

- De Japanse slachting in de noordelijke Stille Oceaan en Antarctica en het voorstel dat Korea in juli 2012 deed zijn een misbruik van de regelgeving. Het werkelijke doel is het verstrekken van walvisvlees aan een slinkend aantal nostalgische klanten. 'Wetenschappelijke walvisjacht is een verouderd en verdrietig gevolg van een document dat 60 jaar geleden is opgesteld,' zei de IWC-commissaris van Monaco, Frederic Briand. De IWC zou dodelijke wetenschap uit hun boeken moeten schrappen.

- Wet- en regelgeving alsmede internationale afspraken om walvisachtigen te beschermen zijn nutteloos zonder handhaving. Vooral als er geld te verdienen valt voor de lokale vissers en criminelen. De aankondiging in juli jl. tijdens de bijeenkomst van de IWC om de walvisjacht te hervatten, wordt door sommige analisten gezien als iets dat meer te maken heeft met de binnenlandse politiek en economie in een verkiezingsjaar dan met iets anders. Economische krachten en culturele gevoeligheden voorkomen meestal dat overheden en politici het goede doen, en maakt dat ze ethiek opofferen aan datgeen dat (her-)verkiezing zekerstelt, met inbegrip van het geruststellen van vissers en de andere kant op kijken bij onregelmatigheden in hun vangst. Hebzucht en culturele perversiteiten zullen binnensluipen als mazen in de wet worden toegelaten. De Zuid-Koreaanse autoriteiten bestraffen illegale vangsten af en toe wel, over het jaar 2010 rapporteerden ze 21 zogenaamde overtredingen aan de IWC en over het jaar 2011 rapporteerden ze er opnieuw 21. De meeste van deze gevallen werden beschreven als een vorm van illegaal harpoeneren. Niet-zo-toevallige-bijvangst is veel moeilijker te bestrijden. Walvisvlees zou van de markt verbannen moeten worden, punt! Zonder die afzetmarkt zou er geen wetenschappelijk vangst en geen 'bijvangst' bestaan.

- De Zuid-Koreaanse delegatie bij de IWC zei dat het voorgestelde dodelijke onderzoek nodig was 'om de walvisstand goed te beoordelen' en dat de vissers in het gebied klagen dat een groeiende walvispopulatie hun vis opeet. Echte wetenschap laat iets anders zien, iets dat we feiten noemen:

  • Het zijn niet de walvissen die de oceanen uitputten, dat doet de mens door overbevissing.
  • De walvispopulaties zijn niet hersteld naar de aantallen van voor het tijdperk van de walvisjacht.
  • Dodelijk walvisonderzoek is onnodig.
  • Jaren van Japanse wetenschappelijke walvisjacht hebben niets van waarde opgeleverd voor de internationale wetenschappelijke gemeenschap.

The solutions are simple, but the (political) will is absent. Praising South Korea was premature. Whales keep dying through human actions in South Korean waters every day to satisfy greed and outdated customs.

Richard Broinowski, Adjunct Professor aan de University of Sydney en Australisch ambassadeur van de Koreaanse Republiek van 1987 tot 1989, gaf het volgende commentaar in een artikel uit 12 juli 2012:

'Sea Shepherd zou hier een hele kwestie van kunnen maken, zoals ze al dreigen te doen, door het sturen van een schip naar de Japanse zee om Koreaanse walvisvaarders lastig te vallen. Als ze dat doen, kunnen de bemanningsleden een ruwere behandeling verwachten dan die zij ervaren hebben van de Japanners in de Antarctische wateren. De Koreanen hebben een zeer efficiënte vloot van circa vijftig maritieme patrouillevaartuigen, en er kan niet van hen worden verwacht dat zij bijzonder tolerant zijn bij bemoeienis van vreemde schepen in wat zij beschouwen als hun eigen maritieme achtertuin.'

Zij beschouwen het misschien als hun achtertuin, zoals veel andere landen dat ook doen, maar uiteindelijk zijn de zeeën en oceanen de leefomgeving van de walvissen, de vissen en al de kleinere wezens, en zeker niet van de mensheid. Wij zijn slechts van hen afhankelijk.

Sea Shepherd heeft voor hetere vuren gestaand dan die beschreven door de professor, en deze overwonnen. Vraag maar aan Japan.

 

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: