Er valt geen eer te behalen aan het ondersteunen van de dood

25 september 2012

Er valt geen eer te behalen aan het ondersteunen van de dood

Commentaar door Kapitein Paul Watson

SSCS_EC_0196192Foto: Eric Cheng/Sea Shepherd

Japan misbruikt gelden die geschonken zijn voor de slachtoffers van de tsunami in 2011, voor het ondersteunen van de walvisjacht, de bescherming van dolfijnenmoordenaars en ter bestrijding van Sea Shepherd.

De Japanse overheid heeft de hele kwestie van de walvisjacht en dolfijnenmoord veranderd in een absurde komedie van fouten, overdaad, brutaliteit en onnozelheid.

Afgelopen week plaatste de Mainichi newspaper of Japan een artikel over het misbruik van het Tsunami Relief Fund.

Dit is een fragment:

Een volksvertegenwoordiger uit een gebied dat in maart 2011 werd getroffen door de aardbeving en tsunami in Oost-Japan, betreurt het feit dat aasgieren, zoals hij hen noemt, de gereserveerde fondsen voor de wederopbouw van de getroffen gebieden proberen door te sluizen naar projecten die niet relevant zijn voor deze wederopbouw." Hij noemt projecten zoals het aardbeving-bestendig maken van overheidsgebouwen, de aankoop van wapens voor het leger, onderzoek naar kernfusie en subsidies voor overzeese optredens van kunstenaars.

Op 9 september 2012 werd een “NHK Special” uitgezonden door de publieke omroep. Daarin werd gemeld dat de middelen die beschikbaar waren gesteld voor wederopbouwprojecten, waren gebruikt voor maatregelen gericht tegen terrorisme en tegen Sea Shepherd. Dit tot verbazing van bewoners van door de ramp geteisterde gebieden.

De Japan Times meldde het volgende:
Afgelopen december was er een lichte uitbarsting van verontwaardiging toen werd gemeld dat een deel van het geld, bestemd voor de wederopbouw van gebieden die door de aardbeving en tsunami waren getroffen, ging naar de bescherming van de walvisjacht tegen activisten zoals Sea Shepherd. Greenpeace en enkele andere organisaties beweerden dat het gebruik van deze fondsen voor een dergelijk doel oneigenlijk was. Het Ministerie van Visserij benadrukte echter dat het perfect in overeenstemming was met het beleid ten tijde van de goedkeuring van de reconstructiebudgetten, omdat de walvisjacht een integraal onderdeel is van de economie van enkele gemeenschappen in het door de ramp getroffen gebied.

De verontwaardiging verdween snel. Hoewel bij iedereen die bekend is met bureaucratie allerlei rode lampjes zouden gaan branden, nam geen enkele reguliere nieuwsdienst destijds de moeite om erachter te komen of dit bericht een nader onderzoek waard was. Eindelijk, bijna een jaar later, beginnen de inwoners van Japan te beseffen dat hun overheid de hulpfondsen niet heeft ingezet voor de mensen die hulp nodig hebben. In plaats daarvan hebben ze geld gegeven aan projecten die niets met de ramp te maken hebben, waaronder de walvisjacht.

In Taiji heeft de burgemeester dit jaar tsunami-evacuatieroutes afgesloten om te voorkomen dat de Sea Shepherd Cove Guardians in de buurt van de baai kunnen komen waar de dolfijnen worden geslacht.
De overheid heeft fondsen beschikbaar gesteld om PR-campagnes tegen Sea Shepherd te voeren en om Sea Shepherd juridisch aan te vallen. De Japanse walvisvaarders (ICR) hebben bij de rechtbank in Seattle een kort geding aangespannen om te voorkomen dat Sea Shepherd actie voert tijdens de walvisjacht in de Zuidelijke Oceaan. Het kort geding bij de rechtbank werd afgewezen, maar met miljoenen dollars in hun anti-Sea Shepherd oorlogskist, hebben ze er nog meer geld tegenaan gegooid door in hoger beroep te gaan.

Tsunami-hulpfondsen zijn ook gebruikt om Costa Rica ertoe te brengen een aanklacht tegen mij in te dienen inzake een meer dan een decennium oud incident, waarbij mijn bemanning en ik de activiteiten van illegale haaienvinners in de wateren van Guatemala hebben beëindigd. Daarnaast heeft Japan bij de Duitse overheid gelobbyd om in te stemmen met mijn uitlevering aan Japan.

Miljoenen dollars worden uitgegeven aan extra politiemaatregelen in Taiji en aan verscherping van de veiligheidsmaatregelen voor de walvisjacht in de Zuidelijke Oceaan.

Afgezien van de verschrikkelijk wrede slachting van onschuldige en weerloze walvissen en dolfijnen, is het feit dat geld, geschonken om slachtoffers van de tsunami en de aardbeving te helpen, wordt gebruikt voor doeleinden die niets met de ramp te maken hebben, schandalig. De Japanse overheid heeft door de manier waarop ze haar eigen burgers ‘helpt’, laten zien dat zij over geen greintje fatsoen beschikt.

Japanse burgers zijn nog steeds dakloos, terwijl de overheid geld uitgeeft aan het verdedigen van de walvisjacht. Japanse burgers die hun familie en alles wat ze bezaten, zijn kwijtgeraakt, krijgen niets, omdat de Japanse overheid is gefixeerd op het tegenhouden van de mensen die proberen de verschrikkelijke massaslachting van dolfijnen in Taiji aan te pakken.
We hebben mensen die hun leven en vrijheid riskeren om dolfijnen en walvissen te redden van meedogenloze uitroeiing door mensen die zelfzuchtig het geld afpakken van de slachtoffers van de ramp in 2011. Deze paar honderd walvisjagers en dolfijnenmoordenaars worden kennelijk als waardevollere leden van de Japanse samenleving gezien dan de tienduizenden mensen die zijn getroffen door de tsunami en de aardbeving. Het lijkt erop dat het Japanse beleid nu wordt gedreven door trots, wrok en vergelding. In plaats van te focussen op de echte problemen en echte oplossingen te financieren om de tsunami-slachtoffers te helpen, heeft Japan besloten om Sea Shepherd te demoniseren om zo de woede en de frustratie van de Japanse burgers van de overheid af te leiden en te richten op Sea Shepherd.

In veel opzichten is de Japanse overheid net zo kinderachtig als de Noord-Koreaanse overheid in het negeren van het lot van de eigen mensen door de haat op buitenlandse buitenstaanders te richten. De Cove Guardians zijn bedreigd door de Japanese right wing en de Yakusa (Japanse maffia), en er gaan zelfs geruchten dat de overheid Blackwater (Amerikaans beveiligingsbedrijf) heeft ingehuurd om hen te adviseren hoe ze Sea Shepherd moeten aanpakken.

Het is echt verbazingwekkend dat Japan zo’n dertig miljoen dollar beschikbaar heeft gesteld voor het uitschakelen van Sea Shepherd. Het enige dat wij willen is het leven van dolfijnen en walvissen redden en de wrede slachting van deze intelligente en sociaal complexe wezens beëindigen. Alleen omdat wij mededogen tonen, behandelt Japan ons alsof we gevreesde terroristen zijn, die de fundamenten van de Japanse staat en cultuur bedreigen.

Mensen vanuit de hele wereld die een bijdrage hebben gedaan voor de slachtoffers van de tsunami, konden nooit weten dat hun geld naar de ondersteuning van de slachting van dolfijnen en de illegale slachting van walvissen zou gaan. Mensen over de hele wereld gaven gul omdat ze om de levens van Japanse burgers gaven. De Japanse overheid bekommert zich nauwelijks om het eigen volk, en zij hebben dit geld gestolen en het aan walvis- en dolfijnenmoordenaars gegeven.

Geld dat was bedoeld voor leven werd gebruikt ter ondersteuning van de dood.

Hier valt geen eer aan te behalen.

Link: Mainichi News

Link: The Japan Times

 

Evenementen:

4, 5 en 6 augustus
Lisse
23 & 24 juni
Groningen

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: