Middeleeuwse rechtspraak voor dolfijnenverdediger bij de Cove

18 december 2011

Middeleeuwse rechtspraak voor dolfijnenverdediger bij de Cove

Edwin Vermeulen

Op 13 juli 1699 werd de Engelse weduwe Felicity Comon beschuldigd van hekserij door een buurman. De Engelse autoriteiten gooiden haar in de rivier de Theems om te zien of ze zou blijven drijven of zou verdrinken. Als ze bleef drijven dan zou ze schuldig worden bevonden en als ze verdronk dan zou ze onschuldig worden geacht, God zou haar immers weigeren vanwege haar schuld en voorkomen dat ze zou verdrinken. De Engelse rechtbank was echter zeer coulant en stond haar een hoger beroep toe, dat eruit bestond haar een tweede keer in de Theems te gooien op 19 juli. Helaas voor de weduwe Comon verdronk ze niet en voor het geval er nog enige twijfel resteerde, gooiden ze haar nogmaals in de rivier en weer werd de koppige vrouw door God geweigerd en wederom zwom ze naar de kant, recht in de armen van haar bewaarders. Ze werd terug naar de Tower of London gebracht en daar tot 27 december vastgehouden. Twee dagen na kerst werd ze als veroordeelde heks levend begraven.

Deze week werd in Taiji de Nederlander Erwin Vermeulen in hechtenis genomen door de politie van het Wakayama prefectuur in Taiji. Ze hebben hem beschuldigd van geweldpleging, omdat een medewerker van het Dolphin Resort Hotel beweert dat Erwin hem heeft geduwd. Erwin ontkent deze beschuldiging en er zijn geen getuigen die het verhaal van zijn aanklager kunnen steunen.

Cove Guardian Rosie Kunneke uit Zuid-Afrika daarentegen werd onlangs voor het oog van getuigen aangevallen door een visser uit Taiji. De man werd slechts ondervraagd en weer vrij gelaten. In Japan wordt er voor de wet blijkbaar met twee maten gemeten, afhankelijk van je afkomst en nationaliteit.

Volgens de Japanse wet kan Erwin maximaal 23 dagen vast worden gehouden. Hij mag niemand zien en heeft nog niet de mogelijkheid geboden gekregen met de Nederlandse ambassade te spreken.

De politie heeft echter gezegd dat ze hem binnen twee dagen zouden laten gaan als hij eenvoudigweg schuld bekent.

Erwin VermuelenIn Japan is iemand schuldig tot het tegendeel bewezen is, en de veroordelingsratio in Japanse rechtbanken loopt uit op zo’n 98% in het voordeel van de aanklager, omdat het gros van de veroordelingen gebaseerd wordt op bekentenissen die gedaan worden tijdens de 23 dagen dat de persoon voor ondervraging wordt vastgehouden. Dus er is eigenlijk een keus tussen 23 dagen vast worden gehouden voordat je toegang tot een advocaat krijgt, om dan formeel te worden aangeklaagd en te mogen wachten op een rechtzaak met 98% kans op een veroordeling, ofwel schuld bekennen. Daarom is de logica dat het beter is schuld te bekennen en berouw te tonen voor de ‘misdaad’ dan je onschuld te verdedigen.

Het lijkt er ook op dat Erwin, als Nederlands staatsburger, er uit werd gepikt omdat twee van de Sea Shepherdschepen onder Nederlandse vlag varen en dit een signaal is naar Nederland om toe te geven aan de Japanse eisen om de Sea Shepherdactiviteiten tegen de illegale, Japanse walvisvaart in de Zuidelijke Oceaan te stoppen.

Erwins situatie is lang niet zo penibel als te moeten verdrinken om je onschuld te bewijzen, maar eenzelfde soort autoritaire logica komt hier boven. Met andere woorden, ondanks het bewijs, of het ontbreken ervan, en gebaseerd op de aantijgingen van één persoon kan Erwin enkel ‘gerechtigheid’ verwachten als hij schuld bekent.

Dit levert de Japanners uiteraard het bewijs waar ze zo wanhopig naar op zoek waren dat de Cove Guardians een geweldadige en criminele groep zijn.

Erwin weigert met de politie te spreken, omdat hem een eerlijk proces wordt geweigerd. Daarom wordt hij net zo lang vastgehouden als de ‘wettelijke’ termijn volgens de Japanse wet toestaat zonder een formele aanklacht.

Als antwoord op zijn medeleven met de dolfijnen en de geweldloze, legale tegenstand tegen de verschrikkelijke slachting van dolfijnen in Taiji, heeft de Japanse politie besloten dat het tijd is om ‘middeleeuwse methoden’ te gebruiken tegen de Cove Guardians.

Met de wrede barbaarsheid in gedachten waarmee weerloze dolfijnen nabij Taiji worden geslacht, is dit niet verwonderlijk.

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: