Sea Shepherd roept Australiërs op om Japanse families in Broome en hun erfgoed te respecteren

27 augustus 2009

Sea Shepherd roept Australiërs op om Japanse families in Broome en hun erfgoed te respecteren

De verklaring van het graafschap Broome dat zij haar verplichtingen als zusterstad van het Japanse Taiji niet kan vervullen tot de jaarlijkse dolfijnenslachting beëindigd is, heeft geleid tot een publieke uithaal naar sommige inwoners van de stad.

De beslissing heeft veel mensen in de gemeenschap van Broome problemen bezorgd. Een aantal inwoners van Japanse afkomst heeft enigszins het gevoel niet meer mee te tellen.

Broome heeft een Japanse begraafplaats waar veel mannen uit Taiji liggen die de parelindustrie in Broome hebben ontwikkeld. De huidige spanning is zeer betreurenswaardig omdat Broome juist bekend staat om haar multiculturele karakter.

Er is een Japans gezegde dat luidt: ‘de spijker die uitsteekt moet worden neergeslagen’. De Australische cultuur is er in vergelijking een die duidelijke meningen, debat en onafhankelijkheid aanmoedigt. Australiërs geloven dat zij kunnen protesteren en kunnen vechten voor datgene waar zij in geloven om zo de wereld te verbeteren.

De Japanse mensen in Broome hebben dit noordwestelijke Australische stadje mede gevormd tot wat het nu is en verdienen bewondering en respect. Hen met minder dan respect te behandelen is een schande, respectloos en, heel eerlijk gezegd, onbeschaafd.
Sommige mensen in Broome hebben zelfs graven op het Japanse kerkhof geschonden. Deze mensen horen thuis in de middeleeuwen.

Terwijl Broome nog steeds gelooft dat haar beslissing de juiste was en hoopt hiermee enige invloed uit te oefenen op de huidige gebeurtenissen in Taiji, heeft een deel van de gemeenschap (mensen van Japanse afkomst) er nu behoefte aan om van alledaagse Australiërs te horen dat zij gewaardeerd, gerespecteerd en geliefd zijn. Zij moeten deze boodschap net zo luid horen als onze roep om die historische banden te verbreken.

Sea Shepherd vraagt iedereen om positieve en bevestigende e-mails te schrijven aan de gemeenschap van Broome, om zo duidelijk te maken dat inwoners van deze stad met een Japanse achtergrond net zo gerespecteerd en geliefd zijn als ieder ander, als onderdeel van de gemeenschap, door hun bijdrage aan de vorming van Broome tot een van de belangrijkste kustplaatsen in Australië.

Raadslid Chris Maher neemt deze e-mails graag in ontvangst. Hij is te bereiken via chris@arthousebroome.com.

U kunt ook een brief schrijven aan de redacteur van de Broome Advertiser door een e-mail te sturen naar news@broomead.com.au

De Sea Shepherd Conservation Society veroordeelt de uithaal naar de Japanse gemeenschap in Broome. Deze zaak heeft niets met ras te maken; wat gebeurt met de dolfijnen in Taiji is een zaak die ons allen wereldwijd aangaat

article_separator_650x1

Brief van kapitein Paul Watson aan de redacteur van de Broome Editor:

De Broome Advertiser

Aan de redacteur:

De Sea Shepherd Conservation Society juicht de beslissing van het bestuur van het graafschap Broome om de zusterstad-status van het Japanse Taiji op te schorten, toe.
Deze beslissing heeft al grote druk gelegd op Taiji om te overwegen de barbaarse dolfijnenslachting af te schaffen. Het was een dappere en attente zet van het stadsbestuur en wordt wereldwijd enorm gewaardeerd door natuurbeschermers.

Wij betreuren dat de gebeurtenissen in Taiji vooroordelen hebben gewekt tegen Australische inwoners van Broome met een Japanse achtergrond en dat dit sommige individuen ertoe heeft aangezet hen te beledigen en verbaal aan te vallen.

Toen wijlen Steve Irwin overleed begonnen sommigen van zijn zogenaamde ‘fans’ pijlstaartroggen te doden om zijn dood te wreken. Steve had dit afschuwelijk gevonden.
Op dezelfde manier verzet iedereen die zich bezighoudt met de bescherming en verdediging van dolfijnen zich tegen eenieder die de dolfijnen of walvissen misbruikt om haat tegen welk ras of welke culturele groep medemensen dan ook te rechtvaardigen.

Dertig jaar geleden streed ik tegen Australische walvisvaarders in West-Australië bij Cheynes Beach. Australië heeft de walvisjacht beëindigd en loopt nu wereldwijd voorop in de bescherming van de walvissen. Als Australiërs kunnen veranderen van walvisdoders in walvisbeschermers, dan is er grote hoop dat ook Japan, Noorwegen en IJsland dit voorbeeld zullen volgen.

Laten we hopen dat deze barbaarse en wrede slachting van tienduizenden weerloze dolfijnen in Japan snel wordt beëindigd en dat Broome nogmaals een vriendschappelijke hand zal kunnen uitsteken naar Taiji.

Met vriendelijke groet,

Kapitein Paul Watson

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: