Dolfijnen gered van de golf des doods voor de kust van Japan

20 november 2011

Dolfijnen gered van de golf des doods voor de kust van Japan

Commentaar door Kapitein Paul Watson

Dolphins spared from the wave of death

Zowel de aardbeving als de tsunami op 11 maart jl. waren een gruwelijke tragedie voor Japan. Duizenden werden gedood, vele duizenden raakten gewond en honderdduizenden verloren hun huis. Het was een natuurramp, die het land zwaar trof en die de rest van de wereld op deed staan om de slachtoffers in Japan te helpen.

Onze Cove Guardians waren ter plaatse en legden vast hoe het golvende zwarte water alles op zijn weg vernietigde. Zij zagen met eigen ogen een volledige stad in enkele minuten verwoest worden.

Ze waren aanwezig, omdat deze stad elk jaar, samen met enkele andere nabijgelegen steden, harpoenschepen naar zee stuurt om dolfijnen af te slachten. Het gaat jaarlijks om 15.000 tot 20.000 dolfijnen.
Deze jaarlijkse golf des doods tegen weerloze dolfijnen voor de Japanse kust is voorlopig gestopt. De dieren zijn dit jaar in elk geval veilig, aangezien de betreffende steden eerst moeten herstellen en herbouwen.

Ik geloof niet, dat de natuur discrimineert en ik verwerp de gedachte dat karma deze gruwelijkheid over het Japanse volk heeft afgeroepen. Er zit geen logica in een dergelijke gedachte. Japan bevindt zich, net als Christchurch in Nieuw-Zeeland, op een grote breuklijn in de aardkorst en dit is de consequentie van het leven op een dergelijke gevaarlijke plaats.

Sommige mensen zijn van mening, dat het Japanse volk kreeg wat het verdiende, vanwege hun jaarlijkse meedogenloze slachting van walvissen en dolfijnen. Het probleem daarbij is dat niet iedereen in Japan betrokken is bij het doden van dolfijnen en walvissen en bij de uitroeiing van blauwvintonijn. Het andere probleem is het simpele feit dat de natuur geen onderscheid maakt.

De Japanse overheid kan echter wel verantwoordelijk worden gehouden voor de ramp, die werd veroorzaakt door de meltdown van de kerncentrale. Sinds de ramp heeft de overheid van Japan zich zeer incompetent getoond, door de zaak in de doofpot te willen stoppen en regelrechte leugens over de situatie te vertellen, zowel aan het Japanse volk als aan de rest van de wereld.

De Japanse tsunami heeft geleid tot de stopzetting van de jaarlijkse slachting van de Dall’s bruinvissen voor de noordoost kust van Japan, tenminste gedurende dit jaar.

Begin november is normaal het begin van Japan’s jaarlijkse massaslachting van de Dall’s bruinvis, de grootste slachting van walvisachtigen ter wereld. De oceaan voor de kust van het Iwate-district in noordoost Japan kleurt rond deze tijd normaal gesproken rood van het bloed van deze weerloze bruinvissen. Maar niet dit jaar.

De tsunami verwoestte de dolfijnjagersvloot en deze vloot is nog niet hersteld. De moordschepen werden als speelgoedbootjes op de stranden en de straten van de kuststeden gesmeten.

Tot nu toe werden bij deze slachting jaarlijks meer dan 16.000 van deze zachtaardige Dall’s bruinvissen gedood. De populatie van deze intelligente en mooie zwart-witte dieren daalde de afgelopen tientallen jaren dramatisch, zonder beperkingen aan de aantallen die door de Japanse vissers gedood mochten worden.

Hoezeer wij ook meevoelen met de bevolking van Japan, wij moeten ook erkennen dat de verwoesting van deze moordvloot van dolfijnslachtende schepen de enige zeer positieve consequentie is van deze natuurramp.

Aan de andere kant heeft het Japanse ministerie van Landbouw, Bosbouw en Visserij deze gruwelijke menselijke tragedie gebruikt om ruim 2 miljard yen uit het budget voor de wederopbouw na de tsunami en aardbeving te bestemmen voor een ‘stabiele uitvoering’ van de Antarctic Whale Survey dit seizoen, waarmee ze beweren het herstel en de opleving van de walvisregio langs de noordoostkust te stimuleren.

Gedurende de laatste twintig jaar hebben de Japanse vissers meer dan 300.000 Dall’s bruinvissen afgeslacht. Deze massaslachting heeft geleid tot de consumptie van tienduizenden tonnen aan giftig dolfijnenvlees door de Japanse bevolking.

In 1972 bepaalde het Japanse ministerie van Volksgezondheid, in navolging van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO), consumptielimieten voor kwik in zeevis. Vreemd genoeg werden walvissen en dolfijnen, die jaarlijks de maximaal toegestane hoeveelheden overschrijden, gemakshalve uitgesloten van deze veiligheidslimieten.

Een onderzoek, dat in augustus 2005 door Japanse wetenschappers werd gepubliceerd, toonde aan dat de gemiddelde concentratie kwik in de Dall’s bruinvissen ongeveer 3,5 keer hoger was dan de aanbevolen veilige waarden.

Medisch onderzoek heeft aangetoond, dat er een sterk verband bestaat tussen met kwik vervuilde producten van walvisachtigen en verschillende menselijke ziektes en medische problemen, zoals Parkinson, aderverkalking, auto-immuunziekten en hoge bloeddruk. Bij kinderen kan een kwikvergiftiging leiden tot autisme, het syndroom van Asperger en ADHD.

Dus behalve het redden van zo’n 16.000 dolfijnen dit jaar, heeft de tsunami mogelijk ook het leven van een groot aantal Japanse mensen gered, die anders doorgegaan zouden zijn met het eten van giftig walvisvlees.
Het lijkt erop, dat de tsunami van 11 maart, in ieder geval tijdelijk, de gewelddadige golf des doods voor de kusten van Japan, waardoor jaarlijks veel bloed wordt verspild, heeft stopgezet.

Voor de dolfijnen voor de kust van Japan lijkt de tsunami dus een zegen te zijn. Wij kunnen alleen maar hopen dat de dolfijnslachtende schepen niet worden hersteld of herbouwd, maar helaas wordt geld uit het tsunami/aardbevingsfonds gebruikt voor het herstel van de walvis- en dolfijndodende industrie.

Dit is niet wat de mensen in de rest van de wereld in gedachte hadden, toen zij geld stuurden om de slachtoffers van deze ramp te helpen. Het betekent in feite een klap in het gezicht van iedereen die genereus geld heeft geschonken en het is een schandelijke vertoning van ondankbaarheid door de Japanse overheid.

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: