Waar zijn alle schildpadden gebleven ?

28 october 2010

Waar zijn alle schildpadden gebleven?

Commentaar door Kapitein Paul Watson

Turtle eggs exploitation - harvest caravan - Costa Rica

Waar zijn alle schilpadden gebleven?We zouden kunnen beginnen met die vraag te stellen aan de regering van Costa Rica .Costa Rica geniet ten onrechte de reputatie een natie te zijn die ecologisch bewust is en zich om het milieu bekommert .Geweldige PR, maar het zijn allemaal in elkaar gedraaide leugens.

Ik heb mij sinds 1989 beziggehouden met problemen op het gebied van natuurbescherming in Costa Rica. In dat jaar heeft Sea Shepherd conservation Society voor het eerst stropers verdreven uit de wateren van het Cocos Island National Park . In de jaren daarna heb ik politici en ambtenaren uit Costa Rica ontmoet , de parkwachters van Cocos voorzien van voorraden en uitrustingen , een einde gemaakt aan een paar illegale costaricaanse handeltjes in gestroopte haaien , en op volle zee de strijd aangebonden met de Costa Ricaanse kustwacht .

Het blijft een feit dat Costa Rica , ondanks alle beweringen van het tegendeel , dé natie is die in Centraal- en Zuid Amerika het  meest berucht is om zijn jacht op haaienvinnen. Het gebruik van pesticiden op bananen- en koffieplantages veroorzaakt de dood van honderdduizenden vogels per jaar . En Costa Ricanen plunderen, zoals deze foto’s op dramatische wijze aantonen, de eieren van zeeschildpadden .Daardoor dragen zij op grote schaal bij aan het teruglopen van de aantallen van deze waardevolle en prachtige wezens.

Degenen die de exploitatie van de eieren verdedigen, beweren dat het hier gaat om arme mensen die alleen maar proberen hun gezin te eten te geven . De zeeschildpadden daar zijn echter arme moeders die behoren tot een soort die wanhopig probeert te overleven . Over een tiental jaren, als de schildpadden verdwenen zullen zijn , zullen de  “armen”  niet meer kunnen plunderen wat er niet meer is , en de wereld zal een stuk armer zijn door het verlies van de schildpadden .

Armoede mag geen verontschuldiging of rechtvaardiging zijn voor het uitroeien van een diersoort . Wat deze mensen doen is verkeerd. Ik weet zeker dat de regering van Costa Rica niet rustig zou toekijken als de armen de banken zouden binnenwandelen en daar zouden pakken wat ze wilden . Banken beroven en schildpadden beroven van hun eieren zijn allebei misdaden, dus waarom is armoede een rechtvaardiging voor de ene misdaad maar niet voor de andere? Hoewel het volgens de Costa Ricaanse wet is toegestaan, is het beroven van de schildpadden een misdaad tegen de natuur en tegen de mensheid , met veel grotere negatieve gevolgen dan het beroven van een bank van wat bankbiljetten .

We kunnen niet voortdurend wijzen naar de opwarming van de aarde als de enige oorzaak van het teruglopen van de biodiversiteit in de oceanen van de wereld . Wij mensen zijn op vele manieren bezig onze oceanen te vermoorden en overbevissing is de voornaamste oorzaak van het afnemen van de biodiversiteit.

Turtle eggs exploitation - hand harvest - Costa Rica

De mensen die deze eieren verzamelen eten ze niet op . Deze eieren worden verscheept naar China om China’s  “voedselcultuur” op een hoger plan te brengen. “Voedselcultuur” is de nieuwe term die de consumptie van bedreigde diersoorten moet rechtvaardigen. Deze term suggereert dat iedere kritiek gelijk staat aan racisme. Op deze manier kan iedere beschuldiging van dolfijn- walvis- of tonijnconsumptie in Japan, of haaienvinnen- of schildpadeieren-consumptie in China , nu gemakkelijk worden afgedaan als racistisch en wordt gesuggereerd dat er bovendien een gebrek aan tolerantie voor hun “voedselcultuur” uit zou blijken.

Wij hebben de keuze tussen buigen voor deze vorm van manipulatie, en dus onze mond houden en niets doen, of deze kritiek van de hand wijzen als belachelijk en irrelevant, en onze aandacht richten op het veel belangrijkere onderwerp van het teruglopen van de biodiversiteit. Woorden als “duurzaam” , “groen”, en “milieuvriendelijk” , zijn slechts rookgordijnen om de voortdurende vernietiging van leven in onze oceanen aan het zicht te onttrekken. Er zijn simpelweg niet genoeg vissen, schildpadden, dolfijnen, walvissen of  zeehonden om de voortdurend toenemende mensenmassa’s te voeden .

Wat deze mensen doen op de stranden van Costa Rica is misdadig .Het zijn stuk voor stuk soldaten in de oorlog tegen de natuur en uiteindelijk ook een oorlog tegen de belangen van onze kinderen en van onszelf .

De Costa Rica Tourism Board (CRTB) heeft op deze foto’s gereageerd met de mededeling dat  “de beelden in werkelijkheid een voorbeeld van duurzame ontwikkeling laten zien” en dat het oogsten van de eieren van zeeschildpadden de goedkeuring heeft van de regering van Costa Rica .Volgens de CRTB zouden veel van de eieren anders door de schildpadden zelf worden vernield als ze terugkeren naar de zee. Deze mensen zijn dus simpelweg bezig de eieren te oogsten die anders door de schildpadmoeders zelf zouden worden vernietigd. De CRTB beweert dat het hier gaat om een “rationeel” gebruik van de schildpadeieren. Over ergens een draai aan geven gesproken !

En we hoeven ons geen zorgen te maken, want Costa Rica heeft ons verzekerd dat op de verpakking van de schildpadeieren een officieel stempel van goedkeuring staat door de regering .

We hebben hier dus te maken met de gewone gang van zaken. Alleen hebben de stropers nu de goedkeuring van de regering, en krijgen de Chinezen hun schildpadeieren met een groen keurmerk aangeleverd dat verklaart dat het hier gaat om duurzame, milieuvriendelijke schildpadeieren,  want dat zegt de regering van Costa Rica .
Ondertussen blijven de populaties zeeschildpadden afnemen.

Dit is de Costa Ricaanse manier van natuur beschermen . Per slot van rekening heeft Costa Rica de meest actieve natuur- en milieuvriendelijke regering van heel Centraal –en Zuid Amerika, want dat heeft de Costa Rica Tourism Board ons verzekerd .

Schildpadeieren die gelegd door vrouwtjesschildpadden op de stranden van Costa Rica moeten met rust gelaten worden. Er is geen enkele reden, voor wie dan ook, om deze eieren te stelen voor de handel. De Chinezen hoeven geen schildpadeieren te eten, en de Costa Ricanen zouden ze niet moeten verkopen .

Met andere woorden – laat de arme schildpadden met rust, en houd op met het gebruiken van belachelijke woorden als “duurzaam” en “rationeel gebruik”. Er is niets duurzaams aan het stelen van eieren. Hoe stom denken die PR hoeren eigenlijk dat we zijn ?.

divider

Wat U kunt doen :

Neem contact op met de ambassade van uw land in Costa Rica en met de ambassade van Costa Rica in uw land , en laat hen weten dat je Costa Rica’s immorele verkoop van de eieren van de bedreigde zeeschildpadden aan China veroordeelt.

Ambassade van Costa Rica in Den Haag, Nederland
Laan Copes van Cattenburch 46
2585 GB, Den Haag
Netherlands
Tel: +31-70-354-0780
Fax: 202-265-4795
Email:
embajador@embacrica.demon.nl

divider

Ambassade van Costa Rica in Brussel, België
Louizalaan 489
1050 Brussel
+0032 02 6405969
+0032 02 6405541
+0032 02 6483192
info@costaricaembassy.be
http://www.costaricaembassy.be

divider 

Nederlandse ambassade in San Jose, Costa Rica:
Oficentro Ejecutivo la Sabana, achter de Contraloría, Gebouw drie, derde verdieping
Postbus 10.285-1000, San Jose, Costa Rica
Contact:
Tel: (+506) 2296 1490
Fax: (+506) 2296 2933
E-Mail: sjo@minbuza.nl

Belgische ambassade in San Jose, Costa Rica:
Los Yoses - 4e entrada 25 metros al sur de la Subaru San Pedro
San José, Costa Rica
Apartado Postal 3725-000 San José, Costa Rica
Ambassadeur Grégoire Vardakis
(+ 506) 22256633
(+ 506) 22250351
sanjose@diplobel.fed.be
http://www.diplomatie.be/sanjosenl (Nederlands)
http://www.diplomatie.be/sanjosefr (Français)
http://www.diplomatie.be/sanjosees (Espagnol)

 

divider

 

Turtle eggs exploitation - eggless turtles on beach - Costa Rica

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: