De allerbeste Australische regering die Japan ooit gehad heeft

8 januari 2011

De allerbeste Australische regering die Japan ooit gehad heeft

Commentaar door Kapitein Paul Watson

"Oh, wat een kluwen we weven, als we eerst werken om te misleiden"
-Sir Walter Scott

The Shonan Maru No. 2 deliberately rams the Ady Gil sitting dead in the waterDe Shonan Maru Nr. 2 ramt opzettelijk de Ady Gil die stil ligt in het water

Ik vraag me weleens af of de Australische regering weet waar de stembussen geplaatst zijn... in Australië of in Japan? Het lijkt erop dat ze lippendienst bewijzen aan het redden van walvissen, maar hun retoriek wordt op geen enkele manier vertaald in enigerlei actie. In plaats daarvan lijkt het of ze staan te popelen om de Japanse bevelen bij elke gelegenheid die zich aandoet uit te voeren.

De laatste onthulling staat in de Sydney Morning Herald van vandaag, waar journalist Philip Dorling onthult dat vorig jaar, toen de Ady Gil werd geramd en verwoest door de Shonan Maru Nr. 2, Australische diplomaten er snel bij waren om de Japanse walvisvaarders vrij te spreken van schuld van de botsing waardoor het protestschip de Ady Gil een jaar geleden zonk. Ze gaven aan de ambassade van de Verenigde Staten in Canberra aan dat de Japanners in geval van een onderzoek “ermee weg zouden komen”.

En ermee weg komen deden ze!  Dit dankzij een oppervlakkig maritiem onderzoek door de “Australian Maritime Safety Authority” (Australische maritieme veiligheidsdienst). Nu is het duidelijk waarom het proces-verbaal van die veiligheidsdienst het bewijs van de meest gedocumenteerde botsing op zee in de maritieme geschiedenis beschreef als niet afdoende door “de lage kwaliteit van de video-opnamen”, terwijl er in feite drie verschillende camera’s vanuit drie verschillende hoeken het incident opnamen. Twee van de drie camera’s waren high-definition camera´s in handen van professionals die voor ´n grote TV-productie filmden.

Ondanks het feit dat dit incident plaatsvond in de wateren van het Australische Antarctische Territorium, hebben de Australische autoriteiten de kapitein van de Shonan Maru Nr. 2 niet ondervraagd.

Daden zeggen meer dan woorden, en het ontbreken van daden van de kant van de Australische Labor-regering lijkt hun werkelijke positie te illustreren, die in schril contrast staat met het standpunt dat door de regering over deze belangrijke internationale conservatiekwestie wordt uitgesproken.

Peter Garrett gaf onderstaande verklaring af in september 2007, toen hij in de oppositie zat:

Peter Garrett MP - MP- Schaduwminister voor Klimaatverandering, Milieu en Erfgoed

Mediaverklaring- 18 september 2007

Regering moet in actie komen en de Japanse walvisvaart stoppen.

Een Labor-regering onder Rudd zou de Humane Society International(HSI) niet in de weg staan bij een rechtszaak voor het Federale Hof met het verzoek tot een gerechtelijk bevel tegen het Japanse walvisvaardersbedrijf Kyodo Senaku Kaishu LTD, om het doden van walvissen in het Australische walvisreservaat te stoppen.

Labor heeft het duidelijke beleidsstandpunt dat zij de Australische wetgeving die het slachten van walvissen in het Australische walvisreservaat verbiedt, zal hooghouden. Daarom zal Labor elk dwangbevel dat het gerechtshof besluit op te leggen aan de Japanse walvisvaarders, afdwingen.

Ik wil het Australische volk een krachtige en duidelijke boodschap sturen; dat Labor gelooft in de handhaving van de Australische wet. Dit is het enige juiste en voor de hand liggende om te doen.

De regering Howard heeft een aanfluiting van onze wetten gemaakt door te weigeren bescherming af te dwingen voor het walvisreservaat en eerlijk gezegd is dat gewoon niet goed genoeg.

Er is een zee van helder water tussen de regering Howard en Labor in de kwestie van de walvisjacht. Labor heeft het lef om op te staan tegen de Japanse walvisjagers – de regering Howard zal zoiets niet doen. De heer Turnbull zit vol mooie praatjes zonder actie. Een en al mooie foto's van walvissen in zijn verkiezingsmateriaal, maar zonder resultaten.

We verwachten niet dat de regering deze hoorzitting zal steunen. Zulk soort schuchterheid zul je van een Labor-regering niet zien. Indien verkozen, zal een Rudd-Labor regering niet in de weg staan bij het handhaven van de Australische wetgeving die het slachten van walvissen in het Australische walvisreservaat verbiedt.

Voor meer informatie, neem alstublieft contact op met Ryan Heath 0449 141 398.

divider

Sterke woorden! Ik reageerde op deze verklaring door duizenden Australiërs aan te moedigen om op Pete Garrett te stemmen, ondanks het feit dat de voormalig minister van milieu, senator Ian Campbell, veel actiever was in zijn verzet tegen de walvisjacht dan Peter Garrett ooit zou zijn.

Toen hij eenmaal in de regering zat stuurde Garrett een douane-schip naar de Zuidelijke Oceaan om de slachting te documenteren, en weigerde vervolgens om de informatie vrij te geven uit angst om “Japan voor schut te zetten”. Dit werd opgevolgd door een gebrek aan actie op elk vlak, met inbegrip van het verzaken van beloftes over het nemen van juridische actie. Het verzaken werd vervangen door uitstel, en toen eindelijk een terughoudend akkoord om Japan over een paar jaar voor de rechter te dagen.

Peter Garrett zei ooit: “Je zult een dergelijke bedeesdheid niet in een Labor-regering zien.” En hij had gelijk, hij gaf ons een veel flagrantere vorm van bedeesdheid dan de vorige regering.
Zijn acties om de situatie aan te pakken omvatten:

 

1. Obstructie van Sea Shepherd Australië ’s aanvraag voor fiscale vrijstelling (Wikileaks heeft al blootgelegd dat Japan van de VS eiste dat ze deze status in zouden trekken, dus is het zo klaar als een klontje dat Japan niet wilde dat Australië fiscale vrijstelling goedkeurde voor Sea Shepherd)

2. Het tegenhouden van visumaanvragen voor Sea Shepherd officieren, waaronder ikzelf, waardoor we gedwongen werden grote uitgaven te doen om dit obstakel te omzeilen.

3. Inbeslagname van apparatuur door de Australische douane of weigeren toestemming te verlenen om apparatuur voor onze schepen te importeren

4. Aan blijven dringen op het betalen van belastingen op brandstof, hoewel Sea Shepherd schepen vrijgesteld zouden moeten zijn van belasting omdat ze ingeschreven staan in het buitenland.

5. Sea Shepherd ´s schepen zijn twee keer door de Australische federale politie binnengevallen na terugkeer in Australië in 2009 en 2010. De politie nam documenten in beslag op verzoek van de Japanse autoriteiten, en stuurde hen bewijs wat eventueel tegen Sea Shepherd gebruikt kan worden.

6. Weigeren om ook maar iets te overleggen of te bespreken wat van doen heeft met walvisvaart met welke vertegenwoordiger van Sea Shepherd Conservation Society dan ook.

7. Geheime onderhandelingen voeren om te trachten tot een compromis te komen voor het legaal doden van walvissen door Japan in het walvisreservaat in de Zuidelijke Oceaan, maar met verlaging van het quotum.

Het ironische is dat de mediapeilingen overweldigend aantonen dat Sea Shepherd publieke steun in Australië heeft. De havens van Fremantle, Melbourne, Hobart, Sydney, Newcastle en Brisbane zijn ongelofelijk ondersteunend. Dit bewijst zonder twijfel dat de Australiërs tot de meest gepassioneerde mensen ter wereld behoren als het gaat om de bescherming van walvissen.

Deze passie en steun worden echter niet weerspiegeld in het beleid en de acties van de huidige regering.
Op de vraag waarom Australië de Australische soevereiniteit niet af kon dwingen antwoordde een ambtenaar: “Japan erkent de Australische soevereiniteit over deze wateren niet“

Stel je voor dat de regering van de voormalige Australische premier Robert Menzie dat had gezegd na het bombardement op Darwin. “Tja, wat kunnen we eraan doen? Japan erkent onze soevereiniteit over Australië niet.” Als ze dat hadden gedaan, zou Australië vandaag de dag inderdaad nog ´n walvisvarende natie zijn.

Diplomaten waren er snel bij om Japan vrijuit te laten gaan bij botsing

Philip Dorling

8 januari , 2011

AUSTRALISCHE diplomaten waren er snel bij om de Japanse walvisvaarders vrij te spreken van schuld aan de botsing die het protestschip Ady Gil een jaar geleden tot zinken bracht. Ze gaven de Amerikaanse ambassade in Canberra te kennen dat de Japanners “ermee weg zouden komen” bij een onderzoek.

Uitgelekte telegrammen van de Amerikaanse ambassade laten zien dat het ministerie van Buitenlandse Zaken niet aarzelde om de anti-walvisjacht demonstranten de schuld te geven van de botsing in de Zuidelijke Oceaan tussen de Ady Gil en de walvisvaarder Shonan Maru Nr. 2.

Een initieel rapport van de Amerikaanse ambassade op die dag geeft aan dat, ondanks het feit dat er geen slachtoffers waren, de botsing “een belangrijke escalatie van de confrontatie over de walvisjacht in de Zuidelijke Oceaan was” die “de publieke en oppositionele druk op de [Australische] regering zou opvoeren om een actievere confrontatie met Japan aan te gaan.”

Tegen de achtergrond van de inspanningen  van de regering Rudd om te onderhandelen over een regeling  van een beperkte voortzetting van de Japanse walvisjacht, merkte de ambassade verder op dat “als Japan schuld heeft, [het incident] verdere Australische diplomatieke betrokkenheid over de walvisjacht verder zal bekoelen”.

lees meer in de Sydney Morning Herald.

Operation No Compromise

Operation
No Compromise

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: