Gonzi onderwerp van discussie na beschuldiging van gesjoemel

12 maart 2012

Gonzi onderwerp van discussie na beschuldiging van gesjoemel

Door kapitein Paul Watson

Bluefin Tuna held captive in a Net Pen operation in the MediterraneanGevangen blauwvintonijn in een aquacultuur in de Middellandse Zee

Ik werd onlangs geïnterviewd door New Europe, een Europese politieke nieuwsbrief die veel gelezen wordt door politici in Europa.

Blijkbaar raakten mijn uitspraken een gevoelige snaar bij de Maltese regering waardoor ze nu dreigt mij aan te klagen wegens smaad.

Dit is wat ik zei in New Europe:

Wat er in Malta gebeurt is dat daar een compleet illegale onderneming bezig is met de volledige steun van politici die door deze tonijnvissers worden omgekocht. Deze praktijken dragen serieus bij aan de uitroeiing van de blauwvintonijn, terwijl er veel mensen rijk door worden.

Ik noem dit de economie van de uitsterving. Als de aantallen van vissoorten afnemen stijgt de prijs waardoor er nog meer geld kan worden verdiend. Ze slaan de blauwvintonijn op in magazijnen in Japan waardoor ze een voorraad voor vijf tot zes jaar krijgen. Zodra er geen blauwvintonijn meer is dan kan die voorraad verkocht worden tegen elke prijs die de visser wil krijgen. Kortom, waar ze daadwerkelijk in investeren is in de uitsterving van de blauwvintonijn.

De EU kent alle regels en voorschriften om onze oceanen te beschermen. Wat ze echter niet kennen is handhaving. Bij regeringen ontbreekt de wil om internationale natuurbeschermingswetten af te dwingen. Ze moeten er op uit om de schoften te arresteren. Maar dat gebeurt niet omdat er door diverse Europese politici teveel zwart geld aan wordt verdiend. In Malta is het niet anders, er is geen twijfel mogelijk dat Maltese politici hieraan verdienen.

Dit is het verhaal in The Malta van 6 maart:

Tijdens de parlementaire zitting van vanavond onthulde minister-president Lawrence Gonzi dat de Maltese regering een juridische procedure heeft gestart in verband met een interview gepubliceerd door New Europe.

Gonzi antwoordde dit naar aanleiding van een parlementaire vraag van het nationalistische parlementslid Jesmond Mugliett inzake een interview over de tonijnvisserij in Malta dat in het blad gepubliceerd was.

In een interview dat vorige maand gepubliceerd was, werd Paul Watson (oprichter van Sea Shepherd), geciteerd: “Wat er aan de hand is in Malta, is dat er een compleet illegale onderneming draait met de volledige steun van politici die worden omgekocht door deze tonijnvissers.”

Mugliett vroeg of een procedure wegens smaad zou worden gestart door de regering, waarop de minister-president bevestigend antwoordde. “Na juridisch advies te hebben ingewonnen, hebben we besloten om in het buitenland een procedure wegens smaad op te starten.”, aldus Gonzi.

In het interview gaf Paul Watson, oprichter van Sea Shepherd, een vernietigend oordeel over Malta’s politieke klasse. Hij beweerde dat de blauwvintonijnindustrie de zakken van de parlementsleden vult zodat die de vermeende illegale visserij goedkeuren.

Watson heeft expedities in de Middellandse Zee geleid om Maltese tonijnfokkerijen te sluiten. Hij refereerde aan de Maltese tonijnindustrie als een “compleet illegale onderneming” die de volledige steun van de politici geniet die “door deze tonijnvissers worden omgekocht”.

Watson stelde dat overbevissing van de blauwvintonijn de industrie rijker maakt door de prijzen alsmaar op te drijven naargelang de soort steeds meer op uitsterven staat. Maar de EU en Malta doen er bar weinig aan om de naleving van natuurbeschermingswetten af te dwingen.

“De EU kent alle regels en voorschriften om onze oceanen te beschermen. Wat ze echter niet kennen is handhaving. Bij regeringen ontbreekt de wil om internationale natuurbeschermingswetten af te dwingen. Ze moeten er op uit om de schoften te arresteren.”

“Maar dat gebeurt niet omdat er door diverse Europese politici teveel zwart geld aan wordt verdiend. In Malta is het niet anders, er is geen twijfel mogelijk dat Maltese politici hieraan verdienen."

Klik hier om het eerdere artikel te lezen

Mijn antwoord aan de Maltese regering:

We liggen absoluut niet wakker van dit dreigement van de Maltese regering. Ten eerste omdat smaad enkel van toepassing is op schriftelijke beschuldigingen. De juiste aanklacht zou dus laster zijn, omdat de bewering verbaal was. Ten tweede kan je een regering niet belasteren. Ik had het niet over een specifiek individu. Ten derde is de waarheid de beste verdediging tegen smaad of laster. Mijn mening was gebaseerd op wat ik van onze onderzoeken naar de tonijnindustrie in Malta heb geleerd. Ik ben er van overtuigd dat er voldoende bewijs is om mijn aantijgingen dat politici in Malta geld krijgen van de tonijnindustrie te onderbouwen. Ik ben er zeker van dat er binnen de tonijnindustrie zelf sprake is van een grootschalige corruptie. Daarom verontschuldig ik me niet voor mijn verklaring. Als de Maltese regering deze zaak wil openbaren in een internationaal onderzoek, dan zeg ik: zeker, ga uw gang. Laten we naar de rechtbank gaan, zolang het natuurlijk een rechtbank buiten Malta is. Ik denk dat de Maltese regering hiermee gedreigd heeft om haar gezicht te redden en om de aandacht af te leiden van mijn uitspraken. Ze weet heel goed dat ze geen zaak heeft. Als burgers aangeklaagd zouden worden voor elke keer dat ze een regering corrupt noemen, dan zouden de rechtbanken nokvol zitten. Ik heb nog nooit gehoord over een regering die een burger vervolgt omdat deze de regering van corruptie beschuldigt, althans niet in een democratische samenleving. Al met al lijkt me dit een schuldbekentenis. Eerlijke politici die niets te verbergen hebben zouden slechts hun schouders opgehaald hebben. Deze regering is verdacht veel defensief.

Dus we zullen zien waar dit naar leidt. De kans dat het daadwerkelijk tot een proces komt is belachelijk klein. Het is uiteindelijk slechts een dreigement van de minister-president van Malta teneinde geen gezichtsverlies te lijden in het parlement. Regeringen kunnen burgers niet vervolgen voor de beschuldiging van corruptie, laat staan buitenlanders. Het zou mogelijk zijn, alhoewel zeer onwaarschijnlijk, dat minister-president Lawrence Gonzi mij zou kunnen aanklagen als ik specifiek had beweerd dat hij steekpenningen aannam of dat hij corrupt was. Volgens mij is hij een corrupt politicus, maar hij is ook een publieke figuur en hij kan mij niet vervolgen omdat ik een eigen mening heb.

Desalniettemin zou het een interessante ontwikkeling zijn als hij het zou proberen. Zou hij mij in een rechtbank in de VS kunnen vervolgen omdat ik de Maltese regering van corruptie beschuldig? Dat zou een interessant precedent zijn!

Deze twee opmerkingen aan Malta Today zijn een verdere illustratie van de absurditeit van het dreigement van de minister-president: 

Geplaatst door not amused – 06-03-2012 23.54 uur: “Wat staat ons nog te wachten? Gonzi die een rechtszaak aanspant tegen het grootste deel van de Maltese bevolking dat denkt dat de corruptie hoogtij viert in Malta? We weten wat voor handhaving in Malta gaande is. De onverminderde chaos van bouwwerven en de voortdurende verkrachting van het Maltese platteland zijn bewijs genoeg van hoe makkelijk gunsten van politici beïnvloed en gekocht kunnen worden.”

Een ander commentaar in Malta Today – simpel en recht door zee is geplaatst door Half EU Citizen – 24-02-2012 11.17 uur: “We hebben de beste politici die je kan kopen!”

Waar het op neerkomt is het volgende: de blauwvintonijn, een zeer bedreigde diersoort, staat aan de rand van uitsterving. Het centrum van illegale stropersactiviteiten is het eiland Malta. Blauwvintonijnfokkers op Malta klagen bijna iedereen aan die tegen hen ingaat, ook Maltese journalisten. Ze klagen ons aan omdat we hun belemmeren en omdat we hun illegale vangst van blauwvintonijn hebben laten ontsnappen voor de kust van Libië.

Malta landscape. Photo: Simon AgerMaltees landschap.
Foto: Simon Ager

Sea Shepherd doet er alles aan om deze bedreigde diersoort te beschermen. We zijn niet bang voor hun dreigementen, of ze nu fysiek of juridisch zijn. Het zijn boeven en de complete blauwvintonijnindustrie is een criminele onderneming die overleeft door het omkopen van ambtenaren van CITES en politici. Dat is mijn standpunt en ik heb geen enkele intentie om daarop terug te komen.

Dus laat maar komen Gonzi, laten we naar de rechtbank gaan zodat we onze rechercheurs op je eiland kunnen loslaten om het bewijs te vinden waarvan we weten dat het bestaat en dat het mijn uitspraken in New Europe kan staven. Maar wij weten beide dat er geen rechtbank bestaat die de bevoegdheid heeft om je zaak aan te horen. En omdat je dat weet kan je makkelijk opscheppen over een aanklacht wegens smaad, omdat je dan zelf het slachtoffer lijkt te zijn.

Dus laten we naar de rechtbank gaan zodat we de documenten voor de verdediging kunnen opvragen. Zaken als bankafschriften, financiële transacties, overzeese tegoeden, relaties, vermeende gunsten die politici van de tonijnindustrie hebben gekregen, tripjes van politici op jachten van bestuurders van de tonijnindustrie en andere relevante connecties.

Blijf op de hoogte over verdere ontwikkelingen als de minister-president van Malta probeert waar Japan, Noorwegen en Canada niet in geslaagd zijn: Sea Shepherd en mij voor de rechter slepen.

Uiteraard hebben Canada, Noorwegen en Japan nooit af te hoeven rekenen met iemand die hen corrupt noemt. Of wacht, ik denk dat we dat toch gedaan hebben. Ze hebben alleen ingezien hoe dom het zou zijn om daarvoor naar de rechter te stappen.

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: