Costa Rica verbiedt het ontvinnen van haaien. Maar is dat echt zo?

15 october 2012

Costa Rica verbiedt het ontvinnen van haaien. Maar is dat echt zo?

Commentaar door Kapitein Paul Watson

Captain Watson at the helm of the Steve IrwinKapitein Watson aan het roer van de Steve Irwin
Foto: Barbara Veiga/Sea Shepherd

Het artikel dat hieronder volgt komt uit de Costa Ricaanse krant Tico Times. Op het eerste gezicht lijkt het een overwinning voor haaien.

Sea Shepherd gelooft dit niet. Dit is simpelweg een rookgordijn van president Laura Chinchilla. Costa Rica probeert de schade te beperken van alle aandacht die gericht wordt op Costa Rica vanwege het ontvinnen van haaien sinds zij een aanhoudingsbevel heeft uitgevaardigd voor de arrestatie van kapitein Paul Watson in mei van dit jaar.

Waarom denken we dat president Chinchilla niet oprecht is ?

De eerste reden hiervoor is dat ze zal doorgaan met het toestaan van het transport van haaienvinnen uit Nicaragua naar China met Costa Ricaanse doorvoerhavens. Hierdoor kunnen logischerwijs de haaienvinnen gevangen in de wateren van Costa Rica met de Nicaraguaanse transporten meegesmokkeld worden. De vraag dient zich op waarom de haaienvinnen niet direct vanuit de Nicaraguaanse havens verscheept worden. Het antwoord daarop is dat de de Costa Ricanen diep betrokken zijn in deze vinhandel vanuit Nicaragua en dat de haaienvinindustrie van beide landen met elkaar verbonden is.

De tweede reden is dat 400.000 haaien afgeslacht zijn in Costa Ricaanse wateren in 2011 en dat Costa Rica grofweg 30 ton haaienvinnen heeft geëxporteerd. Dit betekent dat een aantal invloedrijke personen een hoop geld verdienen, en dit soort grote bedragen kunnen invloed en macht kopen.

De derde reden is dat China grote sommen geld heeft geïnvesteerd in Costa Rica, en China is de grootste afzetmarkt voor haaienvinnen. Chinese haaienvin-opkopers hebben het erg druk gehad in Costa Rica de afgelopen jaren.

De vierde reden is dat er op dit moment vele stropers de wateren buiten de Cocoseilanden besluipen en de politie heeft niet de middelen om hen te bestrijden. De kustwacht verricht wel eens arrestaties voor de vorm, maar er wordt erg weinig aan handhaving gedaan.

De vijfde reden is dat Costa Rica haar eis om de uitlevering van kapitein Paul Watson handhaaft vanwege het verstoren van een haaienvin-operatie in 2002. De Costa Ricaanse haaienvin-maffia wil kapitein Watson uitgeschakeld zien, en de regering van Chinchilla doet haar uiterste best om kapitein Watson aan Costa Rica uitgeleverd te krijgen.

President Chinchilla poogt simpelweg de toeristenindustrie tegemoet te komen door de illusie te scheppen dat ze de haaienvin-industrie hard aanpakt. Haaienvinnen zijn big business in Costa Rica. Eén van de redenen dat er weinig protest is geweest uit de bedrijfstak is dat zij weten dat de industrie gewoon zal verdergaan op de huidige voet.

Als Costa Rica het redden van haaien echt serieus zou aanpakken, zou het alle bootsladingen uit Nicaragua moeten verbieden, de handhaving grootser moeten aanpakken, enkele serieuze pogingen tot behoud laten zien op Cocos eiland: met enkele echte arrestaties en inbeslagnames op te proppen komen; en ze zouden alle belachelijke aanklachten jegens kapitein Paul Watson laten vallen.

De Costa Ricaanse bevolking wil dat het ontvinnen van haaien stopt. Chinchilla moet begrijpen dat niemand haar aankondiging lang serieus neemt. Ze kan een paar mensen een aantal weken voor de gek houden maar er zijn natuurbeschermers, politieagenten, ambtenaren van de kustwacht, politici en mensen van de plaatselijke bevolking in Costa Rica die de waarheid naar buiten zullen blijven brengen.

En de waarheid is dat Costa Rica een van de meest destructieve haaienvernietigende landen van de wereld blijft en zeker een van de meest haaienvernietigende naties in Zuid Amerika.

Uit de Tico Times:

Om 10 uur woensdagochtend hebben president Laura Chinchilla, geflankeerd door minister voor milieu René Castro en vooraanstaand natuurbeschermer, miljardair en eigenaar van de Virgin groep, Richard Branson, een presidentieel decreet getekend dat het vinnen van haaien verbiedt, alsmede het importeren en transporteren van haaienvinnen.

Symbolische werd het evenement gehouden in het Manuel Antonio National Park, een van 's lands meest geliefde beschermde gebieden.

"Deze regering doet een grootse investering in het versterken en beschermen van nautische hulpbronnen, een investering van ongeveer 10 tot 15 miljoen dollar in een nieuw radar systeem dat 100 procent van onze territoriale wateren zal dekken", zei Chinchilla tegen een publiek dat bestond uit de ministers voor milieu, landbouw, veeteelt en publieke veiligheid. Er waren ook plaatselijke schoolkinderen bij het evenement aanwezig.

Castro, die ook het decreet ondertekende, merkte op, "Dit decreet zal ons toestaan het bevissen van haaien in Costa Ricaanse wateren stop te zetten, want dit is onaanvaardbaar voor een land dat bekend staat om het beschermen van zijn natuurlijke bronnen.

"Onze boodschap", voegde Chinchilla daaraan toe, "is er een van nul tolerantie voor het ontvinnen van haaien".
Minister van milieu René Castro sprak ook gedurende het evenement dat gehouden werd in het Manuel Antonio National Park. Nieuw benoemd vice minister van wateren en oceanen José Lino Chaves schatte dat in Costa Rica tot wel 400.000 haaien zijn gevangen in 2011 met de bedoeling om de vinnen te verkopen.

Van de vijf artikelen uit het decreet verbiedt de eerste uitdrukkelijk de uitoefening van het ontvinnen van haaien van welke soort dan ook in Costa Ricaanse wateren, alsmede het scheiden van de vinnen en het lijf van de haai vanaf het moment dat de haai is gevangen.

Het tweede artikel verbiedt het importeren van haaienvinnen vanuit welk land dan ook tenzij het in bezit is van een certificaat dat de haaien aan land zijn geraakt met de vinnen er nog aan.

Het derde artikel zet nieuwe regels uiteen voor de Costa Rican Fisheries Institute (Incopesca), waarin staat dat alle haaien moeten worden geïnspecteerd direct na het aanspoelen, en bevestigen dat alle vinnen corresponderen met het juiste soort haai en dat de vinnen er nog aan zitten.

Het vierde voert een nul-tolerantiebeleid in voor boten waarbij geconstateerd wordt dat ze haaienvinnen vervoeren, wat zal uitmonden in het opheffen van de visvergunning van betreffende boot.

Het verbod is het resultaat van meer dan een decennium werk verricht door veel van 's lands nonprofit natuurbeschermings groepen, waarin begrepen het Marine Turtle Restoration Project (Pretoma), de MarViva Foundation en anderen.

Een van de partijen in de voorhoede van het gevecht om het vinnen van haaien to stoppen is Pretoma directeur Randall Arauz. Pretoma, een kleine natuurbeschermingsorganisatie met een budget van jaarlijks 300.000 dollar, heeft onvermoeibaar gewerkt in het afgelopen decennium om de aandacht te vestigen op de winstgevende wereldwijde handel in haaienvinnen.

Costa Rica heeft reeds lange tijd strijd geleverd tegen politieke schadelijkheid in het beheersbaar houden van de internationale handel in haaienvinnen, mede te wijten aan tegenstrijdige belangen binnen het landelijk vooraanstaande bureau van nautische hulpbronnen, Incopesca.

"Het probleem van Incopesca", verklaarde Auraz, "is dat het autonoom en politiek geleid wordt, niet door een minister of gekozen bestuurslid, maar door een raad van zakenmannen met banden in de visindustrie. "Long Line" vissers en haaienvinners zitten in de raad".

In juli beloofde Chinchilla te werken aan het verbeteren van het beheer van 's lands nautische hulpbronnen en tekende een aantal decreten welke het vice ministerie van wateren en oceanen, en de nationale marine commissie tot stand bracht. Natuurbeschermers hopen dat er met het nieuwe decreet een eind komt aan wat Richard Branson zei dat een smet was op het blazoen van het Costa Ricaanse milieu-imago.

"Nu hebben zij die smet verwijderd", zei Branson woensdag. De Britse magnaat benadrukte ook het belang van de participatie van de jeugd in de pogingen tot behoud van natuur.

"Ik denk dat het aan de jonge generatie is om dit luid en duidelijk te verkondigen indien zij ooit enige milieuovertredingen zien" zei hij.

Branson riep ook bewoners op de goede zaak te helpen door boten en andere bronnen te leveren.
Op zijn blog schrijft Branson, "Ik zag de film 'Sharkwater' een aantal jaren geleden en die beroerde mij diep. Hierin waren we 1,5 miljoen haaien per week aan het decimeren – en dat allemaal voor een kop soep".

De film waaraan Branson refereert, Sharkwater, is een documentaire uit 2006 die Paul Watson en zijn Sea Shepherd Conservation Society volgt terwijl ze stropers van haaien langs de kusten van de stille oceaan van Guatemala en Costa Rica confronteren.

Het probleem van Costa Rica met het vinnen van haaien kreeg internationale aandacht toen Watson in mei werd gearresteerd in Duitsland op een bevelschrift van Costa rica betreffende een incident op volle zee in 2002. Een Costa Ricaans visvaartuig beschuldigde Watson ervan hen aangevallen te hebben (TT, 18 mei, 2012). Watson zei dat de boot bezig was met het vinnen van haaien.

Andere pogingen om het ontvinnen van haaien aan het licht te brengen hebben negatieve publiciteit opgelevert voor een land dat zichzelf in het buitenland neerzet als milieubewust. Sterrenkok Gordon Ramsay werd volgens zeggen overgoten met benzine en vastgehouden onder bedreiging van een vuurwapen toen hij probeerde illegale haaienvin-praktijken in Puntarenas te filmen. Ramsey vertelde aan de Daily Mail: Het ontvinnen van haaien is een industrie waarin vele miljarden omgaan, geheel ongereguleerd. We zijn een van de grootste boosdoeners gevolgd naar Costa Rica. Deze bendes werken vanuit plekken die lijken op forten, compleet met prikkeldraad".

Sinds 2010 is er meer dan 15.000 kilo aan haaienvinnen Costa Rica binnengekomen. Veel milieubeschermers, zoals Arauz, geloven dat de recente interesse en investeringen vanuit China in Costa Rica niet in het geheel toevallig zijn, en dat als tegenprestatie voor grote investeringen in de infrastructuur van Costa Rica het land weerhoudt om die wetten uit te voeren die diezelfde praktijken tegengaan. In China kan een kom haaienvinnensoep tot wel 150 dollar opbrengen.

Na het ondertekenen van het decreet merkte Chinchilla op dat, "We hebben aanvullende maatregelen getroffen om de verhandelbaarheid van haaienvinnen in het land aan banden te leggen, door het samenvoegen van de huidige visserij wetgeving die we al hebben met het verbod op de import van haaienvinnen".

Maar zelfs nu het decreet is ondertekend, en Costa Rica doorgaat met het opleggen van wetten tegen deze lucratieve handel, zijn natuurbeschermers bezorgd om de toegang van vinnen over land vanuit Nicaragua. Arauz neemt de zaak ter harte met het tweede artikel van het decreet, welke uitwijst dat vinnen over de grens gebracht kunnen worden met een certificaat getekend door het Nicaraguaans gezag verklarende dat de haaien zijn aangespoelt met daaraan vast de vinnen.

"Ik weet niet waarom we hebben besloten dat de overheid van Nicaragua zo betroubaar is. Het is een teken dat Costa rica verraad heeft gepleegd", zei Arauz.

Andere sceptici vragen zich af hoe het decreet en ander visserijwetten gehandhaafd zullen worden. "Gelooft u dat het Costa Ricaanse rechtssysteem het nieuwe decreet trouw in de gaten houdt?" vroeg een verslaggever Branson woensdag.

"Alle jongeren die ik heb gesproken in Costa Rica zijn al lange tijd verontwaardigd over de slachting van de soort in de oceanen", antwoordde Branson. "Ik denk dat het volk van Costa Rica het in de gaten zal houden voor de overheid.”

Tico Times: Costa Rica verbiedt het vinnen van haaien

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: