Poëzie en emotie op zee en in beweging

2 januari 2011

Poëzie en emotie op zee en in beweging

Commentaar door Kapitein Paul Watson

O, vergeef mij, gij bloedend stukje aarde, dat ik zachtmoedig en netjes ben tegen deze slachters. Gij zijt de ruïnes van de nobelste soort die ooit heeft geleefd, in en voorbij de getijden. Wee de hand die dit kostbare bloed heeft vergoten. Van over uw wonden doe ik nu profetie - de schande van uw wrede dood heeft mijn soort in een eeuwig durende schaamte gehuld, en er zal vergelding zijn!
spacer- Vrij naar Shakespeare

Captain Paul Watson on the deck of the Steve Irwin during the Operation: No Compromise campaignKapitein Paul Watson aan dek van de Steve Irwin tijdens Operatie:No Compromise campagne

Er wordt mij vaak gevraagd hoe ik mensen kan vragen om hun leven te riskeren om de walvissen te beschermen tegen de verachtelijke bruutheid van de gruwelijke harpoenen. De samenleving stelde deze vraag nooit aan de kapiteins die hun mannen eens vroegen hun leven te riskeren om deze majestueze, gevoelige en intelligente zoogdieren af te slachten. Hoeveel mensen zijn er omgekomen tijdens de uitvoering van de walvisjacht? Duizenden! Hoeveel zijn er omgekomen in de campagnes om de walvissen te beschermen tegen hun weerloze moordenaars? Geen een!

Mensen vechten gewelddadige en dodelijke oorlogen uit ter verdediging van religie, bezit, winst en prestige. Ik geloof dat het veel nobeler is om je leven te riskeren voor de bescherming van iets veel groters – de redding van een soort en uiteindelijk de redding van onszelf. Er zijn mensen die walvissen zien als wezens om te exploiteren, niet anders dan kippen of koeien. Er zijn ook diegenen die denken dat al het niet-menselijke leven is gemaakt voor menselijk genot en om winst te maken, zonder mededogen of compassie voor het leven dat er bestaat in het niet-menselijke lichaam.

De politiek-rechtse talkshow presentator Sean Hannity van het Amerikaanse Fox Network vroeg mij eens wat het verschil is tussen een kip en een walvis. Na hem gevraagd te hebben of hij wel eens op een boerderij geweest was, vertelde ik hem dat er veel verschillen zijn naast de voor de hand liggende. Een kip is een gedomesticeerd dier, en een walvis is dat niet. Er zijn miljarden kippen, maar niet zoveel walvissen. Geen slachthuis in de wereld zou toelaten of het toegestaan zijn om koeien en kippen te slachten met methodes waarbij de dieren langdurig moeten lijden. Elk slachthuis dat er een half uur over doet om een kip of koe te slachten, zou van overheidswege worden gesloten.

Er is een groter verschil, iets ontastbaars en bjina mysterieus, dat ons verbindt met walvissen en dolfijnen op een onderbewust niveau. Een band die sterk emotioneel is en volgens de mening van velen geworteld ligt in een oude spiritualiteit. Mensen reageren anders op walvissen en dolfijnen dan op vrijwel elke andere soort, en hebben dit altijd gedaan, voor zover wij kunnen herleiden uit oude geschriften en kunstwerken. Er is geen andere diersoort waar een hele industrie aan is gewijd om deze simpelweg te observeren, in plaats van er op te jagen. Mensen zien graag walvissen en dolfijnen. Ze voelen een affectie en verwantschap met ze, en de meeste mensen voelen een verbondenheid die zij niet kunnen verklaren.

Dit is de reden dat ik een episch gedicht heb geschreven om te proberen om de onbekende verbinding tussen mensen en walvissen te beschrijven. Het boek heet ‘Planet of Whales’ en bestaat uit drie delen. (1) The evolution of Sedna, over de walvissen zelf, (2) Primate Monsters of the Deep, over de walvisjacht en (3) Whale Wars, over het redden van de walvissen. Elk deel is samengesteld uit 64 zes-regelige versen, met in totaal 192 verzen. De regels hieronder komen uit deel een, The evolution of Sedna.

The Evolution of Sedna
(excerpt) 

Whales! How do we describe such unique sentience?
How does one describe such amazing creatures?
Musical, marvelous, mystical,
Monstrous mysterious, magnificence,
Beings with a diversity of features,
Intelligent, aware, sociable, whimsical.


They are the deep salty ocean breath of the sea,
Great whales are the awesome conscience of the sea,
They are the self aware minds in the sea.
They are the philosophers of the sea,
The great whales are the protectors of the sea,
The greatest noble minds that we will ever see.
 

When and why did the great whales first emerge?
What are these great creatures to us?
Why do they hold for us a special place?
With them one day maybe we will converge,
And someday we will earn their trust,
With humility to the human race.

Whales, where art thou?
 

Er zijn veel gedichten geschreven door dichters over walvissen. De meest bekende is Whales Weep Not (walvissen huilen niet) van D.H. Lawrence. Dit gedicht gaven wij in 1976 aan William Shatner, wat hem inspireerde voor zijn script voor Star Trek IV waarin een ‘Klingon Bird of Prey’ sterrenschip  een Noorse walvisjager onderschept.

Whales Weep Not!

They say the sea is cold, but the sea contains
the hottest blood of all, and the wildest, the most urgent.

All the whales in the wider deeps, hot are they, as they urge
on and on, and dive beneath the icebergs.
The right whales, the sperm-whales, the hammer-heads, the killers
there they blow, there they blow, hot wild white breath out of the sea!

And they rock, and they rock, through the sensual ageless ages
on the depths of the seven seas,
and through the salt they reel with drunk delight
and in the tropics tremble they with love
and roll with massive, strong desire, like gods.
Then the great bull lies up against his bride
in the blue deep bed of the sea,
as mountain pressing on mountain, in the zest of life:
and out of the inward roaring of the inner red ocean of whale-blood
the long tip reaches strong, intense, like the maelstrom-tip, and comes to rest
in the clasp and the soft, wild clutch of a she-whale's fathomless body.

And over the bridge of the whale's strong phallus, linking the wonder of whales
the burning archangels under the sea keep passing, back and forth,
keep passing, archangels of bliss from him to her, from her to him, great Cherubim
that wait on whales in mid-ocean, suspended in the waves of the sea
great heaven of whales in the waters, old hierarchies.

And enormous mother whales lie dreaming suckling their whale-tender young
and dreaming with strange whale eyes wide open in the waters of
the beginning and the end.

And bull-whales gather their women and whale-calves in a ring
when danger threatens, on the surface of the ceaseless flood
and range themselves like great fierce Seraphim facing the threat
encircling their huddled monsters of love.
And all this happens in the sea, in the salt
where God is also love, but without words:
and Aphrodite is the wife of whales most happy, happy she!
and Venus among the fishes skips and is a she-dolphin
she is the gay, delighted porpoise sporting with love and the sea
she is the female tunny-fish, round and happy among the males
and dense with happy blood, dark rainbow bliss in the sea.

- D.H. Lawrence

In 1988 publiceerde Heathcote Williams zijn epische gedicht Whale Nation, waarvan onderstaand een vers:

Whale Nation  

The first sound a whale calf hears
Is Singing
The mother lifts her new-born calf to the surface,
And then rolls on her side,
Expressing her milk into its mouth with muscles deep inside her breasts:
Twice as rich in protein as human milk,
Richer than clotted cream.
The songs of their escorts
Filter through the water,
The element of baptism,
In which the whale calf is to be perennially immersed.
Should anything untimely happen to it,
Its mother will support her calf upon her back
Until it disintegrates.

-Heathcote Williams

Ik schreef een klein stukje voor de publicatie van Whale Nation, op verzoek van Heathcote Williams, maar 23 jaar later is eindeljik mijn eigen epische gedicht af en klaar voor publicatie. Ik heb hierboven al een fragment opgenomen van The Evolution of Sedna. Het volgende zijn een paar fragmenten over de walvisjacht in deel twee, Primate Monsters of the Deep:

Primate Monsters of the Deep
(excerpt) 

In ancient times Leviathan was a mystery
A mythic creature of wonder much revered
But humankind was seeking dominance
And thus began a bloody history
And mankind became a species to be feared,
With whales dying in pain for wealth and prominence

And

Intelligence willfully destroyed to read books
Moby Dick read by the light of burning whales,
Without a thought, blind to the connections
By death’s bright light, is read another book
Thou shalt not kill is one of the lying tales.
We define what is right by biased selections
 

Het derde deel in Planet of Whales, getiteld Whale Wars, bevat onder andere het volgende:

So much slaughter, cruelty, and so much blood
Sickened by such atrocities
My anger is a compassionate wrath
Strategy cools my enraged heated blood
Forever battling hypocrisies
Allowing me to focus on the path

The path led to the northern land of fire and ice
We took out half the Icelandic whaling fleet
Sending two ships to the cold harbour floor
The Icelanders paid a pretty high price
We destroyed the plant where they processed the meat
Striking successfully, creating great uproar 
 

Het redden van walvissen is een nobel en historisch doel en daarom vind ik dat poëzie een prachtige manier is om het verhaal te vertellen over de walvissen, de walvisjacht en de beweging om hen te beschermen.

Eigenlijk zijn de walvissen zelf de ware poëzie. Poëzie van intelligentie in beweging, in de donkere en dichte kathedralen van de levende oceanen. Ik denk mij in dat walvissen, met hun grote brein en kracht om te communiceren, ook dichters zijn.

Sommige liederen van bultruggen zijn verstuurd, nog verder dan het zonnestelsel, via de ruimtesonde Voyager. Misschien dat er ergens daar in die grote leegte een intelligentie bestaat die het genie erkent waar wij moedwillig blind voor zijn.

The Voyager spacecraft carries the songs of whales
Whose song will extraterrestrials favour?
Earth creature of the land, or of the deep?
Whose strange alien song will best tell Earth’s tale?
What will be thought of our earthly behaviour?
And if aliens visit, which species will they greet?
 

Ik heb al bijna veertig jaar het grote privilege gehad om te dienen als verdediger en kampioen van de walvissen. Gedurende deze jaren heb ik de betoverende, wonderlijke schoonheid van de walvissen gezien, maar ik heb ook de bloederige gruwel van de walvisjacht gezien en heb grote vreugde ervaren door het redden van deze walvissen uit handen van hun moordenaars.

Dit gedicht benoemt alledrie de emoties die ik ervaar wat betreft de walvissen. De liefde voor walvissen, de boosheid en haat jegens hun moordenaars en de vreugde van het verdedigen van de levens van deze prachtige wezens, wiens bestaan zowel nederig stemt als verwondert. Dit geldt niet alleen voor mij, maar voor miljoenen mensen wereldwijd die zich realiseren dat om de een of andere ondoorgrondelijke mysterieuze reden, deze grote dieren met hun opmerkelijke elegantie en intelligentie belangrijk voor ons zijn.

Zelfs belangrijk genoeg om voor te sterven!

Operation No Compromise

Operation
No Compromise

 

Evenementen:

4, 5 en 6 augustus
Lisse
23 & 24 juni
Groningen

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: