De vervloekte hongerspelen op de Colombia rivier

1 juni 2012

De vervloekte hongerspelen op de Colombia rivier

Commentaar door Kapitein Paul Watson

A Sea Lion painfully branded by government workers for monitoring. Photo: Erwin VermeulenEen zeeleeuw pijnlijk gebrandmerkt door overheidsmedewerkers om hem te kunnen volgen. Foto: Erwin Vermeulen

Sinds Sea Shepherd het verdedigen van de zeeleeuwen bij de Bonneville Dam op de Colombia rivier op zich heeft genomen, hebben wij nare haatpost en kritiek ontvangen van een aantal burgers.

Mijn favorieten zijn degenen waarin wordt gezegd: “Ik heb u gesteund in de verdediging van de walvissen en dolfijnen, maar ik steun u niet in de verdediging van zeeleeuwen.”

De kritieken omschrijven onze campagne met woorden als “misplaatst, stom, onverantwoordelijk etc., etc.”

Volgens een aantal van deze critici zou Sea Shepherd zich niet bekommeren om de met uitsterven bedreigde zalm, zouden er zeeleeuwen in overvloed zijn en zouden zeeleeuwen in de zee behoren, niet in de rivier. Daarnaast zijn er nog talloze andere klachten van de pleiters voor de dodelijke oplossingen voor wat zij als een probleem beschouwen.

Een aantal van onze voorstanders zegt ons niet meer te zullen steunen bij onze inspanningen om de walvissen, dolfijnen en andere zeedieren te beschermen, omdat zij het niet eens zijn met onze campagne om zeeleeuwen te verdedigen.

“Je krijgt geen cent meer van mij, door deze misplaatste campagne om zeeleeuwen te redden”, aldus een boze, blijkbaar voormalig, donateur.

Mijn antwoord is gewoonweg dit: "Houd je verdomde centen, we doen geen concessies aan onze cliënten voor geld. En onze cliënten zijn onder andere de Californische zeeleeuw en de Stellerzeeleeuw, of zij nu populair zijn of niet. We zullen geen afstand doen van hun belangen, enkel omdat sommige mensen hen niet mogen.”

Sea Shepherd is zich er perfect van bewust, dat de zalm bedreigd wordt en we zijn ons er ook van bewust dat zeeleeuwen hier niet de oorzaak van zijn. Er wordt meer zalm gedood in de turbines van de dam dan door zeeleeuwen. Inheemse vissers, commerciële vissers en sportvissers halen veel meer zalm uit de rivier dan de zeeleeuw. Vervuiling doodt meer zalm dan de zeeleeuwen doen.

De zeeleeuw wordt als zondebok gebruikt omdat dit (1) gemakkelijk is, (2) omdat ze niet stemmen, (3) omdat het vermoorden van de zeeleeuwen de indruk wekt dat de zalm wordt beschermd en (4) omdat de overheid simpelweg te lui is om het probleem op een positieve en ecologisch efficiënte manier op te lossen.

De zalm kan worden gered door (1) het afbreken van de destructieve dam, (2) het verbieden van de commerciële visserij, (3) het verbieden van de sportvisserij en (4) het verbieden van de inheemse visserij. Aangezien geen van deze oplossingen politiek en economisch zal worden geaccepteerd, hebben de bureaucraten geopteerd voor de illusie van een oplossing, door het doden van een paar zeeleeuwen.

De zeeleeuwen eten tussen de 1% en 4% van de zalm. De vissers nemen 17% voor hun rekening en de dam doodt nog eens 17%. Door het vissersdeel met 4% te verminderen, wordt het deel van de zalm dat wordt opgegeten door zeeleeuwen gecompenseerd.

De zeeleeuwen hebben meer recht op de zalm dan de vissers, inheems of niet, omdat de zeeleeuwen in dit gebied gevestigd zijn en zich al tienduizenden jaren, vóór enige menselijke nederzetting in Amerika, hebben gevoed met zalm.

The biggest salmon killer of all, the Bonneville Dam on the Columbia River. Photo: Erwin VermeulenDe grootste zalmmoordenaar van allemaal, de Bonneville Dam in de Colombia rivier. Foto: Erwin Vermeulen

Voor diegenen, die denken dat de zeeleeuwen het bekken van de Colombia rivier binnenvallen, kan het de moeite waard zijn op te merken dat Lewis en Clark hebben gerapporteerd, dat zeeleeuwen zich ver stroomopwaarts voeden met zalm. Zij doen dit samen met de zwarte beren en grizzly beren, wiens deel nu niet lijkt te bestaan.

Ik zou zeggen, dat het recht van een zeeleeuw om zalm te vangen voorrang moet hebben op elk mens dat zalm wil vangen, omdat zeeleeuwen het eerste recht hebben en zij beschermd zijn onder de Marine Mammal Protection Act. Zij zijn daarnaast volledig afhankelijk van vis om te overleven.

De vastgestelde voorwaarden voor traditionele walvisjacht, zeehondenjacht en visserij vereisen twee vaststaande feiten. Ten eerste moet het een ononderbroken traditie betreffen en ten tweede moet het een noodzaak tot bestaan zijn. De zeeleeuwen hebben een ononderbroken traditie van het jagen op zalm in de Colombia rivier en ze hebben de zalm nodig als bestaansmiddel.

Waarom zouden bijna 500 zeeleeuwen worden afgeslacht, zodat mensen zalm kunnen vangen voor de sport?

Het argument dat de zalm bedreigd is, wordt tenietgedaan door het feit dat het mensen wordt toegestaan om op zalm te vissen. Onder de Endangered Species Act zou het vissen moeten worden verboden, als de zalm inderdaad als bedreigde diersoort zou zijn vermeld.

De Sea Shepherd Conservation Society is erg bezorgd over de zalm en we pleiten voor een verbod op sport- en commerciële visserij, zodat zowel de zalm als de zeeleeuwen kunnen overleven.

Het vermoorden van de zeeleeuwen is geen oplossing. De dood van 500 zeeleeuwen zal een vacuüm creëren, dat nog meer zeeleeuwen naar het gebied zal trekken, omdat de gevestigde zeeleeuwen in het gebied het visgebied hebben betwist en gewonnen. Zelfs jongere zeeleeuwen zullen het gebied intrekken om territorium te claimen, wat zal leiden tot een verhoogde vraag naar hun afslachting.

Er is geen enkel mens dat zal verhongeren als visrechten worden geweigerd. De zeeleeuwen hebben echter geen alternatief. Honger drijft hen stroomopwaarts en honger zorgt ervoor dat zij de doodseskaders, die de overheid heeft gemobiliseerd om hen te vernietigen, riskeren.

Langs de gehele Pacifische kust hebben mensen zeeleeuwen verdreven uit hun natuurlijke leefgebied. We treiteren ze wanneer ze aan land komen en schieten ze neer omdat ze simpelweg honger hebben. We stelen hun voedsel uit hun mond in de zeeën en rivieren en we spoelen ons rioolwater en chemisch afval in hun leefgebieden. Daarna gebruiken we ze als zondebok om de illusie te wekken dat de overheid belang hecht aan het beschermen van de zalm.

De bureaucraten zijn niet bezig met het beschermen van de zalm. Zij hoereren voor de stemmen in opdracht van de politici, die de stemmen van de vissers willen.

Sea Lions in a trap, potentially to be euthanized shortly after.Zeeleeuwen in een val, om mogelijk kort daarna te worden gedood.En tot overmaat van ramp wordt elke poging tot bemoeienis met het beschermen van de zeeleeuwen, of bemoeienis met de vallen, gezien als een daad van terrorisme in verband met de nabijheid van de Bonneville Dam. Red een zeeleeuw, ga naar Gitmo (Guantanamo Bay)!

Daarom zijn de Sea Shepherd Dam Guardians geweldloos en legaal aanwezig, om zich te verzetten tegen de slachting van de zeeleeuwen. We ondersteunen de Humane Society van de Verenigde Staten in hun juridische uitdaging om het moorden te stoppen en we zijn aanwezig om internationale aandacht te vestigen op deze schandelijke zondebokpraktijken van een diersoort die alle recht heeft om te zijn waar het is en te doen wat het doet.

Dus voor diegenen, die zeggen dat ze ons niet langer zullen steunen omdat we zeeleeuwen beschermen: Onze positie is dat we jullie steun niet nodig hebben. We zijn geen organisatie die pretendeert alles te zijn voor iedereen. Onze achterban mag dan bestaan uit mensen, maar onze cliënten zijn zeedieren van plankton tot walvis, zonder enige uitzondering.

Er is geen enkel geldbedrag, dat ons ervan kan weerhouden om 100% trouw te zijn aan onze cliënten in de zee. We zijn er niet om mensen zich goed te laten voelen. We bestaan om effectief te zijn en dat betekent het redden van levens en het verdedigen van de biodiversiteit en het beschermen van mariene leefgebieden.

Dit betekent ook dat we impopulaire standpunten innemen, dingen zeggen die mensen misschien niet willen horen en dingen doen waarvan mensen misschien liever hebben dat we ze niet doen.

Dit is misschien een impopulair standpunt voor sommige mensen, maar de positie van de Sea Shepherd Conservation Society is dat we tegen het doden van zeeleeuwen door de Verenigde Staten in de wateren van de Colombia rivier zijn.

 

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: