Wie is Roberto Mielgo Bregazzi?

11 juni 2011

Wie is Roberto Mielgo Bregazzi?

Commentaar door Kapitein Paul Watson

Roberto Mielgo Bregazzi beschrijft zichzelf als een onafhankelijke blauwvintonijn-marktanalist en consultant. Blijkbaar is hij een adviseur voor Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds op het gebied van blauwvintonijnzaken. Hij is tevens adviseur voor de tonijnindustrie, met name voor één van de meest beruchte corrupte bedrijven genaamd Fish and Fish Ltd uit Malta. Dit is het bedrijf dat schijnbaar eigenaar is van de tonijnkooien die Sea Shepherd in juni 2010 vond met een illegale vangst erin, dezelfde kooien waaruit wij ongeveer 800 blauwvintonijnen hebben vrijgelaten.

We weten dus niet zo goed of zijn vijandigheid tegenover Sea Shepherd voortkomt uit zijn loyaliteit aan Greenpeace of uit zijn loyaliteit aan Fish and Fish Ltd. Het is echter zeer merkwaardig dat Greenpeace en Fish and Fish Ltd gebruik maken van dezelfde consultant omtrent blauwvinkwesties. Er lijkt sprake van tegenstrijdige belangen, maar blijkbaar hebben zowel Fish and Fish Ltd. als Greenpeace er geen problemen mee een dubbelagent in dienst te hebben, één die tegelijkertijd de visserij en een organisatie die in theorie tegen de visserij is vertegenwoordigt.

Het tijdschrift National Geographic beschreef Roberto Mielgo Bregazzi als een “dappere Spanjaard en voormalig professioneel duiker, die geavanceerde technologieën voor het kweken van tonijn op bioindustrie niveau voorstaat”, zogenoemde Advanced Tuna Ranching Technologies. Dit verklaart  op zich al zijn vijandige houding tegenover Sea Shepherd. Hij is een voorstander van aquacultuur, die het vangen en opfokken van tonijn ondersteunt.

Hoewel Sea Shepherd zich de laatste jaren intensief heeft beziggehouden met de problemen rond de blauwvintonijnvisserij, heb ik nog nooit van hem gehoord. Maar ik verspil doorgaans ook maar weinig tijd aan het bespreken van zogenaamde deskundigen die van achter hun bureau zitten te orakelen over een politiek correcte manier om de wereld te redden, terwijl ze in werkelijkheid twee petten op hebben.

Het lijkt erop, dat Roberto Mielgo Bregazzi wel van Sea Shepherd heeft gehoord en hij heeft ons schijnbaar niet zo hoog zitten. Niet zo vreemd natuurlijk. Er zijn zoveel mensen die niet van Sea Shepherd en onze methoden houden, met name mensen die zich bezighouden met het uitbuiten van vis. En dat vinden wij prima! We hebben nooit gepretendeerd uit te zijn op de titel van meest populaire en meest beleefde ‘kont-kruip’ organisatie voor natuurbehoud. Ik denk dat ons Jolly Roger logo behoorlijk duidelijk onze “middelvinger”-houding weergeeft. Maar de ongeveer 800 blauwvintonijnen die we vorig jaar bevrijd hebben uit de netten van een stroper, waren het vast helemaal met onze methoden eens en dat is het enige wat telt.

Vorig jaar viel Greenpeace de eerste de beste tonijn-sleepnetvisser aan die ze tegenkwam, ondanks het feit dat de vissers legaal bezig waren. Ze initieerden een aanval op een in Frankrijk geregistreerd schip, probeerde de netten te beschadigen en hielden er uiteindelijk zelf een gewond bemanningslid aan over, wiens been gespietst werd door een gaffel. Roberto Mielgo Bregazzi moet het eens zijn geweest met deze actie, aangezien hij voor Greenpeace werkt. Hij lijkt de materiële schade, die het gevolg was van dit incident, gerechtvaardigd te vinden.

De reden voor dit commentaar is het feit dat de directeur van Sea Shepherd Frankrijk, Lamya Essemlali, onlangs een bericht stuurde aan Roberto Mielgo Bregazzi in een poging de rechtmatigheid van een bepaalde Tunesische tonijn-sleepnetonderneming te achterhalen. We wilden niet een onschuldig schip aanvallen, we zijn tenslotte Greenpeace niet!
Sea Shepherd richt zich in onze rol als anti-stroperij organisatie ALLEEN op illegale activiteiten. En aangezien we ervan uit gingen dat Roberto Mielgo Bregazzi tegen stroperij was, veronderstelden we dat hij zou meewerken aan onze inspanningen tegen illegale tonijnvisserij.

Lamya wist niet, dat Robert Mielgo Bregazzi werkte voor dezelfde mensen wiens netten we het voorgaande jaar kapot hebben gesneden. En dus stuurde ze het volgende bericht :

Van: Lamya Essemlali

Verzonden: Maandag, 06 juni 2011, 15:18 uur

Aan: Roberto Mielgo Bregazzi

Onderwerp: Dringende vraag van Sea Shepherd

Hallo mijnheer Mielgo,

Momenteel patrouilleren wij in de Middellandse Zee, waar we een sleepboot hebben gevonden met 113 ton BVT als lading, gevangen door twee Tunesische sleepnetboten. Ik weet, dat Tunesië een quotum heeft van 853 ton en 23 sleepnetschepen, maar ik hoor dat het visplan voor Tunesië niet was goedgekeurd door de ICCAT. Helaas is het onmogelijk om deze informatie te verifiëren bij de autoriteiten en / of de ICCAT

We kunnen geen enkele actie ondernemen als we niet 100% zeker zijn, dat deze informatie correct is. Als u over aanvullende informatie beschikt, dan zou dit zeer nuttig zijn.

Hartelijk dank,

Lamya Essemlali

Directeur Sea Shepherd Frankrijk

Nu lijkt mij dat het bovenstaande bericht beleefd was en dat er respectvol om opheldering werd gevraagd over de rechtmatigheid van de Tunesische visvergunningen. Met andere woorden, het was een verantwoordelijk verzoek, omdat Sea Shepherd niet in actie wilde komen tegen een rechtmatige onderneming. Maar Roberto Mielgo Bregazzi reageerde met dit nogal onbeleefde bericht: 

Van: Roberto Mielgo Bregazzi

Aan: Lamya Essemlali

CC: (hij voegde vele geadresseerden toe, om hen zijn visie op Sea Shepherd kenbaar te maken)

Onderwerp: Re: Dringende vraag van Sea Shepherd

Datum: Ma, 6 juni 2011 16:51:14 +0200

Geachte mevrouw Essemlali,

Hartelijk dank voor uw e-mail van vandaag, 

Voor zover ik weet:

1. Heeft Tunesië een volledig goedgekeurd 2011 BVT visplan van de ICCAT.

2. Weet ik niet op welke sleepboot u doelt.

3. Als u verwijst naar sleepboot Hergla3, die zo’n 48 uur geleden benaderd is door de Steve Irwin  op 34 º 11 ', 13 º 57'; zowel sleepboot als lading zijn, voor zover ik weet, volledig in overeenstemming met ICCAT-voorschriften, quota en overdrachtseisen.

4. Sleepboot Hergla3, evenals andere sleepboten buiten de Libische 62 zeemijlen visserijzone, worden volledig gedekt, gecontroleerd en gevolgd door zowel de ICCAT-inspecteurs aan boord van ICCAT Inspectievaartuigen in de zone als door de EU-CBVC.

5. Let op: voor de goede orde, ik keur de handelswijze van Sea Shepherd op zee volledig en zonder voorbehoud af.

6. Uw hooghartige interpretatie van eco-actie brengt onherstelbare schade toe aan het behoud van de blauwvintonijn, een strijd die velen van ons, waaronder ikzelf, reeds vele lange jaren voeren zonder gebruik van geweld of daden van botte piraterij.

7. U lijkt de wet eenzijdig in eigen hand te hebben genomen en bent niets anders geworden dan een goedkope burgerwacht, die op slijmerige wijze bekendheid zoekt door middel van vuile stunts voor een eigen publiek.

8. Ik distantieer mij volledig van zulke rotzooi en zou u dankbaar zijn als u nooit meer contact met mij opneemt.
Met vriendelijke groet,

Roberto Mielgo Bregazzi

Nou, hartelijk dank, Roberto Mielgo Bregazzi! Wij waarderen uw antwoord, maar het is ons een raadsel waarom u de behoefte voelt ons valselijk te beschuldigingen. Wij realiseren ons dat Greenpeace niet blij is dat Sea Shepherd een populaire tv-show heeft, maar vragen ons af waarom een televisieprogramma dat belangrijke maritieme natuurbeschermingsonderwerpen bij een groot publiek onder de aandacht brengt wordt aangeduid als “op slijmerige wijze bekendheid zoeken”.

Lamya beantwoordde de nogal onbeleefde reactie van Roberto Mielgo Bregazzi

Van: Lamya Essemlali

Verzonden: Maandag, 06 juni 2011, 17:41 uur

Aan: Roberto Mielgo Bregazzi

Cc: Onderwerp: RE: Dringende vraag van Sea Shepherd

Hartelijk dank voor uw antwoord. Omdat u het zelf aangeeft, is het ons duidelijk dat u onze methoden afkeurt, wat prima is. U bent niet de eerste noch de laatste, maar het is altijd goed om te weten. Dit gezegd hebbende, hanteren we duidelijk niet dezelfde definitie van geweld en vergist u zich in onze bedoelingen. Als roem onze doelstelling zou zijn, dan kan ik wel veel effectievere en meer eenvoudige methoden bedenken om in de publiciteit te komen. Zoals het aanvallen van de eerste de beste legale tonijnvissersboot die we tegenkomen of het blokkeren van een haven waar een legaal schip wil uitvaren: Krantenkoppen gegarandeerd!

Ik zie niet in hoe wij, door stroperij gericht aan te pakken, op enigerlei wijze uw inspanningen om BVT te behouden dwarsbomen. Maar interessant genoeg zijn kleine vissers op Malta (en elders) het over het algemeen niet met u eens; zi komen er publiekelijk voor uit dat ze onze acties steunen. Ik veronderstel dat zij gewoon fan zijn van "botte piraterij".

Nogmaals bedankt voor uw tijd,

Met vriendelijke groet, 

Lamya 

Er was nog wat meer heen en weer communicatie tussen de twee en Roberto Mielgo Bregazzi heeft ons voor van alles en nog wat uitgemaakt. Hij uitte ook nog meer beschuldigingen, maar we zullen uw tijd niet verspillen met het gezwam van een eco-dubbelagent.

Samenvattend:

Er is een fundamenteel probleem met de natuurbeschermings- en milieubeweging. Er lijkt een gebrek te zijn aan begrip voor het belang van diversiteit. Net als een eco-systeem is een beweging sterk door een diversiteit aan ideeën, tactieken, strategieën en acties. De aanpak kan variëren van onderwijs tot rechtszaken, van wetgeving tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Mensen zouden moeten accepteren het misschien niet altijd met elkaar eens te zijn, als men vecht voor dezelfde doelstellingen.

Feit blijft, dat er slechts één organisatie is met schepen op het water in de Middellandse Zee om blauwvinstropers te confronteren, en die organisatie is Sea Shepherd Conservation Society. Er is geen enkel Greenpeace schip dat dit probleem aanpakt dit jaar. Greenpeace heeft het nooit aangedurfd om de territoriale wateren van Libië in te varen. Greenpeace heeft geen enkele vis uit de netten bevrijd.

Wat Greenpeace vorig jaar heeft gedaan, is een legaal geregistreerde Franse tonijnvloot blokkeren en een legaal opererend Frans geregistreerde tonijnvissersboot voor de kust van Malta aanvallen. Dit resulteerde in materiële schade bij de vissers en ernstige verwondingen bij een aantal Greenpeace bemanningsleden (acties die Roberto Mielgo Bregazzi blijkbaar ondersteunt als een betaalde adviseur van Greenpeace, want hij heeft geen enkel woord gezegd ter afkeuring van hun actie).

Sea Shepherd daarentegen, heeft alleen doelgericht opgetreden tegen illegale visserij. We hebben niemand verwond, noch is iemand van onze eigen bemanningsleden gewond geraakt. Maar toch veroordeelt Roberto Mielgo Bregazzi ons en vergoeilijkt hij Greenpeace. Wat is het verschil? Het antwoord is simpel. Greenpeace betaalt Roberto Mielgo Bregazzi, Sea Shepherd niet.

Het beleid van Sea Shepherd is altijd geweest om met alle overheden en niet-gouvernementele organisaties die zich zorgen maken om stroperij, samen te werken. Sea Shepherd is een anti-stroperij organisatie. Wij kijken niet toe, hangen geen spandoeken op, maken niet alleen maar foto’s en arrangeren geen mediastunts met als doel effectief te lijken.
Wat we doen is op effectieve en fysieke, maar niet gewelddadige manier illegale activiteiten, waarbij maritiem leven en maritieme leefomgevingen uitgebuit worden, opsporen en dwarsbomen – met deze zaken heeft Roberto Mielgo Bregazzi blijkbaar een probleem.

Het lijkt erop, dat Roberto Mielgo Bregazzi een zeer verwarde man is, die er goed aan zou doen om eens van achter zijn bureau weg te komen en het water op te gaan, waar hij de echte problemen en echte stropers kan aanpakken. Hij moet daadwerkelijk het probleem zien en hij moet beseffen dat blauwvinstropers niet geïnteresseerd zijn in wat hij te zeggen heeft of denkt. Behalve wanneer ze hem betalen om de juiste dingen te zeggen. Anders hoeven ze hem alleen maar te negeren... en dat doen ze.

Wat de stropers niet kunnen negeren, is Sea Shepherd. We jagen ze weg uit verboden visgebieden, controleren hun activiteiten en patrouilleren om overtreders te vinden. Wij belemmeren illegale activiteiten direct, snijden illegale netten door en bevrijden illegaal gevangen tonijn. We brengen dit probleem rechtstreeks bij het grote publiek door middel van het meest krachtige wapen dat we hebben - de camera!

Wie kan daar nou een probleem mee hebben? Behalve "blauwvinvisserij-expert" Roberto Mielgo Bregazzi?

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: