Japan verlaagt zich tot vergaande verdorvenheid om de walvissen te vernietigen

12 juni 2010

Japan verlaagt zich tot vergaande verdorvenheid om de walvissen te vernietigen

Commentaar door kapitein Paul Watson

Het is al jaren een publiek geheim dat Japan andere landen omkoopt om tegen het moratorium op de commerciële walvisvangst te stemmen. Iedereen die bij het onderwerp betrokken is en die een vergadering van de Internationale Walviscommissie (IWC) heeft bijgewoond, heeft het overduidelijke lobbyen gezien, de dure diners en hotelkamers, de callgirls en de cadeaus die aan vertegenwoordigers van ontwikkelingslanden worden geschonken in ruil voor hun stem om walvissen af te slachten.

Japan speelt al tientallen jaren de pooier voor vertegenwoordigers van de IWC. We hebben afgevaardigden uit Afrika en West-Indië aan de bar horen opscheppen over de meisjes die hen door Japan waren bezorgd, we hebben gezien dat ze contant geld aannamen van leden van de Japanse walvisdelegatie, en we zijn getuige geweest van hun slaafse napraten van Japanse propaganda ter verdediging van de walvisvaart. Ook hebben we gezien dat ze de Japanse stem ten aanzien van elk voorstel onbetwistbaar navolgen zonder na te denken en zonder argumenten.

Wat voor reden zou een land kunnen hebben om de vergadering van de IWC bij te wonen anders dan ofwel het doden van walvissen ofwel het in stand houden en beschermen van walvissen? Beide zijden hebben gevestigde belangen. De ene zijde wil profijt trekken uit de bloedige slachtpartijen en de andere zijde wil geld verdienen aan het walvistoerisme of wil de belangen van milieubewuste burgers beschermen. Een derde groep biedt haar stemmen gewoonweg te koop aan. Dit zijn landen die geen enkel belang hebben bij de walvisvangst, en in veel gevallen zijn hun standpunten direct in tegenspraak met de meningen en standpunten van hun eigen burgers. Het gaat niet om de walvissen of om de walvisvangst, het gaat erom dat ze een leuke tijd hebben op kosten van de Japanners.

Met andere woorden: ze verkopen hun stem in ruil voor contant geld en sexuele gunsten.

En de officiële Japanse walvisdelegatie is meer dan bereid om de poen ervoor neer te tellen.

Het is een smerige, jaarlijkse orgie van speciale belangengroepen, elk jaar op een andere exotische locatie. Dit jaar is het in Marokko, vorig jaar was het in Madeira en het jaar daarvoor in Santiago, Chili.

Japan heeft wetenschappelijk onderzoek als maatstaf voor beheer overboord gegooid en heeft uitgevonden dat geld een beter instrument voor ”overleg” is. Wetenschappelijk onderzoek levert vaak nadelen op, terwijl je erop kunt rekenen dat contant geld altijd tot de gewenste resultaten leidt.

Eerder dit jaar werd de geloofwaardigheid van de Conventie van Internationele Handel in Bedreigde Diersoorten (CITES) in opspraak gebracht toen Japan en China stemmen kochten om er zeker van te zijn dat alle zeediersoorten die door wetenschappers waren aanbevolen voor plaatsing op de lijst van bedreigde diersoorten, niet op die lijst geplaatst werden. En dus werden vijf soorten haaien, twee soorten koraal, de blauwvintonijn en de ijsbeer teruggeworpen in de handen van menselijke aasgieren om verder uitgeroeid te worden.

Dit jaar zet Japan ontwikkelde landen onder druk door te dreigen met handelsrepresailles, terwijl ontwikkelingslanden worden omgekocht met contant geld, reizen en bijzonder getalenteerde troostmeisjes om hun stemmen vóór het opheffen van het internationale moratorium op de commerciële walvisvangst veilig te stellen.

Dit alles is al jaren bekend bij degenen die de jaarlijkse vergaderingen van de IWC bijwonen.

En nu, aan de vooravond van de IWC-vergadering in Marokko, heeft de Britse krant de Sunday Times de commissie hard opgeschud door de politieke corruptie en economische druk, die de Japanners gebruiken om de IWC te dwingen hun eisen voor herinvoering van de commerciële walvisvangst in te willigen, openbaar te maken.

Het onderzoek van de Sunday Times heeft aan het licht gebracht, dat Japan kleine landen omkoopt met contant geld en prostituees, om hun steun te verkrijgen voor de massale afslachting van walvissen. Bij de briljante en goed georganiseerde undercover operatie bleek, dat ambtenaren van zes verschillende landen bereid waren te overwegen hun stem bij de Internationale Walvis Commissie te verkopen.

De onthullingen van de Times komen op het moment dat Japan probeert het 24-jarige moratorium op de commerciële walvisvangst te breken.

Japan ontkent stemmen van IWC-leden te hebben gekocht. De Sunday Times heeft echter ambtenaren van overheden die voorstander zijn van de walvisvangst gefilmd, terwijl zij toegaven dat:

- ze vóór de walvisjacht hadden gestemd vanwege de grote hoeveelheid hulp van Japan. Eén ambtenaar gaf aan er niet zeker van te zijn, of er in de territoriale wateren van zijn land überhaupt wel walvissen aanwezig waren. Anderen vertegenwoordigen landen, die niet aan zee grenzen;

- ze tijdens vergaderingen van de IWC enveloppen met contant geld ontvangen van Japanse ambtenaren, die hun reis- en hotelkosten betalen;

- één ambtenaar onthulde, dat callgirls werden aangeboden toen visserijministers en rijksambtenaren Japan bezochten voor vergaderingen.

Volgens Barry Gardiner, parlementslid en voormalig minister van biodiversiteit van de Britse Labourpartij, onthult het onderzoek een ”schandelijke en louche praktijk”, namelijk het ”feitelijk kopen van stemmen”.

De journalisten, die zich voordeden als vertegenwoordigers van een steenrijke milieubeschermer, benaderden voorstanders van de walvisvangst en boden hen een hulppakket aan in ruil voor hun stem.

De regeringen van St. Kitts en Nevis, de Marshall eilanden, Kiribati, Grenada, Republiek Guinée en Ivoorkust gingen allemaal in onderhandeling om hun stem te verkopen in ruil voor hulp.

De topambtenaar van het Guinese Ministerie van Visserij stelde, dat Japan zijn minister doorgaans een ”minimum” van 1.000 dollar per dag aan contant geld geeft tijdens IWC- en andere visserijvergaderingen.

Ook vertelde hij, dat er drie Japanse organisaties worden gebruikt om de betalingen naar zijn land door te sluizen: het visserij-agentschap, de hulporganisatie en de Overseas Fisheries Co-operation Foundation, een door de Japanse overheid gesteunde stichting ter bevordering van de visserij.

Japan heeft een aantal van de kleinste landen ter wereld gerekruteerd als lid van de IWC om de steun aan het land te vergroten. Een hooggeplaatste ambtenaar van het Ministerie van Visserij van de Marshall eilanden gaf aan: ”Wij verlenen steun aan Japan vanwege hetgeen zij aan ons geven.”

Een ambtenaar van het Ministerie van Visserij van Kiribati vertelde, dat de stem van zijn land werd bepaald door de ”uitkering” die ontvangen werd in de vorm van hulp. En ook hij gaf aan, dat Japan onkostenvergoedingen en zakgeld uitdeelt aan afgevaardigden.

De IWC-gevolmachtigde voor Tanzania liet weten, dat er tijdens volledig vergoede reizen naar Japan in de hotels ”goede meisjes” beschikbaar werden gesteld aan ministers en hooggeplaatste rijksambtenaren van het Ministerie van Visserij.

Later deze maand zal de Sea Shepherd Conservation Society vertegenwoordigd zijn in Marokko, maar nog belangrijker is dat we in december zullen terugkeren naar het walvisreservaat in de Zuidelijke Oceaan om wederom de illegale winsten van de Japanse walvisvangst teniet te doen en om wederom het leven te redden van zoveel mogelijk walvissen.

Gedurende het afgelopen seizoen heeft Sea Shepherd’s achtervolging en hindering van de Japanse walvisvloot het leven van 528 walvissen gered, waardoor er meer walvissen gered zijn dan dat de walvisvaarders hebben kunnen doden.

Totdat er een volledige reorganisatie van de IWC wordt doorgevoerd, waarbij de endemische corruptie van de organisatie wordt aangepakt, zal Sea Shepherd de resultaten van de komende stemming op het 62ste smerige IWC-feestje in Marokko als niet-representatief, frauduleus en irrelevant beschouwen.

Links:

*   Vluchten, meisjes en contant geld leveren Japan stemmen voor de walvisvangst op
*   Verbod op walvisvangst mogelijk tenietgedaan
*   Beperkte commerciële walvisjacht voorgesteld door IWC

 

Evenementen:

4, 5 en 6 augustus
Lisse
23 & 24 juni
Groningen

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: