De morele verdorvenheid van de Japanse regering

28 april 2011

De morele verdorvenheid van de Japanse regering

Commentaar door Kapitein Paul Watson

In Japan was de 71-jaar oude Eisako Sato van 1988 tot 2006 gouverneur van de prefectuur Fukushima. Vandaag wordt hij beschouwd als een "Vijand van de Staat." Hij werd een "Vijand van de Staat" in 2006, toen hij gedwongen werd af te treden als gouverneur van de Fukushima prefectuur vanwege een beschuldiging van omkoperij, die erg gelegen kwam na zijn kritiek op de veiligheidspraktijken in de Fukushima kerncentrale.

Sato sloeg terug door een boek te schrijven, getiteld “Het uitschakelen van een gouverneur”. Het boek werd genegeerd door de media en het publiek ... dat wil zeggen, genegeerd tot 11 maart van dit jaar. Het staat nu bovenaan Japan's bestsellerslijst in een land dat tot het schokkende besef is gekomen dat hun nationale regering niet te vertrouwen is. 

"Helaas was deze tragedie nodig om het tot een bestseller te maken," stelt Sato met enige frustratie. Ondanks het succes van het boek blijven de grootste kranten en televisieomroepen van Japan hem negeren. "Degenen die zeggen dat kernenergie gevaarlijk is, zoals ik, worden behandeld als staatsvijanden. Dit is echt een verschrikkelijke logica, niet? Wie het ook mag zijn, of het nu een lid van de Diet (het Japanse parlement) is of een gouverneur, niemand is tot nu toe in staat geweest om deze logica te bestrijden.

Sato noemt het nationale beleid "nucleair absolutisme." Vorige week vertelde Sato aan journalisten in Tokio's Foreign Correspondents' Club, dat hij in eerste instantie een enthousiast voorstander van kernenergie was, dat hij het net als zijn voorgangers ondersteunde nadat de regering en het gigantische nutsbedrijf Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) banen, subsidies en groei naar zijn prefectuur brachten. In 1998 stemde hij voorwaardelijk in met het omstreden gebruik van mengoxide plutonium-uranium als splijtstof in de fabriek, maar daar kwam hij op terug na de ontdekking dat reactorstoringen en –scheuren in de doofpot werden gestopt. Daarna, zei hij, groeiden zijn twijfels." Tussen 2002 en 2006 werden 21 problemen bij de Fukushima-centrale bij mijn kantoor gemeld," zei Sato. "Klokkenluiders, waaronder werknemers uit de fabriek, omzeilden zowel TEPCO als Japan's Nucleaire en Industriële Agentschap voor de Veiligheid (NISA) om bij mij te komen, omdat zij, terecht, vreesden, dat hun informatie rechtstreeks naar TEPCO zou gaan."

Sato werd een steeds bitterder criticus van de Fukushima kerncentrale en van het gehele Japanse energiebeleid, geregisseerd door de machtige overheidscontroleur van NISA; het Ministerie van Economie, Handel en Industrie. In 2006 heeft de regering deze "irritante en vervelende" gouverneur verwijderd met een handige beschuldiging van omkoperij. Hij werd gedwongen af te treden en werd veroordeeld. Hij beweerde dat de aanklachten politiek gemotiveerd waren, maar in een natie met 98% kans op veroordeling bij strafrechtelijke vervolging, waren zijn kansen op succes klein. TEPCO en NISA wilde Sato zien vertrekken en ze kregen wat ze wilden - een andere gouverneur die ze konden controleren.

Sato is niet verbaasd dat deze ramp zich heeft voorgedaan. "Er was vorig jaar al een inleiding voor de ramp van 11 maart, nadat op 17 juni 2010 de stroom voor de pompen die water naar reactor 2 sturen uitviel. TEPCO is herhaaldelijk gevraagd wat er zou gebeuren als de back-up dieselgeneratoren ook zouden falen, maar het bedrijf wuifde deze zorg weg." De crisis van vorige maand begon toen een aardbeving met een kracht van 9 de elektriciteit van de centrale uitschakelde en een 15 meter hoge tsunami over het gebouw stroomde waar de back-up generatoren stonden. Deze was slechts gebouwd om een vloed van 5,7 meter te weerstaan. De beroemde uitspraak van TEPCO direct na de tsunami, dat dit een "ramp buiten onze verwachtingen" was, wijst Sato minachtend af. Hij verwijst naar de voorgeschiedenis van grote catastrofale tsunami's, die de oostelijke kustlijn van Japan al duizenden jaren aanvallen, en de voortdurende wetenschappelijke waarschuwingen over de waarschijnlijkheid van een seismische gebeurtenis die de fabriek niet het hoofd zou kunnen bieden.

"Dit was een ramp die zich ieder moment kon voltrekken", zei Sato. Sato is ervan overtuigd dat de Japanse regering en de media niets zullen doen dat de nucleaire status zal verstoren. "Kernenergie moet als absoluut veilig worden gezien. Over 10 jaar zullen we een volgende ramp zien gebeuren. Het is bijna alsof we in een fascistisch land zijn waar de informatie verborgen wordt voor het publiek. Dit is het moment voor Japan om wakker te worden en de situatie onder ogen te zien. "
Het zijn niet alleen de Japanners die de prijs betalen voor de morele corruptie van de Japanse politici en bureaucraten. De hele wereld lijdt onder de gevolgen, met inbegrip van onze bedreigde oceanen. Van de radioactieve deeltjes die ronddwalen over het noordelijk halfrond via de lucht en de zee, tot de druk van de toegenomen overbevissing en het stilleggen van de economische productiviteit in landen die afhankelijk zijn van de Japanse industrie - de hele wereld, en elke diersoort, betaalt de prijs voor deze grove onverantwoordelijkheid. Laten we niet vergeten dat de corrupte bureaucraten die kernenergie blijven ondersteunen en toedekken, dezelfde zijn die de illegale walvisvangst in Japan subsidiëren.

 

Evenementen:

4, 5 en 6 augustus
Lisse
23 & 24 juni
Groningen

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: