Strijdlustig en geweldloos blijven

5 juni 2010

Strijdlustig en geweldloos blijven

Door Chuck Swift
Kapitein, M/V Bob Barker
Plaatsvervangend Algemeen Directeur

Sea Shepherd Conservation Society ondersteunt kapitein Peter Bethune’s inspanningen om het zeeleven te verdedigen en de Antarctische Oceaan te beschermen. We zijn ook trots op zijn toewijding en die van onze vrijwillige bemanning, getoond tijdens Operatie Waltzing Matilda, onze zesde walvisbeschermingscampagne.

Het selectieproces voor vrijwilligers van Sea Shepherd is gedetailleerd en streng. Het bevat onder andere een onderzoeksproces om ervoor te zorgen dat onze bemanning en alle andere medewerkers van Sea Shepherd zich volledig bewust zijn van Sea Shepherd’s standpunt over agressieve maar geweldloze directe actie om de internationale beschermingswetten te handhaven.

De pijl en boog waarvan onthuld is dat ze aanwezig waren op het schip van Sea Shepherd Ady Gil en die het eigendom waren van kapitein Bethune, passen niet in het beleid van Sea Shepherd. Wij weten nu dat kapitein Bethune’s doelen oprecht waren, dat de pijl en boog nooit gebruikt zijn in Sea Shepherd acties en dat hij zeker niet de intentie had deze pijl en boog te gebruiken tegen enig persoon. Toch is zijn besluit om ze mee te nemen op een Sea Shepherd campagne onacceptabel.

Daarom zal Sea Shepherd kapitein Bethune niet selecteren voor toekomstige campagnes, ook al zal Sea Shepherd hem blijven ondersteunen tijdens zijn juridische strijd in Japan. Kapitein Bethune is een verbazingwekkend en moedig natuurbeschermer, hij is een held voor de walvissen, maar helaas zal hij niet langer formeel geassocieerd zijn met, of een vertegenwoordiger zijn van Sea Shepherd Conservation Society, omdat zijn methodes niet geheel overeenstemmen met die van onze organisatie.

Sea Shepherd zal doorgaan met haar geweldloze strijd en eraan werken dat de hiervoor genoemde zaken, die strijdig zijn met haar beleid, niet meer plaatsvinden in de toekomst.

###

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: