Sea Shepherd wijst op onrechtvaardigheid haaienruiming West-Australië

2 october 2012

Sea Shepherd wijst op onrechtvaardigheid haaienruiming West-Australië

Het wordt tijd dat het paniek zaaien stopt

Door Julie Andersen, Manager Haaiencampagnes

Tiger Shark caught in shark netTijgerhaai gevangen in haaiennet
Foto: Mark Addison
Ambtenaren in West-Australië hebben haaien de oorlog verklaard, door een ruiming te initiëren van alle haaien, die in de buurt van regionale stranden zwemmen. Sea Shepherd Conservation Society benadrukt, dat dit onrechtvaardig is. De haaienruiming is een reactie op de dood van vijf surfers, die in het afgelopen jaar overleden als gevolg van haaienbeten bij West-Australische stranden. Echter, gezien alles wat er bekend is over haaien, hun snel slinkende aantallen, de cruciale rol die zij spelen in onze oceanen en de kleine dreiging die ze eigenlijk voor de mens zijn in het grotere geheel, is het moeilijk te doorgronden waarom de ouderwetse opvatting, dat het doden van deze dieren voor onze ‘bescherming’ is, nog steeds bestaat.

Voor een land als Australië, waarvan de burgers bekend staan om hun verlichte, evenwichtige beeld van onze natuurlijke wereld, is deze oorlogsverklaring aan haaien bijzonder verontrustend. Ambtenaren zijn van plan om alle haaien te doden, die in de buurt van de stranden van West-Australië zwemmen – ook de beschermde en bedreigde witte haai. Met een totale kostenpost van ruim 6,35 miljoen dollar, die de Australische regering in dit programma investeert, is dit absoluut schandalig.

Begrijp ons niet verkeerd. Sea Shepherd wil haar oprechte medeleven betuigen aan de nabestaanden van de slachtoffers. Maar terwijl deze vijf tragische sterfgevallen de primaire angsten van de samenleving aanspreken, gevoed door de mediahype, hebben wij, als wereldwijd ingeklemde gemeenschap, perspectief nodig.

In de laatste 215 jaar zijn er in Australië slechts achttien haaigerelateerde incidenten geweest met een dodelijke afloop; een gemiddelde van één sterfgeval per 12 jaar. In de VS, waar men vijf keer meer kans heeft om te worden gebeten, is de kans op verdrinking 1 op 3,5 miljoen. De kans dat iemand overlijdt door een haaienbeet is minder dan 1 op 264 miljoen. En in 2008 overleed in Australië één persoon als gevolg van een haaienbeet, 315 mensen overleden door verdrinking en 694 stierven door een auto-ongeluk.

“Voordat ze de haaien gaat doden, moet de Australische regering ook rekening houden met hun status,” zegt Julie Andersen, Sea Shepherd’s manager van haaiencampagnes. “De Australische regering laat nu een ongelooflijke onwetendheid zien. Haaien worden met uitsterven bedreigd; ieder jaar worden er tot 73 miljoen gedood. Regionaal is meer dan negentig procent van de haaienpopulaties, met inbegrip van de witte haaien, volkomen gedecimeerd. Witte haaien zijn nationaal en internationaal beschermd en de VS overweegt ze zelfs toe te voegen aan de Lijst van Bedreigde Diersoorten. Gezien hun kritieke status, mag Australië zich gelukkig prijzen dat er überhaupt haaien in hun wateren zwemmen”, zegt ze.

Andersen vult aan: “De wereld kan het zich niet veroorloven om nog meer haaien te verliezen. Hou van ze of niet, we hebben haaien nodig op deze planeet. Als roofdieren aan de top van de voedselketen houden ze onze oceanen gezond. Haaien zijn een essentieel onderdeel in een ecosysteem dat de temperatuur en het weer op onze planeet reguleert, een derde van de wereld van voedsel voorziet en meer zuurstof genereert dan alle regenwouden tezamen. Recente studies tonen aan, dat de lokale uitroeiing van haaien rampzalige gevolgen heeft, zoals het instorten van de visserij en het afsterven van koraalriffen. Dood de haaien en de gezonde, prachtige kustlijn van Australië zal zich bij de talloze andere dode zones van de oceaan kunnen voegen”, stelt ze.

Andersen zegt verder: “Het ruimen is niet alleen absoluut belachelijk, het versterkt bovendien de misleidde en irrationele angst voor haaien in onze samenleving. Dit wakkert op zijn beurt een van de grootste problemen aan, waar we in de bescherming van haaien mee geconfronteerd worden: De apathie of zelfs afschuw van het publiek naar haaien toe. Het door media gecreëerde en door ruiming versterkte beeld van haaien maakt het voor veel mensen moeilijk te begrijpen waarom haaien het waard zijn om gered te worden. Laat staan dat ze maatregelen nemen om dit te doen.”

 

Julie swims with supposed maneaters. Julie swims with supposed maneaters.
Julie zwemt met vermeende menseneters.
Fotos: Paul Wildman

Andersen stelt, dat er alternatieven bestaan voor de ouderwetse praktijk van het doden van haaien met netten en drumlines, waarvan er velen met succes zijn geïmplementeerd in andere regio’s. Andere methoden van onschadelijke afschrikmiddelen, zoals elektrische stroming, legeringen en chemicaliën, worden ook ontwikkeld. Andersen stelt: “Als we een man op de maan kunnen zetten, kunnen we toch zeker ook een methode ontwikkelen om ervoor te zorgen dat haaien en mensen vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan in het domein van de haai. Programma’s als de Shark Spotters in Zuid-Afrika bewijzen dat er werkbare alternatieven zijn voor haaiennetten en ook dat onderwijs en bewustmaking kunnen helpen.”

De kwestie van haaien ruimen is niet nieuw voor Sea Shepherd, die al decennialang vecht om een einde te maken aan haaiennetten en andere ruimingprogramma’s. Onze “verwijder de netten” (www.removethenets.com) campagne zet al ruim vier jaar de regering van Zuid-Afrika onder druk, met de steun van duizenden. Sea Shepherd heeft onlangs ook de regering van Reunion in Frankrijk voor de rechter gesleept – we wonnen en beëindigden daarmee met succes de illegale haaienruiming, waartoe in augustus in het zeereservaat was opgeroepen.

In de afgelopen jaren is de vangst van haaien enorm gestegen, waarbij een groot percentage van de haaienpopulaties geëlimineerd werd. Het publiek is blootgesteld aan veel informatie over het milieu en behoud van de biodiversiteit, evenals het echte gedrag van haaien tegenover mensen. En velen zijn ver gegaan om te bewijzen dat er andere onschadelijke afschrikmiddelen voor haaien zijn. De behoefte aan bescherming van de haai is een vaststaand feit, net als het feit dat deze dieren aanzienlijk verkeerd begrepen worden en dat het werkelijke risico op een gevaarlijke ontmoeting oneindig klein is.

De tijd dat dieren uit angst worden gedood is voorbij. Australië, een land waarvan het milieubeleid wordt gevoed door een sterk stijgend ecotoerisme, zou het voorbeeld moeten geven voor de rest van de wereld. In een tijd waarin we op onhoudbare snelheid onze natuurlijke hulpbronnen uitputten, is het doden van wilde dieren, gewoon omdat we dat kunnen, of als gevolg van irrationele angsten gevoed door een gebrek aan kennis, niet langer aanvaardbaar.

“De West-Australische premier Colin Barnett heeft openlijk laten zien, dat zijn verantwoordelijkheid als leider, om de essentie van de zeer oude en heilige staat die hij regeert te beschermen, zelden wordt getoond. Op het hoogtepunt van de strijd om James Price Point te beschermen, komt het belachelijke idee om de mooie en belangrijke grote witte haai uit de West-Australische wateren te ruimen. Hieruit blijkt maar weer eens, dat Australiërs wakker moeten worden en in moeten zien wie we dit soort beslissingen laten nemen. Dit is ‘ Jaws’  niet, waar iedereen moet vluchten en zich in angst moet verstoppen. Dit is de ruige en wonderschone kust van West-Australië en de angst die mensen nu vertonen, is beschamend! Konden we maar net zo snel besluiten eenzelfde soort ruiming in de regering te doen", aldus Sea Shepherd supporter en musicus Xavier Rudd. Xavier is tevens surfer en niet bang om het water met haaien te delen.

Dus laten we, in plaats van te denken “dit zijn slechts vissen”, het volgende in perspectief houden: Zonder haaien, zullen de oceanen sterven. En zoals onze oprichter en voorzitter, kapitein Paul Watson, zegt: “Als de oceanen sterven, sterven wij ook”. Sea Shepherd zal niet rustig toekijken, terwijl de Australische regering een aantal van de laatst overgebleven haaien in de oceanen uit onwetendheid en arrogantie laat vernietigen. We hebben afgedwongen, dat de kwestie in Zuid-Afrika werd aangepakt en we hebben de haaienruiming in het zeereservaat van Reunion gestopt. We zullen hetzelfde doen in West-Australië

White shark killed in South Africa on drumline, like those being proposed.Witte haai gedood in Zuid-Afrika door drumline, zoals degene die worden voorgesteld.
Foto: Sea Shepherd

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: