Bedreigde stellerzeeleeuwen mogelijk volgende doelwit in Columbia rivier

19 october 2012

Kwestie van Californische zeeleeuwen teruggestuurd naar rechtbank

Bedreigde stellerzeeleeuwen mogelijk volgende doelwit in Columbia rivier

Verslag van Sandy McElhaney, vrijwilliger Sea Shepherd Conservation Society

California sea lion painfully branded by government workersCalifornische zeeleeuw pijnlijk gebrandmerkt door overheidsmedewerkers
Foto: Erwin Vermeulen/Sea Shepherd

In de staten Oregon en Washington mogen Californische zeeleeuwen worden gedood, omdat ze bedreigde zalm op hun menu hebben staan. Vissers vangen echter veel meer zalm dan zeeleeuwen doen. De Humane Society of the Unites States (HSUS) probeert de vergunning voor het doden van de zeeleeuwen via de rechter nietig te laten verklaren. Omdat ook stellerzeeleeuwen zalm eten, hebben de genoemde staten verzocht om deze diersoort van de lijst met bedreigde soorten te verwijderen, zodat ze ook kunnen worden gedood. Sea Shepherd volgt deze kwestie op de voet.

Op vrijdag 19 oktober worden in de rechtszaal in Portland, Oregon de Californische zeeleeuwen vertegenwoordigd die het middelpunt zijn van de Sea Shepherd Conservation Society Dam Guardian campagne. Op deze dag zullen advocaten van HSUS de zaak tegen de Amerikaanse minister van Economische Zaken en de National Marine Fisheries Service (NMFS) bepleiten. HSUS probeert hiermee een vergunning voor het doden en verwijderen van Californische zeeleeuwen bij de Bonneville dam nietig te laten verklaren.

In mei wees een federale rechter de voorlopige voorziening, waarmee HSUS het doden van deze zeeleeuwen bij de Bonneville dam in 2012 wilde stoppen, af.  De dieren wordt ten laste gelegd dat ze zalm eten die volgens de Amerikaanse Endangered Species Act bedreigd is. Terwijl vissers tot 17% van deze exclusieve vis mogen vangen, stelt HSUS dat de Californische zeeleeuwen slechts zo’n 1% van de zalm in de Columbia rivier vangen.

Volgens een document dat NMFS in mei 2012 stuurde aan de ministeries van Natuur van Oregon en Washington, zijn er sinds 2008 39 Californische zeeleeuwen gedood en 11 gevangen genomen omdat zij een gevaar voor de bedreigde zalm werden genoemd. In deze cijfers is de Californische zeeleeuw C021, die op 30 augustus 2012 gedood werd nadat hij in een drijvende val in Astoria terecht was gekomen, niet meegeteld.

Elke zeeleeuw die betrapt wordt op het eten van één enkele zalm kan op de ‘hit list’ komen, en worden gedood. NMFS heeft de zeeleeuwenjagers uit de staten Oregon en Washington geautoriseerd elke Californische zeeleeuw te doden, die aan het volgende signalement voldoet:

  • tussen 1 januari en 31 mei gesignaleerd bij de Bonneville Dam in het ‘observatiegebied’ onder de dam, bij de vistrappen, of boven de dam, tijdens het eten van zalm;
  • tussen 1 januari en 31 mei gesignaleerd bij de Bonneville Dam gedurende 5 dagen (aaneengesloten dagen, dagen binnen een enkel seizoen of dagen over meerdere jaren);

  • waargenomen bij de Bonneville Dam nadat het dier eerder was weggejaagd.

Bonneville Dam on the Columbia RiverBonneville dam bij de Columbia rivier
Foto: Erwin Vermeulen/Sea Shepherd

Wij zijn hier nu eigenlijk de echte roofdieren? Het zijn weliswaar zoogdieren, maar zeker geen zeezoogdieren!

Bij de Columbia rivier betekent een samenwerking tussen staats- en federale functionarissen en de commerciële visindustrie een zekere dood voor zeeleeuwen die tussen de commerciële, inheemse en recreatieve vissers en ‘hun’ vis komen. Hoewel de staatsambtenaren degenen zijn die de zeeleeuwenhuid verschroeien met hete brandijzers, de dieren bestoken met rubber kogels en uiteindelijk de fatale injectie toedienen, zijn hun beestachtige bezigheden goedgekeurd door de federale regering en worden ze gesteund door vele vissers langs de rivier.

De visserij is een enorme industrie in het noordwesten van de Verenigde Staten. Op 30 mei 2012 meldde het ministerie van Landbouw van Oregon een oogstwaarde van meer dan 145 miljoen dollar aan commercieel gevangen vis, schaal- en schelpdieren in 2011. Dit was de grootste opbrengst in 23 jaar tijd. Van de 130 miljoen kilo vis en schelpdieren die de commerciële visbedrijven binnenhaalden, bestond volgens het rapport meer dan 1 miljoen kilo uit zalm. Dit betreft alleen de commerciële visindustrie. Recreatieve en inheemse vissers grijpen ook hun deel. Een recent verslag in The Seattle Times uit de regio rondom de Columbia rivier, maakte melding van 1.800 boten met zalmvissers in het zuidelijke deel van de rivier, tijdens het weekend van Labor Day. Alleen al in de eerste drie dagen van september rapporteerde The Times ‘1.099 zalmvissers (inclusief 342 boten) met een vangst van 279 volwassen en 24 jonge chinookzalmen, 12 regenboogforellen en 6 volwassen cohozalmen. Hiervan werden 278 (99%) van de volwassen chinookzalmen, 10 (83%) van de regenboogforellen en 2 (33%) van de volwassen cohozalmen gehouden.’ Het is wel duidelijk dat het doden van zeeleeuwen, die veel minder vis vangen dan de visserij, niets te maken heeft met het beschermen van vis, maar alles met het uitschakelen van de concurrentie.

Ter vergelijking: een verslag van het U.S. Army Corps of Engineers (VS geniekorps) geeft aan dat de zalmvangst door Californische zeeleeuwen met 1.067 stuks (0,6% van het totale aantal) tussen januari en juni 2012, nog nooit zo laag is geweest. Consumptie van bedreigde zalm en niet-bedreigde steur door federaal beschermde stellerzeeleeuwen lijkt toe te nemen (0,7% van het totaal). Daarom hebben de staten Oregon, Washington en Alaska een verzoek ingediend bij de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) om de stellerzeeleeuw van de lijst met beschermde diersoorten te verwijderen. Mocht dit verzoek worden ingewilligd, dan is het een kwestie van tijd voor de zeeleeuwendoders bij de Bonneville dam deze soort aan hun lijstje toevoegen.

In maart 2012 bezocht Erwin Vermeulen, vrijwilliger en bemanningslid bij Sea Shepherd, de Bonneville dam. Toen hij van deze voorgestelde aanval op stellerzeeleeuwen hoorde zei de Cove Guardian-veteraan:
‘Hoewel het geschatte aantal zalmen dat door zeeleeuwen wordt gevangen het laagst is sinds hier grondig toezicht op wordt gehouden en in het niet valt bij het aantal dat gevangen wordt door vissers of omkomt door de dam zelf, richten de immorele overheden van Washington en Oregon hun pijlen nu op een tweede bedreigde zeeleeuwensoort. Het is onacceptabel dat in de VS en andere delen van de wereld dieren steeds weer de schuld krijgen van verwoesting en uitputting die door de mens zijn teweeggebracht en daarom worden blootgesteld aan ‘beheer’, wat gewoon een modern woord is voor uitroeiing.’

Sea Shepherd steunt de inspanningen van de Humane Society in de rechtszaal. We blijven de ontwikkelingen volgen. Als de zeeleeuwenjagers terugkeren naar de Bonneville dam in 2013, zullen wij daar ook zijn.

Sea lion traps near the Bonneville Dam on the Colombia RiverZeeleeuwenvallen bij de Bonneville dam in de Columbia rivier
Foto:  Sea Shepherd

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: