Het wisselen van de wacht in Taiji

24 november 2010

Het wisselen van de wacht in Taiji

Commentaar door kapitein Paul Watson

Scott and EloraScott en EloraScott West en zijn dochter Elora hebben hun drie maanden durende wacht in de buurt van de beruchte 'Cove' in Taiji, Japan, er bijna opzitten. Hun Japanse visum van drie maanden loopt af in begin december en ze zullen  moeten vertrekken.
Er is geen twijfel aan dat Scott en Elora uitstekend werk hebben verricht met de coördinatie van Cove Guardian vrijwilligers die gekomen zijn om zich in Taiji in te zetten voor de dolfijnen.

Als gepensioneerde speciaal agent van de Criminal Investigation Division van het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA, bureau voor milieubescherming – red.) heeft Scott de ervaring en kunde om te weten hoe ver hij kan gaan om effectief te zijn, zonder gearresteerd te worden en daardoor gedwongen te worden om de plaats delict van de misdaden van de vissers in Taiji te verlaten.

Sea Shepherd Conservation Society is de vele vrijwilligers die de afgelopen drie maanden naar de 'Cove' zijn gekomen, zeer dankbaar. Eenieder die heeft deelgenomen aan de reis naar Taiji heeft enorm bijgedragen aan de lange campagne die de wreedheden in Taiji moet beëindigen. We waarderen hun geduld, beheersing en begrip van onze lange-termijn strategie.

Aan al diegenen die het op zich hebben genomen om Japanse consulaten en ambassades en het stadhuis in Taiji en de visserij-coöperaties te bellen, jullie hebben meer gedaan dan je wellicht denkt. Al jullie gesprekken worden geregistreerd en doorgegeven aan de Japanse regering, en de Japanse regering is niet blij dat een paar schurken uit Taiji zo veel aandacht trekken en Japan beschamen.

We zullen Elora's dagelijkse blog missen als ze Taiji moet verlaten. Ze heeft geweldig werk geleverd met het observeren, filmen, documenteren en rapporteren van de misdaden van de dolfijnendoders in Taiji.

Deze zeventienjarige (ze was zestien toen ze in Taiji aankwam) is onverschrokken geweest tegenover boeven als  ‘Private Space’ en de andere brutale moordenaars van de 'Cove'. Ze heeft ze terecht vernederd en hun laffe activiteiten aan de wereld getoond tot groot ongenoegen van de Japanse overheid.

Nooit eerder zijn de activiteiten in Taiji zo van dag tot dag in de gaten gehouden. We merken dat het effect heeft. Het aantal moorden is afgenomen ten opzichte van vorige jaren, er is meer aandacht voor de slachting, en de moordenaars staan onder grotere druk dan ooit tevoren.

Scott en Elora zullen afgelost worden door een nieuw team van Sea Shepherd leiders, wiens namen we niet zullen openbaren totdat ze ter plekke zijn in Taiji. We hebben er alle vertrouwen in dat hun vervangers, die al in het gebied zijn geweest en getraind zijn door Scott, door zullen gaan met de Cove Guardian campagne met dezelfde professionaliteit als Scott de laatste drie maanden heeft laten zien.

Onze campagne tegen Taiji is een lange. Het begon in oktober 2003, toen we voor het eerst een documentaire-team stuurden dat de wreedheden in de 'Cove' wereldkundig maakte, gevolgd door de vrijlating van vijftien dolfijnen uit de netten in november 2003, en onze deelname aan de productie van de Oscar-winnende  documentaire 'The Cove' in 2009.

Dit is al zeven jaar lang een Sea Shepherd-campagne en we laten ons niet afschrikken, noch zullen we ons terugtrekken totdat we bereiken dat het doden stopt en de dolfijnendrijfjachten afgeschaft worden.

We hebben er echter niet alleen voor gestaan in deze strijd. Hardy Jones werkt al meer dan dertig jaar aan het onthullen van de dolfijnenmoorden in Japan, eerst op het eiland Iki en nu in Taiji. Hardy was op Iki lang voordat Sea Shepherd betrokken raakte bij het verzet tegen het doden op Iki in 1982, en hij heeft het bloedspoor gevolgd naar Futo en Taiji. Hij is een ongelooflijke filmmaker en oceaanbeschermer.

Nadat Sea Shepherd de slachting in oktober 2003 onthulde, begonnen de schurken in Taiji hun gruwelijke werk met dekzeilen te verhullen en richtten ze barricades op om camera's te weren. Ric O'Barry kwam met ons team mee in november 2003 en onze acties inspireerden Louis Psihoyos om samen te werken met Ric O'Barry om The Cove te produceren, een film over wat er achter de barricades en de dekzeilen gebeurde.

Deze film was een media-bom die de slachting, met een dramatische en effectieve aanval op de moordenaars, aan de wereld openbaarde toen hij een Oscar won. Zelfs Japan kon een Oscar-winnende film niet negeren.

Dit stelde ons in de gelegenheid om naar Taiji terug te keren, in een poging ervoor te zorgen dat de moorden niet vergeten zouden worden. Sea Shepherd zal niet langer toestaan dat een dolfijn in Taiji buiten het zicht van de camera’s vermoord wordt.

Er zijn mensen die ons bekritiseren, omdat we de netten niet doorknippen en de dolfijnen bevrijden. We zijn natuurlijk de enige groep die ooit zoiets heeft gedaan, maar de beveiliging is nu zo strikt met politie- en kustwachtpatrouilles, dat het praktisch onmogelijk is om bij de netten te komen om ze door te knippen. Dit heeft uiteraard de budgetten van politie en kustwacht enorm doen toenemen. De stad Taiji betaalt een hoge prijs voor het verdedigen van hun zogenaamde “traditie” van slachting.

Ook als iemand voorbij de verdedigingslinies zou komen in een poging om de dolfijnen te bevrijden, dan zou hij tegengehouden, gearresteerd, gevangen gezet, beboet en gedeporteerd worden. Met andere woorden, hij zou effectief verwijderd worden zonder iets positiefs bereikt te hebben.

Onze strategie is om de druk erop te houden binnen de grenzen van wat strategisch praktisch is.
We hebben geen controle over andere groepen of personen die naar Taiji gekomen zijn of van plan zijn te komen.  Het staat hen vrij te doen en laten wat ze willen, maar tenzij ze akkoord gaan om onder onze leiding in Taiji te werken, kunnen en willen we niet verantwoordelijk zijn voor de gevolgen die ze over zichzelf afroepen, en we kunnen geen acties toestaan die onze strategie in Taiji in gevaar brengen.

Echter, Sea Shepherd beseft dat de kracht van een beweging zit in de verscheidenheid van aanpak. Hoewel tactiek, strategie en motieven van andere groepen of personen kunnen verschillen, blijft het doel hetzelfde.
Op dit moment zijn de Taiji Action Group en Earth Island Institute de enige groepen wiens motieven en strategieën bewezen en welkom zijn.

Eerder dit seizoen beweerde een Amerikaanse groep, genaamd Oceanic Defense, een team in Taiji te hebben, en ze dreigden vissersboten te laten zinken en netten door te snijden. Het zag er allemaal erg ambitieus en dramatisch uit op hun website, maar het bleek een schertsvertoning te zijn. Het gevaar van wat deze mensen deden, was dat de beveiliging verhoogd werd en dat ons Cove Guardian team onder ongewenste druk kwam te staan. Het is gemakkelijk om een cyberspace strijder te zijn, maar dit soort onverantwoordelijk gedrag is een bedreiging voor de veiligheid van echte mensen ter plekke in de harde werkelijkheid.

Daarnaast heeft de Europese groep Blackfish, bestaande uit voormalige Sea Shepherd vrijwilligers, geprobeerd netten door te snijden om dolfijnen te laten ontsnappen. Helaas misten ze de ervaring om de klus effectief te klaren, met als gevolg dat geen enkele dolfijn werd bevrijd en de beveiliging verder werd aangescherpt.

Sea Shepherd trekt gepassioneerde vrijwilligers aan, maar soms kan passie zonder strategie contraproductief zijn, en soms raken mensen die ongeduldig zijn en onmiddellijk resultaat eisen, gedesillusioneerd doordat wij vasthouden aan een strategie. Helaas voor hen vereisen onze campagnes evenveel strategie als passie, en dus raken ze na een tijdje uitgeblust en vertrekken. En zo is het dus onvermijdelijk dat we de gepassioneerde en ongeduldige vrijwilligers verliezen, maar het voordeel daarvan is dat we diegenen behouden die gepassioneerd en geduldig zijn.

Een andere groep van voormalige Australische Sea Shepherd vrijwilligers komt binnenkort naar Taiji. Zij hebben ervoor gekozen om niet met ons samen te werken. Zij hebben hun eigen plan, en dat is prima, maar we kunnen ons niet associëren met onbekende plannen, dus we zijn genoodzaakt ons publiekelijk van hen te distantiëren. Hopelijk zullen zij een positieve bijdrage leveren aan de campagne in Taiji.

We lopen op eieren bij het organiseren van campagnes die ontworpen zijn om geen letsel te veroorzaken en binnen de grenzen van de wet te blijven. Niet iedereen is het eens met deze aanpak, maar het is de Sea Shepherd-aanpak. En het is de reden dat na drieëndertig jaar nog nooit een bemanningslid van Sea Shepherd veroordeeld is voor een misdrijf of is aangeklaagd, en het belangrijkste van alles, we hebben nog geen enkel letsel veroorzaakt.

Zoals bij iedere Sea Shepherd-campagne zullen we nooit opgeven, tot we winnen, ongeacht hoe lang het duurt, ongeacht de obstakels.

We zullen deze campagne om de slachting van dolfijnen bij Taiji af te schaffen, winnen. Japan zal zijn geduld met een kleine handvol schurken uit Taiji die er op staan om de natie Japan te beschamen, verliezen.

In 1865 verbood keizer Meiji de samurai in een poging om Japan de 20ste eeuw in te leiden. Er is nooit een traditie geweest in Japan die heiliger en meer Japans was dan die van de samurai. Toch wist de keizer dat het vasthouden aan feodale tradities Japan zou verlammen in de moderne wereld, en dus schafte hij een complete klasse van Japanners en al hun tradities af.

Japan zal vandaag de dag toch zeker niet nalaten iets af te schaffen dat door een zeer klein aantal vissers in een klein stadje in Japan wordt beoefend, zodat de Japanse natie zich dan kan aansluiten bij de 21ste eeuw als een natie die de natuur respecteert en beschermt.

De Japanners zijn verfijnd, modern en verlicht op zoveel manieren. Het is een praktisch en trots volk. Het is hun trots die een obstakel is voor de beëindiging van de walvisvangst en het doden van dolfijnen, maar uiteindelijk zal het hun trots zijn, die bepaalt dat zij de juiste beslissing nemen om ervoor te zorgen dat Japan wrede en ecologisch destructieve tradities en praktijken beëindigt.

Sea Shepherd vertrouwt erop dat dit zal gebeuren. We vertrouwen erop dat geduld en standvastigheid zullen bereiken wat we willen bereiken, en dat doel is een Japan dat geen walvissen of dolfijnen slacht in naam van traditie of winstbejag.

 

Evenementen:

4, 5 en 6 augustus
Lisse
23 & 24 juni
Groningen

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: