Het Mysterie van Cocoseiland

27 juni 2012

The Mystery of Cocos Island - Het Mysterie van Cocoseiland

Door Kapitein Paul Watson - Nederlandse vertaling volgt onderaan

There is an agenda here that remains a mystery,
A decade ago we saved hundreds of sharks.
Of this event we have a documented history,
In our efforts to defend Costa Rican marine parks.

With permission of Guatemala we ended the slaughter,
Without causing injury, death or destruction,
We made a powerful film entitled Sharkwater,
To shark finning we became a major obstruction.

For twelve years the Galapagos we have protected,
Seizing hundreds of thousands of shark fins,
Our responsibilities we have not neglected,
Seizing sea cucumbers, lobsters and seal skins.

We gave supplies, equipment and support,
To the park rangers of Cocos Isle.
Never dreaming this would bring us to a Costa Rican court,
It is a mystery why the politicians are now so hostile.

The Varedero was a convicted shark finning outlaw,
We filmed their crew's illegal actions,
This incident forced us from Cocos Isle to withdraw,
As Taiwan continued their illegal transactions.

A decade later at Frankfurt airport I landed,
Surprised to find myself detained,
My extradition Costa Rica demanded,
Why Germany detained me remains unexplained.

Interpol had dismissed the warrant,
Politically motivated was the reason given,
The maritime crimes we had stopped were abhorrent,
Yet the poacher's crimes are by Costa Rica forgiven.

Charged on the basis of the fishermen's claim,
Their word alone against our documentation.
No matter the evidence, they claim I am to blame,
Money buys influence in this corrupt nation.

We acted in Guatemalan waters,
With permission of Guatemalan authorities,
Permission granted to stop the shark slaughters,
Just what are Costa Rica's priorities?

More than thirty 30 tons a year of shark fins exported,
Millions of fins drying under the Costa Rican sun.
These crimes have been thoroughly reported,
Investigations stifled by threats and the gun.

At stake is this fair treasured Island so green,
The island that inspired Robert Louis Stevenson's book,
Sharks massacred to feed the Asian lucrative food culture machine,
So many millions slaughtered by net and hook.

Politics driven by the economics of extinction,
In defiance of the ecological law of finite resources.
Greed is incapable of distinction,
China demands fins without concern for sources.

And as the oceans are pillaged and raped,
Governments turn a blind eye to our earnest pleas,
Ignoring evidence we have videotaped,
Corruption is a global disease.

Champions of the land and sea are targets now,
We stand in the way of the great addiction.
Profit, be it legal or not is now a sacred cow,
And demands my severest conviction.

I shall step into this cesspool of hypocrisy,
And face these inquisitors eye to eye,
Judgment by their heartless bureaucracy,
Countered with justice as my battle cry.

For no matter what the verdict may be,
I know in my heart that defending the sharks is right,
In that respect my conscience will be forever free,
And I shall never retreat from this noble fight.

----Nederlandse vertaling ------------------

Het Mysterie van Cocoseiland

Door kapitein Paul Watson

Er is een agenda hier, dat blijft een mysterie,
Tien jaar geleden hebben we honderden haaien bevrijd.
Van dit evenement hebben we een gedocumenteerde historie,
Tijdens de steun die wij aan Costa Ricaanse reservaten hebben gewijd.

Met toestemming van Guatemala eindigden we de slachtpartij,
Zonder het veroorzaken van letsel, dood of vernieling,
De sterke film Sharkwater maakten wij daarbij,
Voor de haaienvangst werden we een belangrijke belemmering.

Twaalf jaar lang hebben we over de Galapagos gewaakt,
Honderdduizenden haaienvinnen in beslag genomen,
Onze verantwoordelijkheden hebben we niet verzaakt,
Handel in zeekomkommer, kreeften en zeehondenhuiden weten te voorkomen.

We gaven apparatuur, steun en voorraden,
Aan de park rangers van Cocoseiland.
Ik heb mij nooit over een Costa Ricaanse rechtbank kunnen beraden,
Het is een raadsel waarom de politiek nu zo vijandig is gekant.

De Varedero was een veroordeeld schip met haaienvinnende piraten,
We filmden de bemanning tijdens illegale acties,
Dit incident dwong ons om Cocoseiland te verlaten,
Terwijl Taiwan doorging met illegale transacties.

Tien jaar later ben ik op de luchthaven van Frankfurt geland,
Opgepakt en verbaasd over deze ervaring,
Mijn uitlevering van Costa Rica verlangd,
Waarom Duitsland mij opsluit blijft zonder verklaring.

Afgewezen heeft Interpol het arrestatiebevel,
Politiek gemotiveerd was de reden die werd gegeven,
We stopten de maritieme moorden zo vol van gruwel,
Maar de misdaden van de stropers worden door Costa Rica vergeven.

Beschuldigd op basis van de vissers en hun verordening,
Alleen hun woord tegen onze documentatie.
Ondanks het bewijs, blijf ik schuldig in hun beoordeling,
Met geld koop je invloed in deze corrupte natie.

We waren actief in de Guatemalteekse wateren,
Met toestemming van de Guatemalteekse autoriteiten,
Permissie is verleend om de haaienslacht te blokkeren,
Costa Rica, wat zijn jullie prioriteiten?

Meer dan dertig 30 ton haaienvinnen per jaar geëxporteerd,
Miljoenen vinnen drogen in de Costa Ricaanse zonneschijn.
Deze misdaden zijn zorgvuldig gerapporteerd,
Onderzoeken gesmoord door pistool en bedreigingen vanaf de zijlijn.

Op het spel staat dit kostbare eiland zo groen en puur,
Het eiland dat voor Robert Louis Stevenson’s boek inspiratie bracht,
Haaien uitgemoord voor de lucratieve Aziatische eetcultuur,
Zo vele miljoenen door netten en haken afgeslacht.

De politiek wordt gedreven door de economie van de uitroeiing,
In strijd met de ecologische wet van de beperkte hulpbronnen.
Hebzucht is niet in staat tot onderscheiding,
China vraagt om vinnen zonder zorgen om de bronnen.

En terwijl de oceanen worden geplunderd en verkracht,
Kijken overheden weg bij teveel navraag,
Het bewijs dat we hebben gefilmd krijgt geen aandacht,
Corruptie is een wereldwijde plaag.

Kampioenen van land en zee zijn nu doelwit van dit gedoe,
Wij staan in de weg van de grote verslaving.
Winst, al dan niet legaal, is nu een heilige koe,
En vraagt om mijn zwaarste overtuiging.

Ik stap in deze beerput van hypocrisie,
En zal de confrontatie met deze inquisiteurs trotseren,
De veroordeling door hun harteloze bureaucratie,
Tegengaan door ze met mijn schreeuw om gerechtigheid te confronteren.

Ongeacht het vonnis over deze oplichterij,
Ik weet in mijn hart dat haaien beschermen voor mij pleit,
Wat dat betreft is mijn geweten voor altijd vrij,
En zal ik mij nooit terugtrekken uit deze nobele strijd.

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: