‘Hoo’ worden de haaien uitgeroeid?

16 maart 2012

'Hoo' worden de haaien uitgeroeid?

Verklaring door kapitein Paul Watson

Shark fins drying on the sidewalk in Hong Kong.  Photo: Gary Stokes/Sea ShepherdHaaienvinnen liggen te drogen op de stoep in Hong Kong.
Foto: Gary Stokes/Sea Shepherd

Eén van de voornaamste redenen voor de voortdurende vernietiging van onze oceaan en onze planeet is corruptie. Decennialang hebben we geworsteld om de ziekte die corruptie heet en die overheden, bedrijven, organisaties en individuen over de hele wereld besmet, te bestrijden. We verliezen de strijd om het leven in de oceanen door omkoping, afpersing, belangenconflicten, vriendjespolitiek, arrogantie, onwetendheid en hebzucht.

Door het egoïstisch streven naar winst tegen elke prijs, worden diersoorten uitgeroeid en leefgebieden vernietigd. Toekomstige generaties worden hierdoor beroofd. Het voortbestaan van de mensheid wordt in gevaar gebracht dankzij de ongelooflijke hebzucht en oneerlijkheid van corrupte ambtenaren en toezichthouders.

Dankzij journalist Frank Pope werd een van deze geniepige individuen vandaag in de London Times ontmaskerd.

Giam Choo Hoo is een lid van de commissie die de bedreigingen van diersoorten die onder het VN verdrag van de internationale handel in bedreigde diersoorten vallen, wetenschappelijk beoordeelt. Hij is een prominent en zeer invloedrijk lid van een VN-orgaan dat helpt om de handel in bedreigde dieren te reguleren. Tevens is hij vertegenwoordiger van de haaienvinnenindustrie, die de uitsterving van sommige haaiensoorten veroorzaakt.

Dr. Giam, een lid van de Royal College of Veterinary Surgeons in Londen, schoof de bezorgdheid over zijn zakelijke belangen aan de kant. “Voor mij is het niet relevant. U moet mij beoordelen op wat ik zeg en niet op het feit of ik nu wel of geen banden heb met de haaienindustrie” zei hij.

Nee Dr. Giam, wij beoordelen u wel degelijk om wat u doet en om de banden die u heeft met de haaienvinnenindustrie. Als u zich in een positie bevindt waarin u kunt besluiten in hoeverre haaien als bedreigd worden beschouwd, is dat net zoiets als een bankdirecteur die in een commissie zit om de maximale hoogte van de bonussen vast te stellen. Het is een belangenconflict. Het bestaat niet dat u geld verdient aan haaienvinnen en tegelijkertijd regels ter bescherming van de haaien tegenwerkt, en ons vervolgens vertelt dat u objectief bent. Dus stop ermee om ons te proberen iets op de mouw te spelden.

Giam Choo Hoo is corrupt en hij moet uit CITES gegooid worden. We hebben objectieve wetenschappers nodig, die niet persoonlijk profiteren van de vernietiging van het leven in onze oceanen.

CITES zal ongeloofwaardig blijven tot Giam Choo Hoo is vertrokken.

Onze oceanen sterven uit en de vernietigers ervan zijn verantwoordelijk voor haar bescherming.

Giam Choo Hoo is een ecologische crimineel en een eco-terrorist, en zijn slachtoffers zijn bedreigde diersoorten en toekomstige generaties.

Lees Frank Pope's blog voor meer details over dit verhaal

Hier vind je de petitie om CITES te vragen om Dr. Giam weg te sturen

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: