CITES geïnfiltreerd door de haaienvinnenindustrie

31 maart 2012

CITES geïnfiltreerd door de haaienvinnenindustrie

Dr. Giam Choo Hoo geïdentificeerd als vertegenwoordiger in de werkgroep, die moet beslissen over beperkingen omtrent belangenverstrengeling in CITES

Commentaar door Gary Stokes, coördinator van Sea Shepherd Hong Kong

editorial_120330_1_1_cites_infiltrated_4990

Sea Shepherd bracht onlangs aan het licht, dat de Conventie van Internationale Handel in Bedreigde Diersoorten (CITES) geïnfiltreerd was door de haaienvinnenindustrie via dr. Giam Choo Hoo, de plaatsvervangende vertegenwoordiger voor Azië. Hij heeft zichzelf omschreven als “een vertegenwoordiger voor de Singaporese haaienvinnenindustrie”. Kapitein Watson heeft CITES en de Singaporese regering aangeschreven, met de vraag om dr. Giam onmiddellijk uit CITES te verwijderen. Op die manier kan hij belangrijke beslissingen over natuurbehoud, waarvoor CITES verantwoordelijk is, niet langer beïnvloeden.
 
Een tweede eis van Sea Shepherd aan CITES was de invoering van beperkingen omtrent belangenverstrengeling. In een breder perspectief gezien is dat iets, dat niet meer verwaarloosd mag worden. Wel moet gezegd worden, dat het secretariaat van CITES wel diverse keren geprobeerd heeft dergelijke beperkingen in te voeren.

Tijdens de veertiende conferentie in Den Haag in 2007 had het secretariaat van CITES zich ingespannen om deze beperkingen in te voeren. Tijdens de zeventiende vergadering van de commissie voor plantensoorten en de 23ste vergadering van de commissie voor diersoorten in Genève in 2008, was de aanbeveling van het secretariaat dat de commissies het conceptvoorstel zouden moeten aannemen, met inbegrip van artikel 26 over belangenverstrengeling:

Artikel 26: “In gevallen waar een lid of plaatsvervangend lid van de commissies voor dier- en plantensoorten een financieel of persoonlijk belang heeft, dat afbreuk kan doen aan zijn of haar onpartijdigheid, objectiviteit of onafhankelijkheid ten aanzien van een onderwerp dat door de commissie behandeld zal worden, zal hij of zij dit belang voorafgaand aan de besprekingen aan de commissie melden. Het lid of plaatsvervangend lid mag na dergelijke kennisgeving, en indien noodzakelijk na overleg met het secretariaat, wel deelnemen aan de bespreking maar niet aan de besluitvorming betreffende het onderwerp.” 

editorial_120330_1_2_cites_infiltrated_5050Er werd een werkgroep opgericht om het conceptvoorstel te bestuderen. De voorzitter van deze werkgroep was de heer Gabel, de vertegenwoordiger van Noord-Amerika in de commissie voor plantensoorten. De leden van de werkgroep waren mevrouw Clemente Muñoz (voorzitter van de commissie voor plantensoorten) en – je raadt het al – de plaatsvervangende vertegenwoordiger voor Azië in de commissie voor diersoorten, dr. Giam Choo Hoo (ook bekend als de vertegenwoordiger van de haaienvinnenindustrie).

Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de werkgroep in haar verslag suggereerde om het conceptartikel 26 over belangenverstrengeling te schrappen. Dit stond in hun verslag:

“Met betrekking tot het conceptartikel 26 is ons standpunt, dat dit eerder een ethische kwestie is en beter past in een gedragscode dan in een huishoudelijk reglement. Er werd ook gesproken over hoe een belangenconflict geïdentificeerd kan worden en wie zoiets bepaalt.”

In lijn met hun aanbevelingen over het conceptvoorstel werd artikel 26 over belangenverstrengeling verwijderd

De heer John Scanlon, de volhardende secretaris-generaal van CITES, probeerde opnieuw om op vrijwillige basis een clausule betreffende belangenverstrengeling in te voeren. Sommige leden waren voor invoering, maar andere leden waren tegen. Deze laatste groep leden was van mening dat de dieren- en plantencommissies dit voorstel reeds overwogen en verworpen hadden. Ze stelden zelfs dat er in de wetenschappelijke commissies nog nooit een probleem betreffende belangenverstrengeling geweest is.

De zittende commissie was het hiermee eens en tot op de dag van vandaag heeft CITES, dankzij dr. Giam, geen beperkingen omtrent belangenverstrengeling.

Dus dr. Giam Choo Hoo, Sea Shepherd heeft drie vragen voor u:

  1. Hoeveel geld heeft u ontvangen?
  1. Van wie?
  1. Met welk doel?

Verslag over de pogingen om beperkingen omtrent belangenverstrengeling in te voeren (PDF)

Teken en deel de petitie.

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: